Devlet Memurları Sendika İzni Kullanabiliyor mu?

sendika izni

Devlet kurumlarında çalışan bir çok kişi kuruma özgü sendikalara veya kendisine yakın hissettiği bir sendikaya üye olmaktadır. Zaman içerisinde bu kişiler sendikaların yönetimlerinde de yer almaya başlamaktadır. Bugünkü yazımızda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bir devlet memuru sendika görevinden doğan izin günlerini nasıl kullanır? Sendika izni nedir? Sendika görevinden dolayı memura 1 gün veya 4 saat şeklinde verilen izinler nasıl uygulanır? Sendika yönetiminde olan devlet memurunun izin süresi ne kadar? Konu ile ilgili 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun içeriğini tanıyalım. Detaylar haberimizde….

Sendika İzni Nedir?

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerince herhangi bir sendika (il/ilçe) yönetiminde görev alan devlet memurunun çalışma saatlerinin düzenlenmesi ile kullandırılması gereken bir izin şeklidir. Devlet memuru yürütmekte olduğu sendika yönetiminde ki görevlerden dolayı haftanın belli gün veya saatlerinde izinli olması durumudur.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile hangi devlet memurunun sendika görevinden dolayı ne kadar süre izinli olması gerektiği belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen görevleri yürüten devlet memurlarına tanınan günlük veya saatlik izin şeklidir:

  • Sendikaların yönetim kurulu üyeleri,
  • Sendikaların il, ilçe veya iş yeri temsilcileri

Sendika İzni Nasıl Kullanılır?

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde sendika izinleri aşağıda yer alan şartlara göre belirlenmiştir:

Hafta da 1 Gün Süre İle İzin

  • Sendikaların kurulum aşamasında sendikayı ilk genel kurula kadar yöneten yönetim kurulu üyeleri,
  • Sendikaların ilk genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika yönetim kurulu üyeleri,

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan devlet memurları istemleri durumunda sendika yönetimlerinde ki görevleri süresince aylıksız izinli sayılırlar. Aylıksız izin talep etmemeleri durumunda (ilgili sendika için aranan üye şartını taşımaları halinde) haftanın bir (1) günü izinli sayılırlar

Haftada 4 Saat Süre ile Sendika İzni

Sendikaların ilde ki üye sayısı 100 (yüz) ve daha fazla olan sendikaların il temsilcileri ile ilçede üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikaların ilçe temsilcileri, haftada 4 saat süreyle sendika izni kullanırlar.

Devlet Memurları Sendika İzinlerini Ne Zaman Kullanır?

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde sendika yönetim kurulunda veya il, ilçe ve işyeri temsilcilerine tanınmış izin hakları bulunmaktadır. Sendika görevlerinden ötürü devlet memurları kendilerine hak olan izin sürelerini haftanın belirli günlerinde veya saatlerinde kullanmaktadır. İlgili kanun çerçevesinde kendilerine hak olarak verilmiş bu izin gün ve saatlerin kullanım şekli hakkında bir bilgilendirme yapılmamıştır.

Devlet kurumlarında görevli kamu personeli sendika görevinden dolayı kullanması gereken bu gün veya saat iznini bağlı bulunduğu kurum amirliğine dilekçe ile belirtmelidir. Kurum amiri dilekçe ile başvurulmuş bu hakkın kullanımını kendi belirlediği saat veya günlerde kullandırabileceği gibi ortak bir gün veya saat şeklide belirlenebilir. Sendika görevinden dolayı kullanılması gereken izin hakkının kullanım şeklini düzenlerken ikili ilişkilerinizi kullanmanızı tavsiye ederiz.

Devlet memuru sendika görevlerinden ötürü kendi sorumluluğunda olan kurum görevlerini de aksatmamalıdır. izinlerin kullanımında da asıl işini aksatacak izin gün ve saatlerini talep etmemelidir. Kurum amirliği ile ortak belirlenen izin kulanım gün ve saatleri daha sağlıklı hizmet yürütülmesini sağlamaktadır.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın