Atanan Öğretmenler Bir Yıl Tezsiz Yüksek Lisans Alacak

Atanan öğretmen bir yıl tezsiz yüksek lisans alacak

Bakanlık açıkladı! Formasyon Eğitimi, Tezsiz Yüksek Lisans Programına Dönüşecek!

Atanan öğretmen bir yıl tezsiz yüksek lisans alacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk  2023 Eğitim Vizyon Belgesi Tanıtım Toplantısı’nda “Pedagojik formasyon kalkıyormu ?” sorusuna yanıt verdi. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, tezsiz yüksek lisans programı haline getirilerek, “Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” olarak uygulanacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Tanıtım Toplantısı’nda  açıklanan, milli eğitim bakanlığının eğitime yönelik yapılması planlanan yenilikler büyük bir heyecan yaşattı. Öğretmen olmak isteyen binlerce Besyo ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve mezununun en çok merak ettiği ” formasyon kalkıyor mu? ” sorusuna cevap geldi. Planlanan yeni düzenlemeye göre formasyon eğitimi kalkmayacak ama veriliş şeklinde değişiklikler yapılacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitelerde verilmeye devam eden formasyon sertifika eğitimi yüksek lisans programı haline getirilecek. Yüksek lisans programında “Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” olarak devam edecek.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ” Atanan öğretmen bir yıl tezsiz yüksek lisans alacak ” ifadelerinden sonra pedagojik formasyon hakkında halk arasında sorular yayılmaya başladı. Pedagojik Formasyon nedir? Üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinden mezun olmayan kişilerin milli eğitim bakanlığı ‘na bağlı okullarda öğretmenlik yapabilmeleri için almaları gereken eğitimlerin olduğu programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen Besyo ve Spor Bilimleri Fakültesinin antrenörlük eğitimi bölümüspor yöneticiliği bölümü ve rekreasyon bölümü mezunlarının öğrencilik yıllarında veya mezun olduktan sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi almaları gerekmektedir.

Kimler Tezsiz Yüksek Lisans Yapacak ?

“Atanan öğretmen bir yıl tezsiz yüksek lisans alacak”

Vizyon dokümanıyla pedagojik formasyon konusunun nasıl uygulanacağının, somut olarak kararlaştırıldığını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

“Herhangi bir öğretmen adayı öğretmenlik hakkını kazanırsa Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversitelerle iş birliği içerisinde bir yıl tezsiz yüksek lisans yapacak. Bu, bir öğretmen adayının öğretmenlik fakültesinde ya da başka yerde aldığı pedagojik formasyondan farklı bir içerik. İçerik de değişiyor. Daha işlevsel ve daha uygulama ağırlıklı bir içerik var. Bir kişi öğretmenlik hakkını kazandığında, Milli Eğitim Bakanlığı anlaştığı üniversite ile o kişinin bir yıl tezsiz yüksek lisansla bu pedagojik içeriği almasını temin edecek.”

Tezsiz Yüksek Lisans Nedir ?

Yüksek lisans programları, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olarak 2’ye ayrılır. İki yüksek lisans programının temelde birbirinden farkları bulunmaktadır. Tezli yüksek lisans genelde üniversitelerde akademisyen, öğretim görevlisi olmak isteyenlerin tercih ettikleri bir programdır. Bu program sonunda yapılan bilimsel bir çalışmanın tez olarak sunulması ile sonuçlanan tezli yüksek lisans akademik kariyer isteyenlerin tercih ettiği bir programdır. Meslek hayatlarında ilerlemek ve çalıştığı kurumda mevki/pozisyon yükseltmek isteyenlerin ise tercihi tezsiz yüksek lisans programıdır. Programın sonunda bilimsel bir çalışma yapılmaması ve tez hazırlanmamasından dolayı çalıştıkları kurumda yükselmek isteyenlerin tercihidir. Herhangi bir akademik kariyer hedeflemeyen sadece meslek hayatlarında yükselmek isteyenlere tezsiz yüksek lisans yapmalarını tavsiye edebiliriz.

Tezsiz Yüksek Lisansın Amacı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ” Atanan öğretmen bir yıl tezsiz yüksek lisans alacak ” ifadelerinden sonra herkes tezsiz yüksek lisans nedir nasıl yapılır ve amacı nedir gibi sorular sormaya başladı. Peki Tezsiz yüksek lisansın amacı nedir?

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye öğrenim gördüğü alanda/konuda bilgi kazandırmak ve sahip olduğu bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu programı tercih edenler çoğunlukla bir meslek grubunda çalışan bireylerden oluşmaktadır. Ve amaçları çalıştıkları sektörde veya kurumda terfi ederek bir üst konumda çalışma şansı bulmaktır. Günümüzde iş dünyasında yüksek lisans yapanların ortak amacı çalıştığı kurumda ki pozisyonunu/görevini yükseltmek istemesidir. Bu programın 1. öğretimi olduğu gibi 2. öğretim programları da vardır. Herhangi bir meslek grubunun tercihi ise ikinci öğretimden yanadır. Program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur.  Bitirme projesi dersinin kredisi yoktur. Bitirme projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, bitirme projesinin alındığı yarıyılda projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili enstitü senato kararıyla belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlilik sınavı uygulanabilir.

Danışman Ataması

Yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili enstitü senato kararıyla belirlenen niteliklere sahip doktora seviyesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak atar. Danışman atanmasında bazı durumlarda öğrencilere de seçme şansı tanınmaktadır. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için linke tıklayınız.

Programın Süresi Nedir ?

Tezsiz yüksek lisans programları 2 yarıyıldan oluşan bir programdır. Program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Azami bitirme süresi 3 yarıyıldır. Bu programın sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği yükseköğretim kurumundan kesilir. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için linke tıklayınız.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan kişilere Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Diplomanın üzerinde Yükseköğretim kurulu tarafından onaylanmış kişinin mezun olduğu enstitü/anabilim dalı programının adı yazar. Bu programa devam edenler, herhangi bir yükseköğretim kurumunda tezli yüksek lisans yapmak istediklerinde tezli yüksek lisans şartlarını taşımaları durumunda başarılı oldukları dersleri saydırarak ders yükünden kurtulabilirler. Yani saydırdıkları derslerden muaf olma şansları vardır.

Başvuru Koşulları

Üniversitelerin tezli yüksek lisans başvuru tarihleri ile tezsiz yüksek lisans başvuru tarihleri farklılık gösterebilmektedir. En doğru bilgiyi başvuru yapacağınız üniversitenin enstitü sayfasından öğrenebilirsiniz.

Tezsiz yüksek lisans başvurularında ALES şartı kaldırılmıştır. Bu programların çoğunda yabancı dil şartı da istenmemektedir.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın