Araştırma Görevlisi Kimdir ? | Nasıl Olunur ?

araştırma görevlisi

Merhaba arkadaşlar, sporbilimlerihaber.com olarak bugünkü yazımızda  sizler için “Araştırma Görevlisi” meslek tanımını araştırdık. “Araştırma görevlisi kimdir, nasıl olunur, araştırma görevlisi olmak için aranılan/istenilen şartlar nelerdir, araştırma görevlisi atamaları nasıl yapılır, araştırma görevlilerinin iş tanımı nedir, görev süreleri ne kadar, araştırma görevlisi maaşı ne kadar” gibi konu başlıklarından oluşan yazımızda araştırma görevlisinin detaylı meslek tanımını bulabilirsiniz:

 • Araştırma Görevlisi Kimdir ?
 • Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur ?
 • Araştırma Görevlisi Olmak İçin Aranılan/İstenilen Şartlar Nelerdir ?
 • Araştırma Görevlisi Atamaları Nasıl Yapılır ?
 • Araştırma Görevlisinin İş Tanımı Nedir ?
 • Görev Süreleri Ne kadar ?
 • Araştırma Görevlisi Maaşı Ne Kadar ?

Araştırma Görevlisi Kimdir ?

Araştırma görevlileri, yüksek öğretim kurumlarında gerçekleştirilen akademik araştırmalarda ve incelemelerde bu faaliyetleri yürüten öğretim görevlisine yardımcı olan ve öğretim kurumlarınca verilen diğer görevleri yürüten kişilerdir. Üniversitelerin fakülte ve bölümlerince verilen görevler her kurumda farklılık gösterebilir. 2547 sayılı kanunun 33. madde a bendinde yapılan tanıma göre;“yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.” 

Geleceğin doçenti ve profesörleri olarak ifade edilen araştırma görevlileri, alanlarındaki yenilikleri takip eden ve uygulayan kişidir. Alanlarında ki eğitimleri yaşam boyu devam eden kişilerdir. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri bulundukları üniversite fakülte ve/veya bölümlerinde Dr. Öğretim Görevlisi kadrosunun açılması durumunda görevlere başlayabilirler. Veya farklı üniversitelerin fakülte/bölümlerine başvurarak o üniversiteden Dr. Öğretim Üyesi kadrosunu alabilirler ve göreve başlayabilirler. Alanlarında ki akademik şartları tamamlayarak doçent ve profesör olma şansları vardır.

Araştırma görevlisi olabilmek için lisans yıllarınızda ders notlarınızı yüksek tutmanız gerekmektedir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az 70 puan almanız gerekiyor. Ve Yüksek Öğretim Kurumlarınca kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almak gerekmektedir. Alanınızla ilgili konularda yeterli bir bilgiye sahip olmanız gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur ?

Araştırma görevlisi olabilmek için en az lisans seviyesinde bir bölümden mezun olmanız gerekmektedir. Lisans döneminden ders notlarınızı yüksek tutmanız gerekmektedir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az 70 puan almanız gerekiyor. Ve Yüksek Öğretim Kurumlarınca kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almak gerekmektedir. Alanınızla ilgili konularda yeterli bir bilgiye sahip olmalısınız.

 

Araştırma Görevlisi Olmak İçin Aranılan/İstenilen Şartlar Nelerdir ?

Lisans mezunu olmanız araştırma görevlileri ilanlarına başvurmanızda yeterlidir. Fakat bazı durumlarda Üniversiteler, Fakültelerin veya Yüksekokulların isteğine göre araştırma görevlisi alımı ilanlarında özel şartlar belirte bilmektedir. Örneğin yüksek lisans yapıyor olmak, yüksek lisans yapmış olmak ve doktora yapıyor olmak gibi. Buna benzer ilanlar için açılan kadro ilanlarına bir lisans mezunu olarak başvuru yapamazsınız. Kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz araştırma görevlileri kadro alım ilanlarına başvuru yapmalısınız. Sitemizde yayınlanan Araştırma Görevlileri Kadro alım ilanları için linke tıklayınız.

Araştırma görevlisi olmak için istenilen şartlar bölüm / yüksekokul / fakültelere göre farklılık gösterebilir. Başvuru yapacağınız üniversitenin araştırma görevlisi ilanlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. Araştırma görevlisi olmak için istenilen şartlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 50 puan almak,
 • Yabancı ülkelerden mezun olanlar için diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması,
 • En az lisans mezunu olmak,
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az 70 puan almak,
 • Otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

Atamaları Nasıl Yapılır ?

Başvuru yapacağınız fakültenin / yüksekokulun , anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi dekan, enstitü veya müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer ancak üç yılın sonunda görev süreleri sona eren araştırma görevlileri yeniden atanabilirler. Atamalarda (Cari usül alım) kendi içerisinde 33/a maddesi ve 50/d maddesi olarak ikiye ayrılır.

Cari Usül Alım

1) 33/a maddesi : Cari usül alım ilgili maddede şöyle açıklanmıştır: “Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.”

2) 50/d maddesi: İlgili madde şöyle açıklanmıştır; “Lisansüstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.” Bu maddeye göre 50/d kapsamında atanan araştırma görevlileri “burslu öğrenci” statüsünde yer almaktadır. Ancak 33/a ile atanan araştırma görevlileri ile aynı özlük haklarına sahiptirler. Görev süreleri lisansüstü öğrenimlerini tamamlayıncaya kadardır, eğitim tamamlandıktan sonra görevlerine son verilir.

