Antrenör Eğitim Yönetmeliği

antrenörlük kursları

Merhaba arkadaşlar, bugünkü yazımızda sizlere antrenörlük kursları nda uygulanan antrenör eğitim yönetmeliği hakkında bilmek istediğiniz soruların cevaplarını vereceğiz. Yazımız aşağıda ki başlıklardan oluşmaktadır:

 • Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Amacı
 • Eğitim Kademeleri
 • Sınav ve Değerlendirme Esasları
 • Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı İle İlgili Esaslar
 • Devam Zorunluluğu İle İlgili Esaslar
 • Besyo Mezunları İçin Belge Verilmesi İle İlgili Esaslar
 • Temel Derslerden Muafiyet İle İlgili Esaslar

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Amacı

Antrenör Eğitimi Yönetmenliğinin amacı özerk federasyon başkanlıkları, sualtı sporları, dağcılık, otomobil sporları ve izcilik dışındaki spor branşlarında; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak antrenörlerin antrenörlük kursları içinde uygulanan eğitim programlarının tek düzende yürütülmesini ve branşlara özgü eğitimlerin verilmesini kapsar.

Eğitim Kademeleri

Madde 9- Antrenörlük kursları nda  bütün spor branşlarında verilen eğitimler ile antrenör kursları verilmektedir. Bu spor branşlarının çoğunluğu beş (5) kademeden oluşmaktadır.

 • I.Kademe  Antrenör (Yardımcı Antrenör): Birinci kademe antrenörlük kursları bütün spor branşlarında yardımcı antrenör olarak tanımlanan antrenörlerin eğitim programlarını kapsayan bir müfradatı kapsar.
 • II. Kademe Antrenör (Antrenör):Birinci kademe antrenör belgesine sahip kişilerin en az bir sene aktif olarak üst kademede ki antrenörlerin yanında çalıştıklarını belgelemeleri şartıyla ilgili federasyon antrenörlük kurslarına başvuru yaparak katılabildiği antrenör eğitim programını kapsar.
 • III. Kademe Antrenör (Kıdemli Antrenör) : İkinci kademe antrenör belgesine sahip kşilerin ellerinde bulunan ikinci kademe antrenör belgesi ile aktif olarak en az iki yıl çalıştığını belgeleyebilen ve en az iki eğitim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlerin katıldığı eğitim programını kapsar.
 • IV. Kademe (Başantrenör): Üçüncü kademe antrenör belgesine sahip antrenörlerin belgeleri ile en az üç yıl aktif çalıştığını ve en az 3 eğitim seminerine katıldığını belgelendiren antrenörlerin katıldıkları  antrenör eğitim programıdır.
 • (Değişik:RG-26/04/2006-26150) V. Kademe Antrenör (Teknik Direktör): Dördüncü kademe antrenör belgesi ile en az iki yıl çalıştığını belgeleyen ve bu iki yıllık süre içinde ilgili sporla ilgili en az beş bilimsel spor bilimsel aktivitesine katılmış olduğunu belgelendiren antrenörlerin katıldıkları antrenör eğitim programıdır.

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Madde 17- Antrenörlük kursları nın her kademesinde uygulanan eğitimlerin sonunda adaylar eğitim programlarından bir sınava tabi tutulurlar. Kurs sonunda uygulanan sınavlar aşağıda ki gibi yapılmaktadır:

a) Antrenörlük Kursları sonunda uygulanan sınavlar ilgili derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı,hem de sözlü yapılmaktadır. İlgili derslerin sınavları dersi gerçekleştiren öğretim görevlisi tarafından  değerlendirilmektedir.

b) Sınavlar 100’lük puan cinsinden değerlendirilmektedir. Sınavlardan başarılı olunması için adaylar en az 60 puan almak zorundadır.

c) (Değişik:RG-21/1/2003-25000; 16/4/2003-25081) Temel ve özel eğitim derslerinden en fazla 5 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak antrenörlük kursları na devam etmeden sadece sınavlarına girebilirler. Adaylar başarısız olduğu derslerden 5 yıl içinde en fazla 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakları bulunmaktadır. 5 yıllık süre içinde başarısız olduğu dersler için tekrar derslere girmek zorunda değildir. 5 yıl içinde en fazla 3 defa başarısız olan adaylar ise antrenörlük kursunu tekrar baştan almak zorundadır.

d) (Değişik:RG-21/1/2003-25000) IV. Kademe Antrenör (Baş Antrenör) ve V. Kademe Antrenör (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan adaylar, kursun sonunda ilgili spor branşı ile ilgili dört bin kelimeden oluşan kurs bitirme projesi hazırlamaları gerekmektedir. Kurs bitirme projesini kurs içinde görev yapan öğretim görevlilerinden oluşan komisyonun onaylaması durumunda adaylar kurstan başarılı sayılırlar ve belgelerini almaya hak kazanırlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı İle İlgili Esaslar

Madde 18- Antrenörlük kursları nda uygulanan yazılı ve sözlü sınavların değerlendirme sonuçlarına itiraz eden adaylar ilgili kursun bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz etme hakları bulunmaktadır. Sınav puanına itirazlar 7 günlük süre içinde yapılması gerekmektedir. İtirazlar Daire Başkanlığına yapılmaktadır. Yapılan itirazlar 30 günlük süre içinde Daire Başkanlığı tarafından sonuçlandırılmaktadır.

Devam Zorunluluğu İle İlgili Esaslar

Madde 19- Antrenörlük Kursları na devam eden adayları kurs süresince en fazla bir tam gün yada iki yarım gün mazeretsiz izin hakları bulunmaktadır. Bu sürelerden fazla mazeretsiz devamsızlık yapan adayların kurs ile ilişiği kesilir. Kurs süresince adayların en fazla 3 gün rapor hakkı bulunmaktadır. 3 günden fazla rapor kullanan adaylar kurstan başarısız sayılırlar.

Besyo Mezunları İçin Belge Verilmesi İle İlgili Esaslar

Madde 20- (Değişik:RG-18/9/2004-25587)
Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların kademeler itibariyle aşağıda belirtilen bentlerden yalnızca bir branşta olmak şartıyla talep ettikleri spor dalında antrenör belgesi alabilmesi için;

a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, herhangi bir spor dalından seçmeli ders niteliğinde eğitim alanlar; transkript ile belgelendirmeleri durumunda o spor branşından I. Kademe Antrenör (Yardımcı Antrenör) belgesi alabilirler,

b) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan herhangi bir spor branşından uzmanlık dersi niteliğinde eğitim alanlar;  transkript ile belgelendirmeleri durumunda o spor branşından II. Kademe Antrenör (Antrenör) belgesi alabilirler,

c) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe Antrenör (Kıdemli Antrenör) belgesi, III. Kademe Antrenör (Kıdemli Antrenör) belgesini aldıktan sonra üç yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az iki seminere katıldığını belgeleyenlere, başvurusu halinde doğrudan IV. Kademe (Başantrenör) belgesini almaya hak kazanırlar.

Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların, öğrenim denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra (a), (b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan yalnız bir spor dalında antrenör belgesi verilir.

Temel Derslerden Muafiyet İle İlgili Esaslar

Madde 21- Federasyonlar tarafından açılan I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenörlük kursları nda aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;

a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar federasyonlar tarafından açılan ilgili spor branşının I. Kademe Antrenör (Yardımcı Antrenör) kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.

b) Federasyonların antrenörlük kursları na giren ve bu kurslarda başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içinde açılan aynı kademe seviyesinde başka bir spor branşında antrenör kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programlarında olan teorik derslerden muaf tutulurlar.

c) Herhangi bir spor branşında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörler farklı bir spor branşında antrenörlük kursları na başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.

d) I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

 

Önerilen makaleler

4 Yorum

 1. […] veya eğitmenlik eğitimlerinin verilme şekilleri  GSB Antrenör Eğitim Yönetmeliği esas ve usüllerince belirlenmektedir. İlgili federasyonlar ve üniversitelerde BESYO ve Spor […]

 2. […] Antrenörlük Eğitim Yönetmeliği‘ne göre farklı spor federasyonlarından alınan en az 2. kademe antrenörlük belgesi olan adaylar ilgili antrenörlük kursu bitim tarihinden itibaren 5 yıllık süreyi geçmemeleri durumunda sadece temel derslerden muaf olabilirler.Adayların temel derslerden muaf olmaları ile ilgili belgelerini en geç 10 Aralık 2018 tarihinde mesai bitimine kadar Bisiklet Federasyonunun  0312 312 12 75 no’ lu faksına gönderilmesi gerekmektedir. Adayların muaf olmak ile ilgili başvuruları değerlendirildikten sonra 14.12.2018 tarihinde Bisiklet Federasyonunun internet sayfasında temel derslerden muaf olanların isimleri yayınlanacaktır. […]

 3. […] tarihlerinde Ankara’da 1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursu açmayı planlamaktadır. Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre yapılması planlana 1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursu ile ilgili detaylı […]

 4. […] Antrenör eğitim yönetmeliğinde belirtilen taksirli suçlar ile ilgili madde hükümlerine uygun olmak […]

Bir cevap yazın