Devlet Memurları Tarafından Bilinmesi Gereken Kurallar

Devlet Memurlarının Uyması Gereken Kurallar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların bilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Az bilinen ve çoğu zaman bilmediğimiz bu kurulları yazımızda kısaca ifade etmek istiyoruz. Devlet Memurlarının Uyması Gereken Kurallar Nelerdir başlığı ile kaleme aldığımız yazımızdan detayları öğrenebilirsiniz.

Devlet Memurlarının Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?

657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak çalışan kamu personelinin uyması gereken kurallar kanun ile belirlenmiştir. Devlet Memurlarının Uyması Gereken Kurallar Nelerdir başlığı ile kaleme aldığımız yazımızda bilinmesi gereken süre ile ilgili bazı detayları açıklamaya çalışacağız. Paylaşacağımız bilgilerin işinize yaramasını dileriz…

Devlet Memurlarının İlk Atamada Bilmesi Gereken Süreler

Kamu kurumlarına ilk defa veya yeniden atanan devlet memurlarının göreve başlamak için belirli süreleri bulunmaktadır. Devlet Memurlarının Uyması Gereken Kurallar şu şekildedir;

  • Aynı mahalde kamu kurumlarına ilk defa veya yeniden atanan devlet memurları atamanın tebellüğ edildiği günü takip eden iş günü içinde göreve başlamalıdır. Herhangi bir mazeret sunmadan görevine başlamayan devlet memurunun ataması iptal edilir.
  • Devlet memurları il sınırları dışında farklı bir mahale ataması yapılmış ise atama tebellüğü edildikten sonra 15 gün içinde ataması yapılan yerde göreve başlamalıdır. Herhangi bir mazeret sunmadan görevine başlamayan devlet memurunun ataması iptal edilir.

Naklen Atamalarda Göreve Başlamak İçin Bilinmesi Gereken Süreler

Naklen atama, 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi görev yapan kamu personelinin farklı bir kuruma atanmasına verilen isimdir. Naklen atamalarda devlet memurlarının bilmesi gereken süreler ile ilgili kurallar şu şekildedir;

  • Aynı mahalde kamu kurumlarına ilk defa veya yeniden atanan devlet memurları atamanın tebellüğ edildiği günü takip eden iş günü içinde göreve başlamalıdır. Herhangi bir mazeret sunmadan görevine başlamayan devlet memuru hakkında disiplin işlemi başlatılır.
  • Devlet memurları il sınırları dışında farklı bir mahale ataması yapılmış ise atama tebellüğü edildikten sonra 15 gün içinde ataması yapılan yerde göreve başlamalıdır. Belirtilen süreye ek 10 günlük süre daha verilebilir. Belirtilen süreler içinde herhangi bir mazeret sunmadan görevine başlamayan devlet memurları görevden çekilmiş kabul edilir.

Askerlik Sonrası Göreve Başlamak İçin Bilinmesi Gereken Süreler

Askerlik yükümlülüğünü tamamlayan devlet memuru terhis tarihi itibari ile birlikte 30 gün içinde kurumuna resmi başvuru yaparak görevine başlamalıdır. Belirtilen süreler içinde kabul edilebilir bir mazereti olmamdan göreve başlamayan devlet memuru görevden çekilmiş (istifa etmiş) kabul edilir.

Doğum İzni Kullanan Memurların Bilmesi Gereken Süreler

Doğum izni kullanan kadın ve erkek kendilerine verilmiş olan sürelerin bitiminde kurumlarında göreve başlamak zorundadır. Herhangi bir mazeret belirtmeksizin görevine 10 ve daha fazla gelmeyen devlet memurları görevden çekilmiş kabul edilir.

Aylıksız İzin Sonrası Göreve Başlama Süreleri

Askerlik, doğum veya herhangi bir sebeple aylıksız izne ayrılan devlet memuru aylıksız izin için belirtilen sürenin bittiği gün görevine başlamak zorundadır. Herhangi bir mazeret belirtmeksizin 10 gün ve daha fazla görevine gelmeyen devlet memuru istifa etmiş kabul edilir.

Geçici Görevde İken Faklı Bir Göreve Atananların Göreve Başlama Süreleri

Geçici görevlendirme ile il sınırları içinde veya dışında yada yurt dışında görev yapan devlet memuru bu süre içinde farklı bir göreve atanırsa görev süresinin bitiminde ataması yapılan kurumunda göreve başlamalıdır.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın