Beden Eğitiminin Genel Amaçları

Beden Eğitiminin Genel Amaçları

Beden Eğitiminin Genel Amaçları

Atatürk İlke ve Inkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitimi’nin  temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişen özellikleri de gözönünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri BEDEN EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI DIR.

 • Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme,
 • Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirme ve geliştirme,
 • Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme,
 • İyi duruş alışkanlığı edinebilme,
 • Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme,
 • Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme,
 • Halk oyunlarımızla ilgili beceriler edinme ve bunların uygulamaya istekli olabilme,
 • Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme,

Beden Eğitiminin Genel Amaçları

 • Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme,
 • Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme,
 • Tabiatı sevme, temiz hava, su ve güneşten faydalanabilme,
 • İş birliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme,
 • Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme,
 • Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme,
 • Dostça oynama ve yarışma, kazananı taktir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olabilme,
 • Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme,
 • Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme,
 • Spor araç ve tesisler hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN ÖZEL AMAÇLARI

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı’nın amacı; öğrencilerin hayatları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmalarıdır.
Bu amaç doğrultusunda, Beden Eğitimi ve Spor dersini alan öğrencilerin aşağıdaki program çıktılarına ulaşmaları beklenmektedir:
1. Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirir.
2. Hareket kavramlarını ve ilkelerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.
3. Hareket stratejilerini ve taktiklerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.
4. Sağlıklı hayatla ilgili fiziksel etkinlik ve spor kavramlarıyla ilkelerini açıklar.
5. Sağlıklı olmak, sağlığını geliştirmek için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılır.
6. Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavrar.
7. Beden eğitimi ve spor yoluyla öz yönetim becerilerini geliştirir.
8. Beden eğitimi ve spor yoluyla iletişim becerileri, iş birliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirir.

 

Kaynak:

MEB Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programı

 

Önerilen makaleler

1 Yorum

 1. […] dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile […]

Bir cevap yazın