Araştırma görevlisi atamaları için üniversiteler ilana çıkmaktadır. Araştırma görevlisi alımı ilanında adaylar aşağıda ki hususlara dikkat etmelidir:

 • Adaylar ALES’e girmeli ve en az 70 puan almaları gerekmektedir. Ales sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.
 • YÖK‘ün kabul ettiği yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğer puan almalıdır.
 • Otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
 • Yapılacak olan sözlü ve yazılı değerlendirme sınavından geçer not alması gerekmektedir.
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi

Araştırma Görevlisinin İş Tanımı Nedir ?

Araştırma görevlisi, yüksek öğretim kurumlarında gerçekleştirilen akademik araştırmalarda ve incelemelerde bu faaliyetleri yürüten öğretim görevlisine yardımcı olan ve öğretim kurumlarınca verilen diğer görevleri yürüten kişidir. Üniversitelerin fakülte ve bölümlerince verilen görevler her kurumda farklılık gösterebilir. 2547 sayılı kanunun 33. madde a bendinde yapılan tanıma göre;“yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.” 

Geniş bir iş tanımı olan araştırma görevlilerinin görevleri yasalarla belirlenmiştir. Belirlenmiş görevlerinin yanında Yüksek Öğretim Kurumu idari personeli veya asistanlığını yaptığı akademik personel tarafından da istenen görevleri vardır. Üç başlık altında sizlere sunacağımız görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:

Sınav gözetmenliği yapabilir

Araştırma görevlileri bulundukları yüksek öğretim kurumlarının vize, final, bütünleme ve özel yetenek sınavı gibi sınavlarda görev alırlar. Yasa ile tanımlanmış görevlerinin arasında sınav gözetmenliği görevi yoktur. İlgili yüksek öğretim kurumunun eğitim faaliyetlerinin devam etmesi için bu görevi yapması istenebilir. Ayrıca akademislerin eğitime dair verdiği bir görevi yerine getirirler (sınav sorusunun hazırlanması, sınav kağıtlarının okunması vb gibi).

Bazı durumlarda derslerin işlenmesine yardımcı olabilirler

Araştırma görevlilerinin derse akademisyenin yerine girerek ders verme zorunluluğu/yükümlülüğü yoktur. Akademik personel,  özel  bir durum nedeniyle (konferans, hastalık, toplantı vs.) yüksekokulda bulunmadığı durumlarda asistanı olan araştırma görevlilerinden ders vermesini isteyebilir. Bu gibi durumlarda araştırma görevlisi akademik personel yerine derse girerek o günkü ders müfredatının işlenmesine yardımcı olur.

Diğer görevler

Fakülte, Yüksekokul veya Anabilim Dalı Başkanı  araştırma görevlilerine  ek sorumluluklar verebilir. Örneğin Fakültenin, yüksekokulun veya bölümün internet sitesinin güncellenmesini isteyebilir. Üniversite spor takımlarının gidecekleri müsabaka ve yarışmalarda idareci olması istenebilir. Eğitim-öğretim süreci içinde sınav sorularının hazırlanması ve cevaplanması, sınavların yapılması gibi görevler istenebilir. Fakülte veya Yüksekokulun dekanı/müdürü/bölüm başkanı, araştırma görevlilerine koordinatörlük, komisyon görevi veya idari görevler yapmasını isteyebilir.

Araştırma Görevlisinin Görev Süreleri Ne kadar ?

1) 33/a maddesi : Araştırma görevlileri cari usül alımı ile ilgili maddede şu şekilde açıklanmıştır: “anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan araştırma görevlilerinin görev süreleri uzatılabilir”

2) 50/d maddesi: Araştırma görevlisi alımı ile ilgili madde bu madde şu şekilde açıklanmıştır; “Lisansüstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.” Bu maddeye göre 50/d kapsamında atanan araştırma görevlileri “burslu öğrenci” statüsünde yer almaktadır. Ancak 33/a ile atanan araştırma görevlileri ile aynı özlük haklarına sahiptirler. Görev süreleri lisansüstü öğrenimlerini tamamlayıncaya kadardır, eğitim tamamlandıktan sonra görevlerine son verilir.

Araştırma Görevlisi Maaşı Ne Kadar ?

Günümüzde bir memurun 3000 TL ortalamasında aylık gelirinin olduğunu düşündüğümüzde bir araştırma görevlisinin aylık gelirinin bir devlet memuruna göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 7/1 kadro derecesine sahip bir Araştırma Görevlisi 2018 Temmuz itibari ile dör bin dokuz yüz otuz bir lira (4931 TL) aylık geliri vardır. Haftasonları alacakları sınav görevleri ile gelirlerini artırma şansları vardır.

 

Önerilen makaleler

8 Yorum

 1. […] bir yükseköğretim kurumunda çalışmak istiyorsanız yüksek lisans yapmanız gerekmektedir. Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman gibi kadrolara başvuru yapabilmeniz için yüksek lisans […]

 2. […] Araştırma Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen akademik araştırmalarda ve incelemelerde bu faaliyetleri yürüten öğretim görevlisine yardımcı olan ve öğretim kurumlarınca verilen diğer görevleri yürüten akademik personeldir. […]

 3. […] ve Doktora  eğitimleri için ALES’ten en az 55 puan almak zorunluluğu bulunmaktadır. Araştırma Görevlisi ilanlarına başvurularda ise en az 70 puan almış olmak istenmektedir. Yine Akademik personel […]

 4. […] Araştırma görevlisinin iş tanımı ve maaş bilgilerini öğrenmek isterseniz linke tıklayınız.  […]

 5. […] yayınlandı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde görevlendirmek üzere 4 (dört) araştırma görevlisi ilanı yayınlandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi İlanı ile ilgili detayları […]

 6. […] Lisans ve Doktora  eğitimleri için ALES’ten en az 55 puan almak zorunluluğu bulunmaktadır. Araştırma Görevlisi ilanlarına başvurularda ise en az 70 puan almış olmak istenmektedir. Yine Akademik […]

Bir cevap yazın