Balıkesir Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 2018

Balıkesi Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavı için önkayıt tarihi, sınav tarihi ve sınav saati ve yeri aşağıda belirtilmiştir.

ÖNKAYIT TARİHİ : 1 Ağustos -9 Ağustos 2018

SINAV TARİHİ : 13 Ağustos – 17 Ağustos 2018

SINAV SAATİ VE YERİ : 08.30, Balıkesir Üniversitesi Besyo Kapalı Spor Salonu, Çağış Kampusu, BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2018 için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Besyo kontenjanları 2018

ÖNKAYIT

Balıkesir Üniversitesi BESYO Öğrenci İşleri Bürosu ’nda yapılacaktır.

ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Balıkesir Üniversitesi Besyo özel yetenek 2018 sınavına girecek adaylar için aşağıdaki belgeler istenmektedir.

1- Başvuru formu (Ön kayıt esnasında verilecektir)
2- 2018 TYT sonuç belgesinin aslı ve 2017 yılına ait ÖSYS yerleştirme sonucu (genel yerleştirme, ek yerleştirme ve özel yetenek sınavı yerleştirme) belgesinin aslı
3- 4.5 x 6 ebadında son iki ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (sakalsız)
4- TC kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi
5- Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenim belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
6- Sağlık Kuruluşlarından alınacak “Sağlık İzin Belgesi” , Bedensel engelli adaylar için son bir yıl içerisinde aldıkları Bedensel Engelli Raporu

ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

7- Milli sporcu kontenjanlarına başvuracak adayların 2014 yılı ve sonrasında Milli Takım Adına müsabakalara katılmış olması ve bu durumu ön kayıt esnasında belgelemesi zorunludur. Milli sporcular için Milli Sporcu Belgesi’nin aslı(Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacaktır) ve ya noterden tasdikli sureti.
8- Adaylar başvuru hizmet giderleri için 150 TL BAÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Balıkesir Halk  Bankası Merkez Şubesi TR 03 0001 2009 2410 0006 0000 44 nolu hesaba yatıracaktır. (Banka dekontu üzerine veya açıklama kısmına adayın TC kimlik numarası, adı soyadı ve “BESYO Özel Yetenek Sınavı Hizmet Gideri” ibaresi mutlaka yazdırılmalıdır.)

9- Balıkesir Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavına girecek adayların “Spor Özgeçmiş” belgesi ibraz etmeleri durumunda ek puan almaya hak kazanacaklardır. Bu belge Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden veya ilgili federasyonlardan alınacak spor özgeçmişine ait onaylı belgedir.

ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Balıkesir Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavına girecek adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmiş puan kriterlerinden” kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmedikleri takdirde tüm sorumluluk adayın kendisine aittir. Sonradan verilen veya eksik olan belgeler üzerinden hak iddia edemezler.
b) Özellikle Okullararası müsabakalar ile Amatör ve Altyapılardaki İl müsabakaları için ASKF veya GHSİM alınacak onaylı belgeler.
c) Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. Okunamayan, anlaşılır olmayan ve üzerinde tahribat olan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Sahte evrak ile beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. Sınıfa geçse bile yasal işlem yapılır. Sahte beyan ispatlandığında öğrencinin Yüksekokul ile ilişkisi kesilir.
e) Bedensel engelli sporcular; Sınava gelirken yanlarında, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategorisini gösteren belge ile ulusal ve uluslararası başarılarının dökümünü içeren belgeleri getirmeleri sınav jürisine teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınav sırasında resmi olarak belgelenemeyen milli sporculuk durumu ya da sportif başarı dikkate alınmaz ve puanlanmaz.
Balıkesir Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavına girecek adaylar sporcu özgeçmiş belgesini ön kayıt esnasında vermek zorundadırlar. Spor özgeçmiş bilgileri http://besyo.balikesir.edu.tr adresinde belirtilmiştir.  Balıkesir Üniversitesi için linke tıklayınız.

10- Eksik belge veya ilan edilen süre dışında ve posta ile kesinlikle yetenek sınavına başvuru kabul edilmeyecektir. Adayın ancak kendisi başvuruda bulunabilecektir.
11- 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Halen kayıtlı adayların öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarından alacakları öğrenci belgelerini sunmaları zorunludur. Bu durumda olup da ilgili belgenin sunulmamasından doğacak her türlü sorumluluk adayın kendisine aittir.

ÖNKAYIT İŞLEMLERİ

Balıkesir Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavı için ön kayıt işlemlerinde bilinmesi gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

1. Balıkesir Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavına girecek adaylar, Önkayıt kayıt formunu başvuru esnasında Balıkesir Üniversitesi Besyo Öğrenci İşleri Önkayıt Bürosundan alabilirler. Önkayıt formu okunaklı ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Önkayıt form belgesinin geçerli sayılabilmesi için aday tarafından imzalanmış olması gerekir. Sınav sonrası kayıt ve denetim işlemlerinde imza büyük önem taşıyacağından, atılacak imza, değişmeyen ve her zaman kullanılan nitelikte  olmalıdır.
2. Balıkesir Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavına girecek adaylar başvuru belgelerini önkayıt tarihinin son günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak Balıkesir Üniversitesi Besyo Öğrenci İşleri Önkayıt Bürosuna teslim edilmelidir.

ÖNKAYITLA İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

Balıkesir Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavı ön kayıt işlemlerinde bilinmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1. Balıkesir Üniversitesi Besyo programlarına başvurabilmek için adayların 2018-TYT’ ye girmiş olmaları zorunludur.
a) Spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan ve millî sporculardan 2018-TYT’de puan türüne bakılmaksızın en az 150 puan ve daha fazla TYT puanı (OBP hariç) almış olmaları gereklidir. (bakınız 19.sayfa Değerlendirme 5. Madde “a bendi” )
b) Yukarıda (a) maddesinde sözü edilenler dışındaki başvurularda puan türüne bakılmaksızın en az 200 puan ve daha fazla TYT puanı (OBP hariç) almış olmaları gereklidir.
c) Bedensel engelli adayların son bir yıl içerisinde aldıkları bedensel engelli raporunu teslim etmeleri kaydıyla; 2018-TYT’de puan türüne bakılmaksızın en az 100 puan ve daha fazla TYT puanı (OBP hariç) almış olmaları gereklidir.

ÖNKAYITLA İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

2. Adaylar her üç bölüme ve II. öğretimlere de başvuruda bulunabilirler. Birden fazla bölüme başvuran adaylar, hangi bölümü tercih edeceklerine dair tercih sıralamasını ön kayıt esnasında belirtmek zorundadırlar. Bedensel engelli adaylar belirtilen kontenjanlar dışında diğer bölümlere başvuramazlar.
3. Ön kayıt tamamlandıktan sonra hiç bir şekilde bölüm tercihine ilişkin değişiklik yapılamaz.
4. Önkayıt işlemleri geçersiz sayılan, sınava girmeyen ve çeşitli nedenlerle sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret ödeme yapmış olanların ödedikleri ücretler iade edilmez.
5. Spor eğitimine mani olabilecek psikolojik, bedensel veya konuşma engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar sınava başvuramazlar; kazansalar dahi sınavları iptal edilir.

Balıkesir Üniversitesi Besyo özel yetenek sınav parkuru

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın