Akademisyen Nasıl Olunur?

Akademisyen Nasıl Olunur ?

Merhaba arkadaşlar, sporbilimlerihaber.com olarak bugün sizlere akademisyen olmak isteyenler için bir yazı hazırladık. Besyo ve Spor Bilimleri Fakültelerinde okuyan veya mezun olmuş olan arkadaşlarımız için hazırladığımız yazımızda bir meslek olarak sizlere akademisyenliği tanıtmaya çalışacağız. Yazımızda akademik personelin mesleki tanımları ve meslekte ilerlemelerini anlatacağız.  Akademisyen Nasıl Olunur ?| Akademisyenin Tanımı Nedir ? | Akademik Kadro İle İlgili Terimler

Akademisyenin Tanımı Nedir?

Akademisyen,  yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim işini yürüten, alanı ile ilgili araştırmalar yapan ve yaptığı araştırmalarla alanına akademik anlamda katkı sunan kişilerin yürüttüğü mesleğe verilen isimdir.

Akademik Kadrolar İle İlgili Terimler

Akademisyen Nasıl Olunur ?

Öğretim Elemanı: Yükseköğretim kurumlarında görev yapan  akademik kadrolardaki  personeli kapsayan bir tanımdır. Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim  Görevlisi, Doçent ve Profesörlüğünde yer aldığı bütün akademik kadroları kapsamaktadır.

Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında daimi veya geçici kadro ile görev yapan, doktora derecesine sahip olma zorunluluğu olmayan, özel bir alanda uzmanlığı gerektiren konularda yeterliliği olan akademik personeldir.

Öğretim Üyesi: Doktora eğitimini tamamlamış akademik personele verilen bir tanımdır. Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profösör  kadrosunda yer alan akademik personelden oluşur.

Araştırma Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen akademik araştırmalarda ve incelemelerde bu faaliyetleri yürüten öğretim görevlisine yardımcı olan ve öğretim kurumlarınca verilen diğer görevleri yürüten akademik personeldir.

Akademisyen olmak isteyen arkadaşlarımıza şu tavsiyeleri verebiliriz:

Akademisyen Nasıl Olunur ?

  • Lisans not ortalamasını yüksek tutmalısınız,
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 70 puan almalısınız,
  • ÖSYM‘nin yaptığı veya kabul ettiği bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almalısınız.

Akademisyen Nasıl Olunur ? Akademisyenlik uzun soluklu bir yol ve hayat boyu öğrenimin devam ettiği bir süreçtir. Kendilerini herhangi bir alanda geliştirmek, bilimsel bir sürecin içinde yer almak ve akademik bir ünvan ile yükseköğretim kurumlarında görev yapmak isteyenlerin içinde bulunmak istedikleri bir meslektir. Akademik bir ünvana sahip olmak istiyorsanız size 2 yol tavsiye edebilirim. Birincisi, herhangi bir lisansüstü eğitim alma zorunluluğu olmadan sahip olabileceğiniz öğretim elemanı kadroları; ikincisi ise, araştırma görevlisi veya lisansüstü eğitim yaparak başlayan ve profesörlüğe kadar uzanan uzun ve yorucu ama mükafatı büyük olan bir süreçtir.

Öğretim Görevlisi

Yükseköğretim kurumlarında daimi veya geçici kadro ile görev yapan, doktora derecesine sahip olma zorunluluğu olmayan, özel bir alanda uzmanlığı gerektiren konularda yeterliliği olan bir akademik personel olan öğretim görevlisi olmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:

a) Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarına başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır.

b) Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olmak isteyen adaylar için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak şartı bulunmaktadır.

Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur? sorusunun cevabını ve detaylı bilgileri ilgili yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Araştırma Görevlisi

Akademisyen Nasıl Olunur ? 

Araştırma Görevlisi; yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen akademik araştırmalarda ve incelemelerde bu faaliyetleri yürüten öğretim görevlisine yardımcı olan ve öğretim kurumlarınca verilen diğer görevleri yürüten akademik personeldir. Sitemizde bulunan “Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?” başlıklı yazıdan detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Araştırma Görevlisi kadro ilanlarına ulaşmak için lütfen linke tıklayınız.

Yüksek Lisans Eğitim Programı

Akademisyen Nasıl Olunur ? Akademisyen olmak isteyenler için mutlaka yapmaları gereken lisansüstü eğitimin başlangıcı yüksek lisans eğitimidir. Lisansüstü eğitim için her üniversitenin değişen kriterleri bulunmaktadır. Besyo ve Spor Bilimleri Fakültelerinin lisansüstü eğitimlerinin bağlı bulunduğu enstitüler aracılığı ile yapacağınız yüksek lisans başvurularında Ales puanı, dil puanı ve lisans not ortalamanız önemli birer etkendir. Yüksek Lisans başvurularında gereken şartlar ve belirlenen kriterlerin detaylı bilgilerine ulaşmak için linke tıklayınız.

Doktora Eğitim Programı

Akademisyen Nasıl Olunur ? Öğretim üyesi olarak kariyer yapmak istiyorsanız mutlaka doktora eğitimini tamamlayarak Dr. ünvanını almanız gerekmektedir. Doktora Programı 8 yarıyıldan oluşan bir eğitim programıdır. Başvuru koşulları yüksek lisans koşulları ile benzerlik göstermektedir. Üniversiteler ve Ana Bilim Dallarının başvuru koşullarında ufak farklılıkları da olsa temelde ALES’ten  en az 55 puan ve yabancı dil sınavında da 55 puan almanız istenmektedir. ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından aldığınız puanlar, lisans ve yüksek lisans not ortalamalarınız Doktora başvuru sürecinde sizlerin kabul edilme ihtimalini yükseltecektir. Tabi ki yüksek lisansta olduğu gibi doktora eğitim programı için de bilim sınavına ve mülakata girmeniz ve bu değerlendirmelerde başarılı olmanız gerekmektedir.  Yüksek lisans ve doktora eğitimleri için bilim sınavları ve mülakatların yapılma şekilleri benzerlik göstermektedir. Doktora eğitim programları ile ilgili yazımızdan başvuru koşulları ve süreçle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Dr. Öğretim Görevlisi

Öğretim üyesi olma sürecinde ilk adımdır. Doktora eğitimi sonrası üniversitelerin Dr. Öğretim Görevlisi ilanlarını takip etmeniz ve ilgili ilanlara başvuru yapmanız gerekmektedir. Öğretim Görevlisi ilanları her üniversitenin kendi internet sayfalarında ve ülke genelinde trajı en yüksek gazetelerde yayınlanır. Dr. Öğretim Görevlisi eski adıyla Yardımcı Doçent, üniversitelerin ilgili ana bilim dalında eğitim-öğretim çalışmalarında bulunur ve bilimsel araştırmalar yaparak makale vb yayınlar ile bilime katkıda bulunurlar.

Doçent 

Doçent, üniversitelerde ilgili ana bilim dalında eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapan kişidir. Yüksek lisans ve doktora eğitim programlarında verilen derslerde görev alır, tez danışmanlığı ve savunmalarında jüri üyeliği görevlerini yürütür. Aynı zamanda bulunduğu yükseköğretim kurumunda yönetici sıfatıyla görev yapabilirler. Doçent olmak isteyen aday şu aşamaları yerine getirmek zorundadır: Lisansüstü Eğitim ve Dr. Öğretim Görevlisi olarak çalıştığı dönemde yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ve yayınlar neticesinde aldığı puanlar ile belli kriterleri gerçekleştirirler. Almış olduğu puanın en az doksan (90) puanı doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması şartıyla, en az yüz (100) puan karşılığı bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmalar ile elde ettiği puanlar neticesinde üniversite rektörlüğüne bir dosya ile başvuru yapılır. Doçentlik komisyonu tarafından dosyası incelenen öğretim elemanı, mülakata davet edilir. Mülakatta başarılı olan Dr. Öğretim Görevlisi YÖK tarafından kadro tahsis edilmesi durumunda üniversitesinden Doçentlik başvurusu yapması gerekir.

Profesör

Profesör, akademik ünvana sahip en yüksek seviyedeki akademisyen dir. Profesör kelimesi “Bir sanat ya da bilim dalında en yüksek düzeyde uzman” anlamına gelmektedir.

Profesör olmak isteyen adaylar belirlenmiş bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

  • Doçentlik unvanına sahip olmaları ile başlayan süreçten itibaren en az 5 yıl ilgili yükseköğretim kurumlarında görev yapmak
  • Uluslararası düzeyde yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ve yayınlar olmalı
  • Profesörlük kadrosuna atanmış olmaları gerekmektedir.

 

Önerilen makaleler

4 Yorum

  1. […] belirledi. İlgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Öğretim üyeliği dışında ki akademik personel kadrolarına atanacak öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin alım ilanlarına […]

  2. […] bulan öğrenciler ülkemizde girdikleri yabancı dil sınavlarından yüksek puanlar alarak akademisyen […]

  3. […] Sitemizde yer alan “ales nedir?” konu başlıklı yazımızdan ve “akademisyen nasıl olunur?“ başlıklı yazılarımızdan detayları öğrenebilirsiniz. Yüksek lisans eğitimi almak […]

Bir cevap yazın