Son dakika… TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı!!!

Askeri Ücret Tespit Komisyonu

TÜİK, Askeri Ücret Tespit Komisyonu ‘na askeri ücret ile ilgili öneri raporunu verdi. Ağır işlerde çalışanlar için iki bin iki yüz on üç lira, orta ağırlıkta işlerde çalışanlarda bin dokuz yüz yetmiş sekiz lira seksen kuruş, hafif işlerde çalışanlar için ise bin sekiz yüz kırk bir lira kırk kuruş. TÜİK’in vermiş olduğu raporda ağır işler için %37.4 zam önerisi verildi. Yüzde otuz yedi nokta dört zam oranı ile maaşlarda yaklaşık  610 lira yükselme olması ön görülmektedir. Yine orta ağırlıkta ki işlerde üç yüz yetmiş beş lira, hafif işler olarak ifade edilen işler de ise iki yüz otuz sekiz lira gibi bir fark olması ön görülmektedir.

Askeri Ücret Tespit Komisyonu ‘nun yapmış olduğu toplantıya bugün TÜİK’in göndermiş olduğu rapor damgasını vurdu. TÜİK, Askeri Ücret Tespit Komisyonuna göndermiş olduğu rapor ile farklı ağırlıklarda ki işler için askeri geçim rakamlarını açıkladı. Ağır işlerde çalışmakta olan çalışanlar için İki Bin İki yüz on üç (2213) Lira olan askeri geçim rakamı orta ağırlıkta olarak ifade edilen işlerde bin dokuz yüz yetmiş sekiz lira seksen kuruştur. Hafif işlerde ise bin sekiz yüz kırk bir lira kırk kuruş olarak ifade edilmiştir.

TÜRK-İŞ:  2 Bin Lira + Enflasyon Farkı+Refah Payı

6 Aralık günü Askeri Ücret Tespit Komisyonu ‘nda, askeri ücretin yükseltilmesinde kullanılacak kalemlerden en önemlisinin enflasyon farkı olduğunu belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bu rakamların kırmızı çizgileri olduğunu belirtmişti. İki bin liralık askeri ücret önerilerine %25 enflasyon farkı ile refah payınında eklenerek askeri ücretin tespit edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu , işçileri temsilen Türk-İş, işvereni temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarfından temsil ediliyor. Hükümeti ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Askeri Ücret Tespit Komisyonunda temsil edilmektedir. 2019 yılında istihdamı artırmak istediğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hem işçileri hemde işvereni hoşnut edecek bir askeri ücret düzenlemesini hayata geçireceklerini belirtti.

Yıllara Göre Askeri Ücret Tutarları

2005 yılında 350 lira olan askeri ücret 2018 yılında 1603 liraydı. Yıllara göre askeri ücret rakamlarını aşağıda görebilirsiniz:

YIL                      ASKERİ ÜCRET RAKAMLARI

2005                    ÜÇ YÜZ ELLİ LİRA

2006                   ÜÇ YÜZ SEKSEN LİRA

2007                    DÖRT YÜZ ON DOKUZ  LİRA

2007                    BEŞ YÜZ ÜÇ  LİRA

2009                    BEŞ YÜZ KIRK ALTI LİRA

2010                    BEŞ YÜZ DOKSAN DOKUZ LİRA

2011                    ALTI YÜZ ELLİ SEKİZ LİRA

2012                     YEDİ YÜZ OTUZ DOKUZ  LİRA

2013                    SEKİZ YÜZ ÜÇ LİRA

2014                    SEKİZ YÜZ DOKSAN BİR LİRA

2015                    BİN LİRA

2016                    BİN ÜÇ YÜZ LİRA

2017                    BİN DÖRT YÜZ DÖRT LİRA

2018                   BİN ALTI YÜZ ÜÇ LİRA

TİSK Başkanı, dünya’da büyük bir rekabet ortamının yaşandığı günümüzde Türk iş adamları olarak sanayicilerimizi küresel yarışta rekabet güçlerini yükseltmek için verimliliği artırmak gerektiğini belirtti.Verimliliği artırmak için ekonomimizin güçlü olması gerektiğini belirten Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, uzun vadede refah seviyelere yükselmiş bir ülke hedeflediklerini belirtti.

İşverenler, Askeri Ücret Tespit Komisyonu ‘na Üst Sınır Olarak 2 Bin TL’yi Gösterdi

2005 yılında 350 Lira olan net askeri ücret rakamının brüt rakamları ise 680 liraydı. İşverenler için işçilere verdikleri her 50 lira için 85 liralık bir maliyet doğuyordu. 2018 yılında bu rakamlar ise %49’a kadar düştü. Bir işveren için 1603 (bin altı yüz üç) lira olan net askeri ücretin brüt rakamları 2384 liralara kadar yükselmektedir. Üçüncüsü yapılan Askeri Ücret Tespit Komisyonu ‘nda askeri ücret için istenen rakamlar görüşüldü.

2019 yılı askeri ücret görüşmelerinde ifade edilen rakamlara göre askeri ücretin işverenlere olan maliyeti düştü.  İki binli yılların başlarında bir askeri ücretli personelin işverenlere olan maliyeti verdikleri net maaşın %70 i kadardır. Net olarak 100 lira olan ücretine ek 70 liralık maliyet daha çıkmaktaydı. %70 olan maliyet rakamları 2018 yılında devlet teşvikleri ile %49’lara kadar gerileyen işverenler maliyetlerin daha da düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın