Atletizm 2. Kademe Antrenör Kursu

Atletizm 2. Kademe Antrenör Kursu

İstanbul’da 03-16 Ocak 2019 tarihlerinde Atletizm 2. Kademe Antrenör Kursu açılacaktır.

Atletizm 2. Kademe Antrenör Kursu

Kurs Yeri:İSTANBUL Ataköy Atletizm Salonu – Zuhuratbaba Mahallesi Dr. Remzi Kazancıgil Cad. No 32. Bakırköy

Kurs Eğitim Tarihleri: 03–16 OCAK 2019

Başvuru Tarihi:20 KASIM-27 ARALIK  2018

Katılımcı Listesini İlanı: 28 ARALIK 2018 (Türkiye Atletizm Federasyonu Resmi İnternet Sayfasında Yayınlanacaktır. Listede İsmi Bulunmayan Kursiyerler Kursa Katılamayacaklardır. )

Başvuru: https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru Sonuçlarının İlanı: 28 ARALIK 2018 (Türkiye Atletizm Federasyonu Resmi İnternet Sayfasında Yayınlanacaktır.)

Kurs Ücreti: 1000 (Bin) TL

Kurs Ücretinin Ödeme Şekli: Atletizm 2. Kademe Antrenör Kursu için ödemeler kayıt esnasında verilen Referans Numarasına yatırılacak olup, IBAN numarasına yatırılan ödemeler KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Ödemelerinizi, E-Devlet Siteminden Antrenör Kurs Kaydı Sırasında Verilen Referans Numarası İle Garanti Bankası İnternet Bankacılığı Üzerinden veya Garanti Bankası Gişelerinden Yapabilirsiniz.

Katılımcı Sayısı:Kurs en az sayı 25 kişidir. yeterli sayıya ulaşılamaması durumunda kurs iptal edilecektir.

Atletizm 2. Kademe Antrenör Kursu ‘na Katılacak Adaylarda Aranan Şartlar

 • Milli sporcularda tahsil şartı aranmamaktadır. Diğer adayların en az lise ve dengi okul mezunu olmaları istenmektedir
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili bir engelinin olmaması,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • İlgili spor federasyonlarının belirlemiş olduğu yaş sınırına uygun olmak koşuluyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak
 • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.
 • Atletizm 1. Kademe Yardımcı Antrenör belgesine sahip olmak.
 • 2 Adet Antrenör Gelişim Seminerine katılmış olmak.
 • Bir üst kademe atletizm antrenörünün yanında en az 1 yıl çalıştığını belgelemek.

Atletizm 2. Kademe Antrenör Kursu ‘nda İstenen Belgeler

 • Son  6 ay içinde çekilmiş Biometrik fotoğraf (vesikalık)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.
 • Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
 • E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.
 • 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin aslı.
 • 2 Adet seminer belgesi.
 • Bir üst kademe antrenörün yanında en az 1 yıl çalıştığını belgelemek ve yanında çalıştığı atletizm antrenörünün antrenör belgesinin onaylı fotokopisi.

NOT:Atletizm 2. Kademe Antrenör Kursu ‘na katılacak adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

Atletizm 2. Kademe Antrenör Kursu ‘nda Temel Derslerden Muafiyet Şartları

Atletizm 2. Kademe Antrenör Kursu ‘na katılacak adaylar aşağıda ki şartları taşımaları durumunda temel eğitim derslerinden muaf olurlar:

 • Federasyonların farklı branşlarda ki 2. kademe antrenörlük kursları na giren ve bu kurslarda başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içinde açılan aynı kademe seviyesinde başka bir spor branşında antrenör kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programlarında olan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Herhangi bir spor branşında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörler farklı bir spor branşında antrenörlük kursları na başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.

Atletizm 2. Kademe Antrenör Kursu ‘na katılacak adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın