Akdeniz Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Akdeniz Üniversitesi tezli yüksek lisans ve doktora ilanı

Akdeniz Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İlanı yayımlandı. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bahar yarı döneminde Sporcu Sağlığı alanında yüksek lisans öğrencisi alınacaktır. Hareket ve Antrenman alanında yüksek lisans ve doktora programlarına ise hem yüksek lisans hemde doktora öğrencisi alınacak.  Akdeniz Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İlanı ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Akdeniz Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İlanı na ait detaylar aşağıdadır:

Başvuru Tarihleri: 02-16-2019

Başvuru Şekli : Spor Bilimleri Fakültesi tezli yüksek lisans ve doktora ilanı na başvurular online olarak https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/enstitubasvuru internet adresine yapılacaktır.

Kontenjanlar:

Akdeniz Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İlanı ile ilgili kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

  • Sporcu Sağlığı alanı için 2 yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.
  • Hareket ve Antrenman alanında 10 yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.
  • Hareket ve Antrenman alanında 3 doktora öğrencisi alınacaktır.

Başvuru Şartları

Akdeniz Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İlanı ile ilgili başvuru şartlarını şu şekilde belirtebiliriz:

Sporcu Sağlığı alanı için;

2 yüksek lisans öğrencisi alınacaktır. Spor Bilimleri Fakültesi veya BESYO mezunları; Bilimsel Hazırlık Programı almak koşulu ile; Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gerontoloji Bölümü ve Hemşirelik Fakültesi lisans mezunları kabul edilir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gerontoloji Bölümü ve Hemşirelik Fakültesi mezunlarına, 2 yarıyıl süresince Anabilim Dalı akademik kurulunun belirleyeceği derslerden oluşan Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

Adaylar;

  • ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 (ellibeş) standart puan almış olması,
  • Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi.

Hareket ve Antrenman alanında;

10 yüksek lisans öğrencisi alınacaktır. Spor Bilimleri Alanında lisans mezunları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunları ve ilgili program koordinatörlüğünce uygun görülen spor  bilimleri alanı ile ilişkili lisans mezunları, Bilimsel Hazırlık Programı alma koşulu ile kabul edilir.

Adaylar;

  • ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 (ellibeş) standart puan almış olması,
  • Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi.

Hareket ve Antrenman alanında;

3 doktora öğrencisi alınacaktır. Spor Bilimleri Alanında yüksek lisans mezunları ile ilgili program koordinatörlüğünce uygun görülen spor bilimleri alanı ile ilişkili yüksek lisans mezunları Bilimsel Hazırlık Programı alma koşulu ile kabul edilir.

Adaylar;

  • ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 60 (altmış) standart puan almış olması,
  • Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (programa başvuran adayların sunacağı yabancı dil belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi içinde olması gerekmektedir.)

Akdeniz Üniversitesi tezli yüksek lisans ve doktora ilanı detaylarını öğrenmek için linke tıklayınız.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın