Besyo Mezunları Denklik

Merhaba arakadaşlar yazımızda besyodan mezun olan arkadaşlarımızın öğrencilik dönemlerinde gördükleri seçmeli ve uzmanlık derslerinden nasıl antrenör belgesi alacaklarını açıklayacağız.  ” Besyo Mezunları Denklik ” başlığı ile yazdığımız yazımız aşağıda ki alt başlıklardan oluşmaktadır.

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunları
 • Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları
 • Rekreasyon Bölümü Mezunları
 • Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları
 • Besyo Mezunları Denklik
 • Besyo Mezunları Denklik Belge Ücreti Ne Kadar?
 • Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunları

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü mezunları öğrencilik dönemlerinde seçtikleri bir dersten 1. kademe yardımcı antrenör belgesi alabilirler. Besyo mezunları transkipt ile beyan edebilecekleri seçmeli bireysel ve/veya takım spor branşlarından birinden denklik işlemi ile 1. kademe yardımcı antrenör belgesi alabilirler. Besyo mezunları yazımızın altında yer alan belgeler ile GSB Spor Eğitim Daire Başkanlığına resmi bir başvuru yapması gerekmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları öğrenim hayatlarında uzmanlık alan dersi almaları durumunda 2. kademe antrenör belgesi almaya hak kazanır.

 

Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları

Spor Yöneticiliği bölümü mezunları öğrencilik dönemlerinde seçtikleri  dersten 1. kademe yardımcı antrenör belgesi alabilirler. Besyo mezunları transkipt ile beyan edebilecekleri seçmeli bireysel ve/veya takım spor branşlarından birinden denklik işlemi ile 1. kademe yardımcı antrenör belgesi alabilirler. Besyo Mezunları denklik işlemlerinden faydalanmak isteyen mezunlar yazımızın altında yer alan belgeler ile GSB Spor Eğitim Daire Başkanlığına resmi bir başvuru yapması gerekmektedir.

Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları öğrenim hayatlarında uzmanlık alan dersi almaları durumunda 2. kademe antrenör belgesi almaya hak kazanır.

Rekreasyon Bölümü Mezunları

Rekreasyon bölümü mezunları öğrencilik dönemlerinde seçtikleri seçmeli dersten 1. kademe yardımcı antrenör belgesi alabilirler. Transkipt ile beyan edebilecekleri seçmeli bireysel ve/veya takım spor branşlarından birinden denklik işlemi ile 1. kademe yardımcı antrenör belgesi alırlar. Besyo Mezunları denklik işlemlerinden faydalanmak isteyen mezunlar yazımızın altında yer alan belgeler ile GSB Spor Eğitim Daire Başkanlığına resmi bir başvuru yapması gerekmektedir.

Rekreasyon Bölümü mezunları öğrenim hayatlarında uzmanlık alan dersi almaları durumunda 2. kademe antrenör belgesi almaya hak kazanır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları

Antrenörlük eğitimi bölümü mezunları öğrencilik dönemlerinde seçtikleri  derslerden birinden 1. kademe yardımcı antrenör belgesi alabilirler. Besyo Mezunları transkipt ile beyan edebilecekleri seçmeli bireysel ve/veya takım spor branşlarından birinden denklik işlemi ile antrenörlük belgelerini talep edebilirler. Besyo Mezunları denklik işlemlerinden faydalanmak isteyenler yazımızın altında yer alan belgeler ile GSB Spor Eğitim Daire Başkanlığına resmi bir başvuru yapması gerekmektedir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları öğrenim hayatlarında uzmanlık alan dersi olarak seçtikleri dersten öğrenim hayatlarının sonunda 3. Kademe Kıdemli Antrenör Belgesini alarak mezun olurlar

Besyo Mezunları Denklik

Besyo mezunları denklik haklarından faydalanmak ve öğrenim hayatlarında gördükleri seçmeli ve/veya uzmanlık alan dersinden sadece birinden olmak şartı ile antrenör belgesi almak isteyen arkadaşlardan istenen belgeler;

 • Dilekçe ( Adres beyanının yapıldığı bir dilekçe)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik)
 • Lisans Diploması ve mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi veya aslı gibidir kaşesinin olduğu fotokopisi e- devlet kapısı üzerinden alınan mezuniyet belgeleri geçerlidir
 • Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.
 • Lisans dönemi seçmeli ve uzmanlık alan derslerini gösteren bir tarnskript
 • E-devlet kapısından alınabilecek QR kodlu adli sicil kaydı
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu )(Belgenin aslı)
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden Sporda Cezaları Olmadığına Dair Yazı

Yukarıdaki belgelerin tamamlanmasından sonra Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / ANKARA.  adresine gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi halinde uygun denklik işlemi yapılarak ilgili kişiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla en kısa sürede teslim edilecektir.

NOT: Futbol branşı ile ilgili denklik işlemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılmaktadır.

Besyo Mezunları Denklik Belge Ücreti Ne Kadar?

Besyo Mezunları Denklik işlemlerinden faydalanarak antrenör belgesini almak isteyen besyo ve spor bilimleri fakültesi mezunları 2018 yılı için 120 TL ‘lik bir ücret karşılığında belgelerini alabilirler.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Besyo Mezunları Denklik hakkından faydalanmak isteyen besyo mezunları e-devlet kapısı üzerinden yapacakları işlemler ile başvurularını gerçekleştirebilirler. Veya Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / ANKARA adresine gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi halinde uygun denklik işlemi yapılır.

Önerilen makaleler

5 Yorum

 1. […] yıllarınızda seçmeli veya uzmanlık dersi olarak yüzme dersi aldıysanız SGM’den denlik işlemleri ile alabilirsiniz. Eğer seçmeli veya uzmanlık alan dersi olarak yüzme dersi almadıysanız […]

 2. […] Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak ve lisans tescil fişi yerine geçecek yazı, besyo mezunlarından güreş uzmanlık belgesi veya güreş dersi aldığını belirten not dökümü ile […]

 3. […] / Keskin ‘de 1. Kademe Bocce Yardımcı Antrenör Kursu açılması planlanmaktadır. Adayların 10 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar ön başvuruları yapmaları gerekmektedir. Yeterli […]

Bir cevap yazın