Antrenörlerin Çalışma Usul ve Esasları Nedir?

Antrenörlerin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

Antrenörlerin çalışma usul ve esasları yönergesi, GSB merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan branşı doğrultusunda sporcu yetiştiren antrenörlerin çalışma şekillerini ve yaptıkları işleri belirlemektedir.

GSB Spor Genel Müdürlüğü, Antrenörlerin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi ‘nin kapsamı şu şekildedir. GSB merkez ve taşra teşkilatları ile federasyon bünyesinde görev yapan antrenörlerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Spor teşkilatının merkez ve taşra teşkilatları ile federasyonlarda görev yapan antrenörler, kadrolu, sözleşmeli, 4/D statüsünde görev yapanlar ve /veya fahri antrenörler olarak istihdam edilmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, antrenörlerin çalışma usul ve esasları yönergesi aşağıda yer alan resmi gazete ‘de kanun maddelerine ve yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmış bir yönergedir.

3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ‘un 2, 30 ve 31 inci maddeleri ile 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.”

Antrenör Kimdir?

Eğitim gördüğü spor branşında sertifika düzeyine göre sporcuları ve spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren, yarışma ve müsabakalara hazırlayan, gelişimlerini takip eden kişidir.

GSB Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları ile federasyonlar bünyesinde antrenörler, kadrolu, sözleşmeli, 4/D statüsünde ve fahri olarak istihdam edilirler.

 Antrenörlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

Antrenörler branşlarına göre aşağıda yer alan görevleri yerine getirmektedir:

 • Yetiştirdikleri sporcuların teknik ve taktik yönden gelişimlerini takip etmek,
 • Sporcuları yarışma ve müsabakaya hazırlamak,
 • Okullar, kulüpler ve çevrede incelemeler yaparak yeni sporcular keşfetmek ve sporcu temini ve devamını sağlamak,
 • Antrenörler çalışma programlarının takip edilebilmesi ve programlar içinde hatalar olması durumunda bu hataların gözden geçirilmesi için programlar hazırlamalıdır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını ile sporcuların gelişimi takip edilebilir ve sporcuya göre eksikler ve hatalı programlar varsa denetlenebilir. Hazırlanılan programlar il müdürlüklerine tasdik edilmelidir.
 • Sporcuların gerekli spor malzemelerinin kontrolü yapılmalıdır. Spor malzemesinin eksikliği durumunda kulüpler ve il müdürlüğü ile iletişime geçilerek spor malzemesinin temini sağlanmalıdır.
 • Spor branşları ile ilgili her türlü yayını ve gelişmeyi takip etmelidir.
 • İlgili spor branşının gelişimi için araştırmalar yapılmalı ve birim amiri ile iletişime geçilerek tedbirler alınmalıdır.
 • Antrenörler çağın gerektirdiği ve spor branşının gelişimi için bazı kurs, seminer ve eğitim faaliyetlerine katılmalıdır. İlgili kurs, seminer ve eğitim faaliyetlerine birim amirinin onayı ve izni doğrultusunda katılarak mesleki bilgi ve tecrübe gelişimini sürdürmelidir.
 • Antrenörler, yetenek taramaları ile tespit ettikleri sporcuların gelişimleri için özel spor programları oluşturmalıdır.
 • Sporcuların düzenli aralıklarla sağlık ve psikolojik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. İl müdürlükleri ile gerekli iletişim kanalları kullanılarak bu sporcuların saplık kontrolleri gerçekleştirilmelidir.
 • Doğru beslenme alışkanlığının kazanılabilmesi için diyetisyen ve beslenme uzmanları ile işbirliği içerisinde olunmalıdır.
 • Spor kulüpleri ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği doğrultusunda koordineli olarak çalışılmalı
 • Sporcuların takipleri yapılarak başarılı olarak gördükleri sporcuların bildirimini ilgili spor federasyonuna yapmalıdır.
 • Sporda başarılı olunması için sporcuların fiziksel, psikolojik ve motivasyon durumları takip edilmelidir
 • Spor tesislerini ve malzemelerini amacına uygun kullanmalıdır.

Antrenörlerin Görev Alanları Nelerdir?

