3. Kademe Kıdemli Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu

3. Kademe Kıdemli Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu

Ankara ilinde 11 ŞUBAT-20 ŞUBAT 2019 tarihleri arasında 3. Kademe Kıdemli Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu  yapılacaktır . Kurs detayları aşağıda yer almaktadır. Samsun ilinde yapılacak olan Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na katılacak adaylar için detaylı bilgi haberimizde…

Başvuru Tarihleri: 25 Ocak – 10 Şubat 2019

Başvuru Şekli : E-devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemi

Kurs Ücreti : 2.000 TL

Kurs Yeri: Koru Mahallesi, 2647. Sokak, Ankaralılar Cd. no:1, 06810 Çankaya/Ankara

Tarih : 11 ŞUBAT-20 ŞUBAT 2019

Kurs  : 3. Kademe Kıdemli Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu

Yer     : Ankara

Kursa başvuracak adaylar tüm evrakları ile 11 ŞUBAT PAZARTESİ saat 08:30’da Ümitköy Spor Kompleksinde hazır bulunacaklardır.

ÖNEMLİ DUYURU ;
Bütünleme sınavına girecek adaylar belirtilen saatlerde bütünleme sınavlarına gireceklerdir. Yanlarında, başarısız olduğu kursun sınav sonuçlarını ve kimlik fotokopilerini ibraz etmek zorundadırlar. Verilere ( www.tyf.gov.tr/) veya
(arşiv@tyf.gov.tr) sitesinden ulaşabilirler.

Bütünleme Sınav Programı :

14 ŞUBAT 2019 09:30 PERŞEMBE: TEKNİK TAKTİK

15 ŞUBAT 2019 09:30 CUMA : GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

16 ŞUBAT 2019 09:30 CUMARTESİ : ÖZEL ANTENMAN BİLGİSİ

17 ŞUBAT 2019 09:30 PAZAR : SPORDA GENEL T.T ÖĞRETİM İLKELERİ

13:30 BİOMEKANİK

17:30 SPORDA YÖNETİM ORG. MEVZUAT

18 ŞUBAT 2019 09:30 PAZARTESİ : ANATOMİ 15:30 FİZYOLOJİ

19 ŞUBAT 2019 09:30 SALI : BECERİ ÖĞRENİMİ 13:30 SPOR PSİKOLOJİSİ

20 ŞUBAT 2019 09:30 ÇARŞAMBA : SPOR SOSYOLOJİSİ

13:30 SPOR VE BESLENME

17:30 SPORCU SAĞLIĞI

 

3. Kademe Kıdemli Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na Katılacak Adaylarda Aranan Şartlar

 • Milli sporcularda tahsil şartı aranmamaktadır. Diğer adayların en az lise ve dengi okul mezunu olmaları istenmektedir
 • Tescilli bir kulüpte (akredite/vize işlemlerini yapmış ve halen devam etmekte olan) akrediteli/vizeli olarak 2 yıl çalışma gününü tamamlamak
 • Adaylarda 2018-2019 akredite/vize işlemini gerçekleştirmiş olmak (2014-2015-2016-2017-2018 dönemlerinde herhangi iki yıl akredite/vize işlemlerini yapmış olarak 2 yıl çalışma gününü tamamlamak)
 • 2.kademe Yüzme Antrenör Belgesi Düzenleme tarihinden en az 2 yıl geçmiş olmalıdır.
 • Yüzme Federasyonunun düzenlediği/onayladığı 2 seminere katılmış olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili bir engelinin olmaması,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • İlgili spor federasyonlarının belirlemiş olduğu yaş sınırına uygun olmak koşuluyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak
 • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.
 • Kurslara başvurunun fazla olması halinde ilgili spor dalında milli olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek veya en az 5 yıl lisanslı yüzücü olmak katılım için öncelik sebebidir

3. Kademe Kıdemli Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursunda İstenen Belgeler

3. Kademe Kıdemli Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu için istenen belgeler aşağı listelenmiştir.

 • Son  6 ay içinde çekilmiş 4 adet Biometrik fotoğraf (vesikalık)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.
 • Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
 • E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.
 • 2 seminer belgesi fotokopisi ( TYF’nin onayladığı )
 • 2.kademe Yüzme Antrenör Belgesi fotokopisi (ön-arka yüz) Belge Düzenleme tarihinden en az 2 yıl geçmiş olmalıdır.
 • Kurs başvurusundan önce en az 2 yıl ilgili spor dalında tescilli bir kulüpte akrediteli/vizeli
  çalışmış olduğuna dair belge (Kulüp antetli kağıdına, kulüp Başkanı kaşe ve imzası olacak)

NOT: 3. Kademe Kıdemli Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na katılacak adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın