Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı

araştırma görevlisi alım ilanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığına araştırma görevlisi alım ilanı yayınlandı. Araştırma görevlisi alım ilanı ile ilgili detayları haberimizde görebilirsiniz.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Spor Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Spor Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığına 4. dereceden görevlendirilmek üzere 2 (iki) araştırma görevlisi görevlendirilecektir. Adayların en az 70 Ales puanı 50 YDS puanına sahip olması gerekmektedir.Araştırma görevlisi alım ilanına başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 • Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunu olmak, Spor Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Spor Bilimleri alanında doktora yapıyor olmak.
 • Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunu olmak, Spor Bilimleri Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma görevlisinin iş tanımı ve maaş bilgilerini öğrenmek isterseniz linke tıklayınız. 

Öğretim elemanı kimdir nasıl olunur sorularının cevaplarını öğrenmek için linke tıklayınız.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri : 21/12/2018 – 04/01/2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 09/01/2019

Sınav Tarihi : 14/01/2019

Sonuç Açıklanma Tarihi: 16/01/2019

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:

Araştırma görevlisi alım ilanı na başvuracak adaylardan aşağıda ki belgeler istenmektedir:

 • Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)’da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 3 – Özgeçmiş
 • Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge
 • Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
 • Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
 • ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
 • Yabancı Dil Belgesi
 • İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
 • Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
 • Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet Kapısı üzerinden QR kodlu adli sicil kaydı sorgulaması yapılabilir)

Önemli Bilgiler

1 – Başvuru şahsen ve posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.

2 – Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

4 – Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5 – Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 – Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin so rumluluk başvurana aittir.

7 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8 – İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

9 – e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgel erin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

10 – Araştırma görevlisi alım ilanı sonucu kadrolara 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

Araştırma Görevlisi Kimdir ?

Araştırma görevlileri, yüksek öğretim kurumlarında gerçekleştirilen akademik araştırmalarda ve incelemelerde bu faaliyetleri yürüten öğretim görevlisine yardımcı olan ve öğretim kurumlarınca verilen diğer görevleri yürüten kişilerdir. Üniversitelerin fakülte ve bölümlerince verilen görevler her kurumda farklılık gösterebilir. 2547 sayılı kanunun 33. madde a bendinde yapılan tanıma göre;“yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.” 

Geleceğin doçenti ve profesörleri olarak ifade edilen araştırma görevlileri, alanlarındaki yenilikleri takip eden ve uygulayan kişidir. Alanlarında ki eğitimleri yaşam boyu devam eden kişilerdir. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri bulundukları üniversite fakülte ve/veya bölümlerinde Dr. Öğretim Görevlisi kadrosunun açılması durumunda görevlere başlayabilirler. Veya farklı üniversitelerin fakülte/bölümlerine başvurarak o üniversiteden Dr. Öğretim Üyesi kadrosunu alabilirler ve göreve başlayabilirler. Alanlarında ki akademik şartları tamamlayarak doçent ve profesör olma şansları vardır.

Araştırma görevlisi olabilmek için lisans yıllarınızda ders notlarınızı yüksek tutmanız gerekmektedir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az 70 puan almanız gerekiyor. Ve Yüksek Öğretim Kurumlarınca kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almak gerekmektedir. Alanınızla ilgili konularda yeterli bir bilgiye sahip olmanız gerekmektedir.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın