Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kılavuzu 2018

Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı

Başvurular ve Sınav

Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınav başvuruları ve sınav 2-3 Ağustos ve   6-7-8 Ağustos 2018 tarihleri arasında (mesai saatleri içerisinde) yapılacaktır.
Aday Başvuru yaptığı gün ÖZEL YETENEK (KOORDİNASYON) SINAVINA girecektir.

Başvuru Koşulları

Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınav başvurularında lise mezunu olmak (tek dersi olan adaylar kayıt ve  y yerleştirme tarihimizden sonra tek ders sınavları yapılacağı için başvuru yapamazlar).
Kulüp veya Ferdi sporcu olarak;
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü (Sporcu Lisansı ön şartı gerekmiyor)
Rekreasyon Bölümü (Sporcu Lisansı ön şartı gerekmiyor)
Spor Yöneticiliği Bölümü (En az 3 yıl sporcu Lisansına sahip olmak)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (En az 3 yıl sporcu Lisansına sahip olmak)

BAŞVURU KOŞULLARI

Not: Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü için, 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının değişik 48’nci maddesindeki koşulları taşımak, öğretmen olmaya engel özrü bulunmamak.

ADAYLARIN TYT PUANINDAN EN AZ AŞAĞIDAKİ PUANI ALMIŞ OLMASI GEREKİR

Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girecek adaylardan bölümlere göre aşağıdaki TYT puan istenmektedir.

Milli Sporcular                                                              TYT Puan
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü           200 Puan
Spor Yöneticiliği Bölümü                                        150 Puan
Antrenörlük Eğitimi Bölümü                                150 Puan
Rekreasyon Bölümü                                                  150 Puan

Milli Sporcular Dışında Kalan Adaylar        TYT Puan
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü         220 Puan
Spor Yöneticiliği Bölümü                                      180 Puan
Antrenörlük Eğitimi Bölümü                              180 Puan
Rekreasyon Bölümü                                                180 Puan

Engelli Adayların Başvuru Koşulları

Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla   özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül  kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi http://sporbilimleri.akdeniz.edu.tr
Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi http://sporbilimleri.akdeniz.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2018 için tıklayınız.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın