Besyo Okurken Para Kazanmak Mümkün mü?

para kazanmak

Üniversite yıllarının başlaması ile bir çok öğrenci burs arayışı içine girmektedir. Devletten alınan bursların haricinde özel teşebbüslerin verdiği bursları almak için büyük bir yarış içindedirler. Bu konuda besyo öğrencileri diğer bölümlere göre daha şanslı diyebiliriz. Kendi burslarını kendileri kazanabilirler. Nasıl yani diyenleri duyar gibiyim. Besyo öğrencilerinin diğer bölümlerde okuyan öğrencilere göre bileklerinde altın bilezikler olmasıdır. Her bir spor branşı para kazanmak için birer meslek haline gelebiliyor. Yeter ki öğrenci arkadaşlarımız kendilerini geliştirmek için biraz uğraşsınlar.

Besyo ve Spor Bilimleri Fakültelerinde okuyan arkadaşlarımız için yayınladığımız iş fikirleri yazımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Öğrencilik yıllarınızda hatrı sayılır bir gelir elde etmek ve para kazanmak istiyorsanız yüzme antrenörlüğünü düşünebilirsiniz. Yüzme kulübü kurmak belki sizlere zor gelebilir ama yüzme kulüplerinde antrenörlük yapabilirsiniz ve farklı yaş gruplarına verdiğiniz eğitimlerle bir gelir elde edebilirsiniz.

Günümüzde bir yüzme antrenörü 1500 liradan başlayan ücretler alabilmektedir. Seans başına anlaşılan eğitim gruplarına vereceğiniz eğitimler ile aldığın ücreti artırmak ve gelirinizi katlayarak para kazanmak sizin elinizde.

Öğrenci İken Yüzme Antrenörlüğü Yapabilir miyim?

Öğrencilik yıllarımızda seçtiğimiz seçmeli veya uzmanlık dersleri bizlerin meslekleri olabilecek potansiyele sahiptir. Her üniversite de beden eğitimi ve spor ile ilgili bölümlerde yüzme dersi bulunmaktadır. Yüzme dersini seçerek hem yüzmemizi geliştirebiliriz hemde bir meslek olan yüzme branşının detayları hakkında bilgi sahibi olmaya başlayabiliriz. Bir çok yüzme spor kulübü besyo öğrencilerini yanlarında çalıştırmak için yarış içindedir. Bu yüzme kulüplerinde başlangıçta antrenörlük belgeniz olmadan stajyer olarak çalışma ve işi öğrenme  şansınız bulunmaktadır. Başlangıç iyi paralar kazanamayabilirsiniz. Ama bu kendinizi geliştirdiğiniz zaman  değişecektir.

Yüzme kulüpleri seans olarak ifade edilen her bir ders saati için sizlere eğitici ücreti ödemektedir. Başlangıçta bu ücretler seans için 15 TL gibi küçük ücretler olurken kendini geliştiren ve reklamını iyi yapan bir yüzme antrenörü olduğunuzda seans için aldığınız ücretler artmaktadır.

Yüzme Federasyonu sene içinde birçok defa yüzme antrenörlük kursları açmaktadır. Federasyondan alacağınız antrenörlük belgesi ile çalışmanız durumunda alacağınız ücretler de artacaktır. Özellikle yaz dönemlerinde yüzme branşına olana talebin artığı zamanlarda kazancınız da aratacaktır. Başlangıçta seans için aldığınız 15 TL gibi rakamlar günlük dört (4) seansa girmenizle en az 60 TL olacaktır. Bu rakamı da bir aylık zaman dilimi ile çarptığınızda 1800 TL gibi rakamlar ortaya çıkmaktadır. 2019 yılında asgari ücretin 2020 TL olduğu bu günlerde 1800 TL ‘nin az olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu ücretlerin sisin kariyerinizin başında kazanacağınız ücretler olduğunu unutmamalısınız.

İyi bir antrenör kendi reklamını yapabildiği sürece iyi paralar kazanacaktır. Kulüplerden grup dersleri için alacağınız ücretlerin yanında kendiniz de havuzlarda kulvar kiralayarak özel dersler verebilirsiniz. Vereceğiniz özel derslerle kazancınızı katlamak ve yüksek miktarlarda para kazanmak tamamen sizin elinizde.

 

Yüzme Eğitimlerinden Öğrencilik Yıllarında Ne kadar Para Kazanabiliriz?

Öğrencilik yıllarınızda para kazanmak için harika bir spor branşı diyebiliriz yüzme için. Antrenörlük belgemiz olmadan sadece besyo öğrencisi olarak başladığımız stajyerlik dönemimizde bile iyi bir gelir elde edebiliriz. Paranın çok önemli olduğu üniversite yıllarımızda cebimizde olan para bizim öz güvenimizi de artıracaktır. Bu nedenle çalışmak çok önemlidir üniversite yıllarımızda. Okul hayatı bittiğinde devlet dairelerine atanma şansımızın da gün geçtikçe azaldığı bu günlerde kendimizi geliştirerek para kazanmak ve ikinci bir meslek edinmek ise daha da önemli.

Yüzme kulüpleri seans için sizlere 15 TL’den başlayan ücretler verecektir. Girdiğiniz seans sayısını artırarak ve vereceğiniz özel dersler ile kazancınızı artırabilirsiniz. Gün içinde en az 4 (dört) seansa giren bir antrenör en az 60 TL lik bir gelir elde edebilir günün sonunda. Aylık ise 1500 liradan başlayan bir gelir elde edebilir grup çalışmalarından. Özel dersler ile bu geliri artırmak yüzme antrenörünün elindedir. Kış aylarında yetişkin yüzme derslerinden ve sporcu antrenman gruplarından bir gelir elde edilebilir.

Besyo Öğrencileri Reklamlarını Nasıl Yapmalı?

Reklam, para kazanmak için işletmeler ve spor kulüpleri kadar yüzme eğitimi veren antrenörler içinde önemli bir araçtır. Günümüzün sosyal ağlarını iyi kullanan bir eğitmen ve antrenör kazançlarını artırabilir. Reklam tanınırlığın artması için önemli bir araçtır. Unutmamak gerekir ki kimse sizi tanımazsa eğitim almak için size gelmeyecektir. İsmi anılan bir antrenör olmak istiyorsanız sosyal ağlarda açacağınız sayfa ve alanlarla tanınırlığınızı artırabilirsiniz. Facebook, twitter, instagram, youtube kanalları ve sayfaları günümüzde en çok kullanılan sanal alanlardır. Bu alanlarda açacağınız sayfalara koyacağınız video ve fotoğraflar sizlerin reklam aracınız olacaktır. Hemde bu sanal alanlarda açacağınız sayfalara ücret ödemediğinizi düşünecek olursak reklama bir bütçe ayırmanıza gerek kalmayacaktır.

Verdiğiniz eğitimler, çocuklarla ve aileleri ile olan iletişiminizde sizin reklamınızı oluşturacaktır. Yine büyük yaş gruplarına verdiğiniz eğitimleriniz de sizlerin müşreti sayısınızı artıracaktır. Sizden eğitim almak isteyenlerin sayısının artması demek gelirinizin de artması demek unutmamak gerekir.

Sporcularınızın elde ettiği başarılar ve madalyalar da sizin reklamınızı oluşturacaktır. Başarılı sporcular yetiştiren antrenörler birçok veli tarafından takip edildiği için size olan talebi artıracaktır.

Kimlere Yüzme Eğitimi Verebilirsiniz?

Para kazanmak için emeğinizi ve bilginizi kullanacağınız yüzme eğitimlerinde çok geniş bir müşteri profiline sahip olduğunuzu işin içine girdiğinizde anlayacaksınız. Yüzme branşı 4 yaşından 70 yaşına kadar geniş yaş aralığında ki gruba hitap etmektedir. Sizlerden eğitim almak isteyen kişileri ve yaş gruplarını kısaca aşağıda sizler için sıraladık. Aşağıda ki listeyi genişletmek tamamen sizlerin elinizde.

 • Küçük yaş grupları başlangıç grupları
 • Sporcu grupları
 • Özel dersler
  • Yetişkin grupları
  • Bayan grupları
  • Erkek grupları
 • Sağlık problemlerinden dolayı Fizik Tedavi Uzmanlarının yüzme önerdiği kişiler

Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na Katılacak Adaylarda Aranan Şartlar

 • Milli sporcularda tahsil şartı aranmamaktadır. Diğer adayların en az lise ve dengi okul mezunu olmaları istenmektedir
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili bir engelinin olmaması,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • İlgili spor federasyonlarının belirlemiş olduğu yaş sınırına uygun olmak koşuluyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak
 • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘nda İstenen Belgeler

 • Son  6 ay içinde çekilmiş Biometrik fotoğraf (vesikalık)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.
 • Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
 • E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na katılacak adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘nda Temel Derslerden Muafiyet Şartları

1. Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na katılacak adaylar aşağıda ki şartları taşımaları durumunda temel eğitim derslerinden muaf olurlar:

 • Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar federasyonlar tarafından açılan ilgili spor branşının I. Kademe Antrenör (Yardımcı Antrenör) kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Federasyonların antrenörlük kursları na giren ve bu kurslarda başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içinde açılan aynı kademe seviyesinde başka bir spor branşında antrenör kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programlarında olan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Herhangi bir spor branşında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörler farklı bir spor branşında antrenörlük kursları na başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Yüzme antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

1. Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na katılacak adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

Önerilen makaleler

3 Yorum

 1. […] Eğitim sistemimizin bir türlü vazgeçemediği sınavlar aslında sizlerin para kazanmak için bir fırsatıdır. Etüt merkezlerinde ve yayım evlerinde satılmak üzere hazırlayabileceğiniz branşınız ile ilgili özgün ve sisteme uygun sorular ve eğitim konuları hazırlayarak bir ek gelir elde edebilirsiniz. […]

 2. […] az lise mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesi (mezun ise diplomasının noter veya mezun olduğu okuldan […]

Bir cevap yazın