Antrenörlerin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi doğrultusunda antrenörlerin görev alanları sahip oldukları antrenörlük belgesi veya lisans seviyesine göre değişmektedir. Antrenörler ilgili spor branşının antrenör eğitim yönetmeliği doğrultusunda katıldıkları kurs ve seminerlere katılarak ve başarılı olması durumunda bir üst kademe veya seviyede ki antrenörlük belgesini almaya hak kazanır. Antrenörlerin görev alanları aşağıda yer alan belge seviyeleri doğrultusunda oluşmaktadır:

 • 1.Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda.
 • 2.Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde.
 • 3.Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde.
 • 4.Kademe (Baş Antrenör) : Büyükler ve milli takımlarda.
 • 5.Kademe (Teknik Direktör): Büyükler ve milli takımlarda.

Üst kademe antrenör belgesine sahip olanlar alt kademeler ile ilgili alanlarda görev yapabilirler. Ayrıca, üst kademe antrenörlerin bulunmaması halinde, alt kademedeki antrenörlere üst kademedeki alanlarda geçici olarak görev verilebilir.

Antrenörlerin Çalışma Programları Nasıldır?

Antrenörlerin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi doğrultusunda antrenörlerin çalışma programları aşağıda ki esaslar doğrultusunda gerçekleşmektedir:

 • Antrenörler haftalık 40 (kırk) veya 45 saat çalışmaktadır. Belirtilen toplam mesai saati içinde teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır.
 • Antrenörlerin 40 saatlik mesai saati üzerinde çalışması halinde mevzuat çerçevesinde saat ücreti ödenir.
 • Antrenörler diğer devlet memurları gibi belli çalışma saatleri olan kamu görevlileri değildir. Haftalık çalışma saati 40 saat olan,  antrenörler çalışma saatlerini birim amirinin onayı ile günün farklı saatlerinde kullanabilmektedir. Antrenörler, antrenman saatlerini aşağıda ki değişkenleri dikkate alarak uygulamaktadır.
  • ilgili spor branşının tesisi,
  • malzeme,
  • sporcuların antrenmanlara katılabildikleri saatler
  • ve diğer etkenler hesaba katılarak değişkenlik gösterebilmektedir.
 • İlgili spor branşının antrenörü haftalık çalışma saatini dolduramaması veya kadro bulamaması durumunda birim amirinin onayı ile okullarda ve diğer spor branşları ile ilgili çalışmalarda görevlendirilebilir.

Fahri Antrenörlerin Çalışma Esasları Nasıldır?

Fahri antrenörler, kadrolu veya sözleşmeli antrenörler ile aynı görev yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görev yapmaktadır. Fahri antrenörlerin çalışma saatleri ise birim amiri tarafından onaylanan programlar doğrultusunda mevzuata uygun gerçekleştirilmektedir.

Sözleşmeli Antrenörlerin Görevleri ve Çalışma Esasları Nelerdir?

Sözleşmeli antrenörler, kadrolu antrenörler ile ayı görev yetki ve sorumluluklar doğrultusunda görev yapmaktadır. Sözleşmeli antrenörlerin çalışma esasları imzalanan sözleşme esaslarına göre şekillenmektedir.

 

Önerilen makaleler

11 Yorum

 1. […] Antrenörlük görevini yapmasına engel durum oluşturacak engel durumu, akıl sağlığı veya vücut engeli bulunmamak […]

 2. […] Bakanlık atamaların neden yapılmadığını açıklamalıdır. Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerin Ataması Ne Zaman Yapılacak? sorusuna cevap […]

 3. […] Spor Bakanlığı taşra teşkilatlarında il merkezi ve ilçelerde görevlendirilecek sözleşmeli antrenör ve spor uzmanları başvurularını giris.gsb.gov.tr internet adresinden yapabilecektir. 18-20 Mart […]

 4. […] Antrenörlük görevini devamlı yapmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı bulunmamak […]

 5. […] Antrenörlük görevini devamlı yapmasını engelleyecek bedensel veya akıl sağlığı bozukluğunun olmaması […]

 6. […] bir spor branşında sporcu, antrenör, idareci veya hakem olarak men cezası olmamış […]

 7. […] 31 Ocak tarihinden itibaren alan 4/D statüsünde istihdam edilen 4 yıllık lisans mezunu Antrenör ve Gençlik liderleri yaklaşık olarak 1152 TL civarında tediye ödemesi aldılar. 2019 yılı […]

 8. […] bir spor branşında sporcu, antrenör veya idareci olarak üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre […]

 9. […] Antrenörlük görevini devamlı yapmasını engelleyecek bedensel veya akıl sağlığı bozukluğunun olmaması […]

 10. […] açılması planlanan 2. Kademeye Antrenör Yetiştirme Kursuna katılacak adayların 1. Kademe Antrenör sertifikası olması […]

Bir cevap yazın