Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı : Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Fakültesi  HAREKET VE ANTRENMAN Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına 11 , Doktora Programına 3  Öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanına Kimler Başvuru Yapabilir?

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Programına Başvuru Yapacaklar için; Spor Bilimleri Alanında lisans mezunları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunları ve ilgili program koordinatörlüğünce uygun görülen spor bilimleri alanı ile ilişkili lisans mezunları, Bilimsel Hazırlık Programı alma şartı ile kabul edilir.

Akdeniz Üniversitesi Doktora Programına Başvuru Yapacaklar için; Spor Bilimleri Alanında yüksek lisans mezunları ile ilgili program koordinatörlüğünce uygun görülen spor bilimleri alanı ile ilişkili yüksek lisans mezunları Bilimsel Hazırlık Programı alma şartı ile kabul edilir.

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı Başvuru Belgeleri

1) Diploma/Mezuniyet belgesi (Doktora başvurusu için Tezli yüksek lisans diploması/Mezuniyet belgesi)
2) Lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını ve aldığı dersleri gösteren belge (Transkript)
3) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES, son beş yıla ait) sonuç belgesi veya TUS/DUS sınavı sonuç belgesi
4) Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (Doktora programlarına başvuran adayların sunacağı yabancı dil belgesinin 5 (beş) yıllık geçerlilik süresi içinde olması gerekmektedir.) EKSİK BELGE İLE YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

Başvuru şartları ve Sınavla İlgili Açıklamalar :

1) Adayların, 23 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında, Enstitümüze belirtilen belgeler ile birlikte ONLINE olarak başvuru yapacaklardır.
2) Mezuniyet not ortalaması 4’lük sisteme göre olan adayların not ortalaması Üniversitesince 100’lük sisteme çevrilmemiş ise Yükseköğretim Kurulunun 4’lük not sisteminin 100’lük sisteme çevirim tablosu kullanılarak çevirim yapılacaktır.
3) Adaylar, yalnızca 1 (bir) programa başvurabilir. İlan kadrosuzdur. Eksik belge ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.
4) Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin karşılıklı tanınmasına dair Milletlerarası anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15.2.2012 tarihli kararına istinaden, lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimini tamamlayanların ÖSYM çıktılarını eklemeleri gerekmektedir.
5) İlan edilen lisansüstü eğitim programlarına başvurabilmek için adayların sağlaması gereken önkoşullar aşağıda belirtilmiştir.

Tezli Yüksek Lisans İçin:

1) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 (ellibeş) standart puan almış olması,
2) Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi.

Tezli Yüksek Lisans Başvurusunun Değerlendirilmesi:

Tezli yüksek lisans başarı notu; ALES/TUS/DUS puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %30’u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir.
Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.

 Doktora Başvurusu İçin:

1) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 60 (altmış) standart puan almış olması,
2) Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (programa başvuran adayların sunacağı yabancı dil belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi içinde olması gerekmektedir.)

Doktora Başvurusunun Değerlendirilmesi:

Doktora programları için başarı notu ALES/TUS/DUS puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme notunun %30’u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 70 puan ve üzeri olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.  YDS’ veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri bir  Yabancı Dil Sınavından  en az 55 (ellibeş) puan veyaSonuç Belgesi. ( programa başvuran adayların sunacağı yabancı dil belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi içinde olması gerekmektedir.)
6) Yukarda belirlenen şartları sağlayan ve gerekli belgeleri https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden ONLINE olarak süresi içinde teslim eden adayların başvuruları kabul edilir ve bu adaylar giriş sınavlarına alınır. Bilim sınavı yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılır.

Detaylı bilgi için linki tıklayınız.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın