Dumlupınar Üniversitesi BESYO Kılavuzu 2018

Dumlupınar Üniversitesi BESYO

Dumlupınar Üniversitesi BESYO ( Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu Açıklandı. Başvuru ön kayıt ve başvuru şartları aşağıdadır.

Dumlupınar Üniversitesi BESYO ÖN KAYIT VE BAŞVURU ŞARTLARI

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Dumlupınar Üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)’nun aşağıda belirtilen bölümlerine TYT Puanı ile ön kayıt yaptırılacaktır. Eğitim Programlarına Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanları, taban puan ve türü ön kayıt tarihi yetenek sınavı tarihleri ile başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. Dumlupınar Üniversitesi BESYO  (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) bölümlerine (programlarına) ön kayıtlar 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Germiyan Yerleşkesindeki Ön Kayıt Bürosu’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adayların dijital resimleri alınacağı için posta ile veya vekâleten ön kayıt yaptırılamaz.

ÖN KAYIT KOŞULLARI

Dumlupınar Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavına girecek adaylardan aşağıdaki ön kayıt şartları istenmektedir.

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 – Adayın Konuşma, Sağlık ve Fiziksel herhangi bir engelinin bulunmaması,
3 – Daha önce bir Yüksek Öğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmamış olmak,
4 – 2018 yılında TYT sınavına giren ve herhangi puan türünden birinden en az 180.000 puan alan
adaylar (Yabancı dil puan türü hariç) ile en az 150.000 puan alan Milli Sporcular ve en az 100 puan
alan Engelli adaylar ön kayıt için müracaat edebileceklerdir.
* Sınavlara herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumu’na kayıtlı bulunan ya da herhangi bir Yüksek
Öğrenimi kazanmış adaylar da katılabilir.
*Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan
programlarına 2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylar bu durumlarını belirtir belge getirmek
zorundadırlar. Aksi takdirde AOÖB Puanı %50 düşürülür.
5 – Engelli Adaylar; sayfa 33’ de açıklanan engel durumları doğrultusunda “Eğitim görmelerine mani
olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden
aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek zorundadır.

Dumlupınar Üniversitesi BESYO

ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Dumlupınar Üniversitesi özel yetenek sınavına girecek adaylara ön kayıt esnasında birer fotoğraflı aday bilgi formu hazırlanır. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri soğuk damgalı özel kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı,
ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. T.C. Kimlik Numarası ve soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayın ön kayıt işlemi yapılmaz. Dumlupınar Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavında ön kayıt için istenen belge ve koşullar aşağıda sıralanmıştır.
1. Form dilekçe (kayıtlar sırasında verilecektir),
2. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (Erkekler sakalsız).
3. T.C. Kimlik No’lu Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir),
4. 2018 yılına ait TYT ve AYT belgesinin fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir),
(Adaylar AYT sınavına girmemiş olsa dahi AYT belgesini sistemden alabileceklerdir.)

Dumlupınar Üniversitesi BESYO

ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

5. Mezunların diploma fotokopisi (Diploma aslı kayıt sırasında ibraz edilecektir), mezun olma
durumunda olanların ise okul müdürlüğünden alacakları durumunu belirten bir belge,
6. Sağlık beyan formu (kayıtlar sırasında verilecektir),
7. Milli sporcular için; Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
8. Engelli adaylar; bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu”
NOT: Asılların ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen TYT ve AYT Sınav Sonuç Belgesi, Nüfus Cüzdanı, Diploma ve Milli Sporcu Belgesi gibi belgelerden herhangi birinin fotokopisi ve asıllarının birbirine uymaması halinde, belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

BAŞVURU ADRESİ

Dumlupınar Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ön kayıtları aşağıda belirtilen adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES: Dumlupınar Üniversitesi, Germiyan Yerleşkesi, Afyon Yolu 5. km, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 43100, KÜTAHYA
Tel: 0274 227 04 58-59 (2 hat) Dahili No: 158-171–173
Faks: 0274 227 04 60 E-posta: besyo@dpu.edu.tr

SINAV TARİHLERİ

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Programlarına müracaat eden adaylar iki aşamalı özel yetenek giriş sınavına alınacaklardır.
Birinci aşama sınavları 14-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında, ikinci aşama sınavları ise 17 Ağustos 2018 tarihinde  yapılacaktır.
Adaylar seçtikleri spor dalı sınavına, T.C. Kimlik numarası sırasına göre alınacaklardır. Adaylar sınav programında ilan edilen gün ve saatte sınav yerinde sınav giriş belgesi, resmi kimliği (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport), göğüs numarası ve katıldığı spor dalına özgü spor malzemeleri ile hazır bulunacaklardır.

Sınav Programı

Dumlupınar Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Programı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

Branş Sınav Türü                              Tarih                                         Saat                     Sınav Türü                Tarih                              Saat
Atletizm Seçmeli Dal              14.08.2018 Salı                        09:00
Branş Sınavı                                14.08.2018 Salı                         09:00
Maç Gözlem                                14.08.2018 Salı                         13:00
Branş Sınavı                                14.08.2018 Salı                         10:00
Maç Gözlem                                14.08.2018 Salı                         15:00
Futbol Kaleci                              14.08.2018 Salı                          15:00
Branş Sınavı                                15.08.2018 Çarşamba          09:00
Maç Gözlem                                16.08.2018 Perşembe          09:00

Güreş Seçmeli Dal                  15.08.2018 Çarşamba           15:00
Branş Sınavı                               16.08.2018 Perşembe             09:00
Maç Gözlem                               16.08.2018 Perşembe            12:00
Engelli Aday Mülakaat         17.08.2018 Cuma                      10:00
Koordinasyon (Erkek)           17.08.2018 Cuma                      10:30

Dumlupınar Üniversitesi BESYO

I. AŞAMA SINAVI II. AŞAMA SINAVI

Futbol
Hentbol
Basketbol
Voleybol
Koordinasyon (Bayan) 17.08.2018 Cuma                                 09:00

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınav Yürütme Kurulu sınav yer, tarih ve saatlerini gerekli gördüğünde değiştirebilir.
Dumlupınar Üniversitesi Özel Yetenek Sınavında adaylar seçtikleri bölüm, spor dalı ve sıra numarasına göre ilan edilen yer ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınava  girmekten vazgeçmiş sayılırlar. Ancak çok acil bir mazereti bulunan aday, yazılı olarak müracaat etmesi ve bu talebinin Sınav Yürütme Kurulunca değerlendirilip onaylanması durumunda katıldığı spor dalı ve bulunduğu gruptaki (bayan – erkek) sınav bitmeden sınava alınabilecektir.

Dumlupınar Üniversitesi BESYO
I. AŞAMA SINAVI II. AŞAMA SINAVI

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavında birinci aşama sınavının herhangi bir aşamasına katılmayan aday sınavdan elenecektir.

NOT: Adaylar sınavın tüm aşamalarında (I. ve II. Aşama) kayıt esnasında verilen göğüs numarası takılmış tişörtü giymek zorundadır. Kayıt esnasında verilen tişört dışında farklı bir tişörtle gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Göğüs numarası ve tişörtü herhangi bir nedenle yanında bulundurmayan adaylar yüksekokul sekreterliğinden bunları temin edebileceklerdir. Aday göğüs numarasını giydiği tişörtün önüne iliştirmek zorundadır.

SINAV YERİ

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavları Dumlupınar Üniversitesi
Germiyan Yerleşkesinde bulunan spor tesislerinde yapılacaktır.

Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi BESYO Kayıt Merkezi

Çevre Yolu Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi Afyon yolu 5. km Kütahya

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo 2018 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu için tıklayınız.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın