Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT İle İlgili Bilgiler

beden eğitimi öğretmenliği ÖABT

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için atama bekleyen binlerce öğretmen adayının merak ettiği alan sınavının içeriği belli oldu. Yakın zaman içinde alan sınavı yapılan branşlar içine beden eğitimi ve spor öğretmenliği de dahil edildi. Ösym ‘nin 1 Şubat 2019 tarihinde yayımladığı duyuruya göre Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT ‘ne girecek adaylar alan ile ilgili 75 sorudan sorumlu olacak.

Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT Hangi Konulardan Oluşacak?

Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT  Alan Bilgisi Testi ve Alan Eğitimi Testi olmak üzere iki gruptan toplamda 75 sorudan oluşmaktadır. Alan Bilgisi Testi alan sınavının %80 ‘ine denk gelen 60 sorudan, Alan Eğitimi Testi ise %20 ‘ye denk gelen 15 sorudan oluşmaktadır. Aşağıda Test gruplarının hangi konulardan % kaç soru geleceğine dair bir tablo hazırladık.

Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT Alan Bilgisi Testi 60 Soru

 • Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri %13
 • İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji %5
 • Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım %4
 • Egzersiz Fizyolojisi %7
 • Antrenman Bilgisi %4
 • Fiziksel Uygunluk %5
 • Egzersiz ve Beslenme %3
 • Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor %3
 • Psikomotor Gelişim %5
 • Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi %3
 • Beceri Öğrenimi %5
 • Atletizm %4
 • Takım Sporları %8
 • Ritim Eğitimi ve Dans, Halk Oyunları %4
 • Jimnastik %4
 • Eğitsel Oyunlar %3

Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT Alan Eğitimi Testi 15 Soru

Beden Eğitimi Öğretmenliği Alan Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

KPSS sınavı ve Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT konularının da yer aldığı bilgilendirme duyurusu 1 Şubat 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlandı. 14 Temmuz 2019 tarihinde KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri konularından sınav yapılacak. Beden Eğitimi Öğretmenliği Alan Sınavı ise 28 Temmuz 2019  tarihinde yapılacaktır.

Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT Kaç Sorudan Oluşmaktadır?

Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT Alan Bilgisi Testi ve Alan Eğitimi Testi olmak üzere iki gruptan toplamda 75 sorudan oluşmaktadır. Alan Bilgisi Testi alan sınavının %80 ‘ine denk gelen 60 sorudan, Alan Eğitimi Testi ise %20 ‘ye denk gelen 15 sorudan oluşmaktadır.

Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT Sınavı Kaç Dakika Olacak?

Alan Bilgisi Testi ve Alan Eğitimi Testi olmak üzere iki gruptan toplamda 75 sorudan oluşan Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT 120 dakikalık bir sınavdır.

Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT Örnek Soruları

ÖSYM 1 Şubat 2019 tarihinde Beden Eğitimi Öğretmenliği ÖABT için örnek soruları yayımladı. Örnek soruları sizler için sitemizde yayımlıyoruz.

 

1) Türkiye’de sporun tamamen devlet yönetimi tarafından merkezî olarak gerçekleştirilmesine aşağıdakilerden hangisinin kurulmasıyla başlanmıştır?
A) Türk Spor Kurumu
B) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
C) Türk İdman Birliği
D) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
E) Spor Genel Müdürlüğü

2) Ahmet, 4-5 MET (Metabolik Eşdeğer) düzeyinde haftada 3-5 gün, günde 20-60 dakika aerobik fziksel etkinlik yapmaktadır. Ahmet’in yaptığı bu fziksel etkinliğin şiddet düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok düşük
B) Düşük
C) Orta
D) Yüksek
E) Çok yüksek

3) Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk bileşenleri arasında yer almaz?
A) Kalp-solunum sistemi dayanıklılığı
B) Vücut kompozisyonu
C) Çeviklik
D) Kas kuvveti ve dayanıklılığı
E) Esneklik

4) Beceri sınıfaması göz önüne alındığında “tamamen açık bir beceri” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çevresel uyaranları tahmin etmeye gerek yoktur.
B) Harekete başlamadan önce planlama yapılır ve uygulanır.
C) Önceden belirlenen hareket otomatikleşinceye kadar tekrarlanır.
D) Hareket değişen şartlara ve mekâna göre uyarlanır.
E) Hareketin başlatılması kişi tarafından belirlenir.

5) Serap Öğretmen, beşinci sınıf beden eğitimi dersinde öğrencilerin yer değiştirme becerilerini geliştirmek için zorluk düzeyi farklı üç ayrı istasyon kurmuştur. Öğrencilerden istedikleri
istasyonu kullanarak yer değiştirme becerilerini sergilemelerini istemiştir. Serap Öğretmen, bu etkinlikte aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?
A) Komut
B) Alıştırma
C) Kendini denetleme
D) Katılım
E) Buluş

Önerilen makaleler