Besyo’da OBP Nasıl Hesaplanır?

OBP Nedir?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adayların mezun olduğu okul, mezun olduğu yıl ve diploma notu ile mezun olduğu okulun ilgili yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Ortaöğretim Başarı Puannlarının  hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılmaktadır. Ortaöğretim başarı puanı Besyo ve Spor Bilimleri Fakültelerine başvurularınızda hayati bir önem taşımaktadır. 4 senelik öğrenim hayatınızda her bir yıl aldığınız notların not ortalamasını 5 ile çarptığınızda sizin ortaöğretim başarı puanınız ortaya çıkacaktır. 4 yıllık olan ortaöğretim yani lisede öğrenim gördüğünüz süre boyunca almış olduğunuz yüksek notlar sizlerin ortaöğretim başarı puanını olumlu yönde; düşük notlarınız is olumsuz yönde etkilemektedir.

Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?

Ortaöğretim Başarı Puanı, lise diploma notunuzun 5 ile çarpılması ile ortaya çıkmaktadır.

Örneğin; Lise diploma notunuz 100’lük sistemde 85 ise aşağıdaki formül ile OBP’nizi hesaplayabilirsiniz:

85*5=425 puan sizin OBP puanınız olmaktadır.

Spor Bilimleri Fakültelerinde ve Besyo’da OBP Etkisi Nedir?

Spor Bilimleri fakülteleri ve BESYO özel yetenek sınavlarına başvuru yaptığınızda öncelikle her adayın OBP ile TYT  puanı hesaplanmaktadır. Hesaplanan puanlar sonrasında adayların yerleştirme puanı ortaya çıkmaktadır. Adayların hesaplanan puanları  puan üstünlüğüne göre bir sıralamaya tabii tutulurlar. Bu puanlar her bir adayın başlangıç puanı olarak kabul edilmektedir. Bu puanlara özel yetenek sınavından alınan puanlar eklenerek ortalamaları alınır ve adayların ilgili yükseköğretim programlarının sınavları sonrası puanları puan üstünlüğüne göre listelenir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yüksek öğrentim

Özel yetenek sınav ile alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirme puanının hesaplanması için; Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanı (ÖYSP-SP), Ortaöğretim Başarı puanı (OBP) ve Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-P) belli ağırlık oranları ile çarpılarak toplamları alınmaktadır. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

  • ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
  • Ortaöğretim Başarı Puanı
  • 2018-TYT Puanı (TYT-P)

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Spor Bilimleri Fakültelerinde ve Besyo’da OBP Etkisi Nedir?

Özel yetenek sınavına giren her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) bulunmaktadır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması ise 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmaktadır:

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar 2019 yılında tekrar sınava girerek bir puan almak istediklerinde ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar Yerleştirme Puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 2019-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Başlangıç Puanı Nasıl Hesaplanır?

Besyo ve Spor Bilimleri fakültelerinin yetenek sınavlarına başvuru yapan adayların TYT ve OBP puanları ile elde edilen başlangıç puanı şu şeklide hesaplanmaktadır:

Örneğin: Yetenek sınavına başvuru yapmak için gereken baraj puanı 200 olan bir üniversiteye Ahmet ve Mehmet isimlerinde iki aday başvuru yapmışlardır. Ahmet’in de ve Mehmet’in de TYT puanlarının 220 olduğunu düşünelim. Ahmet’in lise diploma notu 85; Mehmet’in ise 75. Bu her iki adayında öze yetenek sınavına girmeden önceki başlangıç puanlarını aşağıda ki şekilde yapabiliriz.

Ahmet’in Ortaöğretim Puanını hesaplamak için 85*5=OBP 425 puan 

Mehmet’in Ortaöğretim Puanını hesaplamak için 75*5=OBP 375 puan 

Ahmet için başlangıç puanı hesaplama:

220 (TYT Puanı)*0,22+425 (OBP)*0,11=95,15

Mehmet için başlangıç puanı hesaplama:

220 (TYT Puanı)*0,22+375 (OBP)*0,11=89,65

Yukarı da Ahmet ve Mehmet’in TYT puanı ile OBP puanlarının başvuru sırasında nasıl bir sıralama farkı oluşturduğunu örnek ile açıklamaya çalıştık. TYT puanı mutlaka önemli bir puan ama OBP’nin de sınav sıralamalarında ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Besyo ve Spor Bilimleri Fakültelerinin herhangi bir bölümünde okumak isteyen öğrenci arkadaşlarımıza lise diploma notlarını yüksek tutmaları için ders notlarının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hayatınızın devam etmesini ve istediğiniz bir bölümde okumak istiyorsanız Ortaöğretim Başarı Puanınızı yüksek tutmak için ders notlarınızı yüksek tutmalısınız. Örnekte; her iki adayında TYT puanları aynıdır ancak OBP farklı olduğu için başlangıç sıralamaları farklı olacaktır. Yani Ahmet’in Besyo ‘yu kazanma ihtimali notlarına baktığımızda daha fazladır. Mehmet ise geriden gelerek bu yarışı kazanması için yetenek sınavında Ahmet’ten daha yüksek puanlar almalı ki sıralamada Ahmet’i yakalayabilsin ve geçebilsin.

3 thoughts on “Besyo’da OBP Nasıl Hesaplanır?

  1. Merhaba sporbilimlerihaber.com, bu sene liseden mezun olacağım. 9 sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf not ortalamalarım 88 bu sene de aynı gayretle derslerime çalışıyorum ama bir taraftan da YKS var eğer 12. sınıf not ortalamam 70lere düşerse OBP notum çok düşer mi

    1. merhaba Ahmet OBP hesaplamasında 4 yıllık lise not ortalamalarınız kullanılmaktadır. ilk 3 yıl not ortalamanızın 88 olduğunuz söylemişsiniz son sınıfta ise 70lere düşmesi durumunda diploma notunuz 88 in altına düşecektir. lise diploma notunuzun 5 ile çarpılması ile ortaya çıkan not sizin OBP’nizi vermektedir. Size tavsiyem 4 sınıfta da not ortalamanızı yüksek tutmanız.

Bir cevap yazın