Beden Eğitimi Nedir?

Beden Eğitimi Nedir

Beden Eğitimi Nedir ?

Beden Eğitimi Nedir ? Vücudun çeşitli kısımlarını kuvvetlendirmek, sağlığını korumak kemik gelişiminin desteklenmesi amacıyla aletli veya aletsiz yapılan düzenli bir program halinde uygulanan hareketler bütünlüğüdür. Beden Eğitimi hakkında yapılan araştırmalardan oluşan yazımızda beden eğitiminin tanımlarının bulacaksınız. Birçok farklı kişinin farklı tanımlamaları olan beden eğitimi, eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüzde eğitim içinde önemli bir yer alan beden eğitimi bir çok bilimsel araştırma ile geliştirilmeye çalışılan bir bilim dalı olmuştur. Literatür taraması yaptığımız yazımızda kaynakça kısmında Beden eğitimi tanımlarını yapan kişiler ve eserleri yer almaktadır.

Beden Eğitimi İle İlgili Literatür Taraması

Beden Eğitimi Nedir ?

“Beden Eğitimi, organizmanın bütünlüğü ilkesine dayalı tüm kişiliğin gelişmesidir. Genel eğitimi tamamlar ve ayrılmaz bir parçasıdır. Sağlıklı, güçlü ve mutlu olma, dengeli kişilik, toplumsallaşma, kültürleşme ve vatandaşlık eğitimidir.”1

Milli eğitimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. Bilimsel etkinlikler kişinin bedenen sağlam, fikirce uyanık ve ruhen sağlıklı olmasını amaçlar.”2

“Beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor gibi eğitici bütün etkinlikleri içeren genel bir kavram olup bedensel etkinlikler içinde ve bedensel etkinlikler aracılığı ile eğitimin gerçekleştirilmesidir.”3

“Pedogojik bir disiplin, bir bilim ve sanat olduğunu, eğitim biliminde olduğu gibi insan davranış ve alışkanlıklarına yönelmektir.”4

“Vücudu kuvvetlenmek ve sağlığını korumak amacıyla aletli aletsiz hareket yapmadır.”5

“İnsan bütününü oluşturan fiziki, ruhi ve zihni niteliklerin bulunduğu yaşam ve genetik kapasitenin gerektirdiği verim gücüne ulaştırılması için rekabet olmaksızın yapılan faaliyetlerin tümüdür.”6

Beden Eğitimi İle İlgili Literatür Taraması

Beden Eğitimi Nedir ?

“Beden Eğitimi Nedir ? Beden eğitimi “etkinlik” demektir. Vücudun yapı ve fonksiyonunun geliştirebilmeyi eklem ve kasların kontrollü ve dengeli bir biçimde didaktik olarak gelişmelerini sağlamayı, okul çağı sonrası iş rekreatif faaliyetlerin süresi içinde harcanan fiziki gücü en ekonomik tarzda kullanmayı, dolayısıyla organların kontrolünü, metotlu bir şekilde hareket etmesini öğreten bir faaliyet sistemidir.”7

TAMER ‘e göre, fiziksel hareketlerin planlı bir gelişme doğrultusuyla yaşantıya dönüştürülmesidir.”8

STREİT ‘e göre, insanın büyüme, gelişme ve davranış şekline göre seçilen fiziksel aktivitelerin harekete dayalı olarak yapıldığı bir eğitim şeklidir.”9

DPT ‘nin tanımına göre ise; insan bütününü oluşturan fiziki, ruhi ve zihni niteliklerin bulunduğu yaşın ve genetik kapasitenin gerektirdiği verim gücüne ulaşabilmesi için rekabet olmaksızın yapılan faaliyetlerin tamamıdır”.10

YILDIRAN ‘a göre; Beden Eğitimi, insanın fiziki güç ve kabiliyetlerinin  fikir ve ruh eğitimine paralel olarak geliştirilmesini hedef alan hareket şekilleridir.11

“KOLUDAR ‘a göre; kişinin belli düzenlemeler içinde fiziksel aktivitesini ve motorik becerilerini zihinsel, ruhsal ve sosyal davranışlarını geliştiren ve bu özelliklerini belirli kurallar içinde yarıştırmasını amaçlayan biyolojik, pedagojik ve sosyal bir uğraştır.”12

KAYNAKLAR:

 1. KASAP H, Eğitimde Beden Eğitimi Yöntemlerinin Yeri ve Önemi, İSTANBUL 1993
 2. ARSLAN R, Beden Eğitimi Bilgileri, Bimaş Ltd. Şti. Ankara 1979
 3. C.A. LARSON, Curriculum Fountation And Standarts For Physical Education
 4. ÖZMEN Ö, Çağdaş Sporda Eğitim Üçgeni
 5. TUĞLACI P, Okyanus Ansiklopedisi Sözlüğü
 6. DPT 5. Beş yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 1983
 7. İNAL A.N, Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş, Konya 1997
 8. HİÇYILMAZ E, Sporda Batılışma Hareketleri İSTANBUL 1983
 9. YILDIRAN İ, Tarihi Kaynaklar Açısından Türk Spor Kültürü, Master Tezi ANKARA 1986
 10. KAFESOĞLU İ, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları İSTANBUL 1996

Önerilen makaleler

3 Yorum

 1. […] Beden eğitimi, bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür. […]

 2. […] resim, müzik derslerimizin doğru isimleri bilmeyenler için tekrar yazmak gerekirse Beden eğitimi ve spor, müzik, görsel sanatlar derslerimizin doğru isimleridir. Ders öğretmenlerimizin affına […]

Bir cevap yazın