Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans  Programına 20  yüksek lisan öğrencisi, Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programına 10 doktora öğrenci alınacaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans  Programına başvuracak adaylar Ales 65 puan; Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programına başvuracak adaylar Ales 55 puan ve KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavı veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun yayınladığı “ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”nde yer alan sınavlardan en az 55 puan alınması zorunludur.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Adaylar başvuru koşulları ve değerlendirmelerle ilgili http://sbe.dpu.edu.tr adresindeki “Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesinden” ayrıntılı bilgi edinebilir.
2. Özel Öğrenci Adayları, Yabancı Uyruklu Adaylar http://sbe.dpu.edu.tr adresindeki “Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesinden” ayrıntılı bilgi edinebilir.
3. Belirtilen kontenjanların altında kayıt yapılması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu programın açılmamasına karar verebilir.
4. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında yapanlar, Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesini getireceklerdir.
5. Adaylar, mezuniyeti başvuru koşullarına uygun olsa bile “Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesindeki” tabloda bilim-mülakat sınavı olan iki programa müracaat edemez.
6. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. .
7. Kesin kayıt tarihlerinde eksik belge ile gelen öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
8. Başvurular ve kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılabilir. Diğer yollardan yapılan başvurular ve kayıt işlemleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
9. Adaylar, başvuru, ilan ve duyurularla ilgili süreci Enstitümüz web sayfasından takip etmelidir.

BAŞVURU AŞAMALARI VE TARİHLERİ

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için;
• 16-17-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında online olarak Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden bilgi girişi yapılacak ve bilgileri girilen belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
• 30-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında online olarak Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden bilgi girişi yapılacak ve bilgileri girilen belgeler taranarak sisteme yüklenecektir
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden istenilen bilgi girişi ve belge yüklemelerini eksiksiz olarak tamamlayan adayların ayrıca Enstitümüze gelmesine gerek yoktur.
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvuru sürecini tamamlamayan veya eksik-hatalı işlem yapan adayların başvuruları geçersizdir.
Başvuruda bulunan adayların belge-bilgi onayları tarafımızca yapılacağından adayların başvurularını tamamladıktan sonra başvuru, tercih, puan ile ilgili değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır.

BİLİM / MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ:

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Bilim-Mülakat Sınavları : 08 Ağustos 2018

SINAV YERİ VE SAATİ:

Sınavların yapılışı, yeri ve saati ile ilgili ayrıntılı bilgi http:/sbe.dpu.edu.tr adresinde ayrıca yayınlanacaktır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ:

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için;

Asil adayların kayıtları : 13-14 Ağustos 2018

Yedek adayların kayıtları : 16 Ağustos 2018

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifre ile Üniversitemiz Akademik Takviminde yer alan “Kayıt Yenileme” tarihleri arasında http://obs.dpu.edu.tr adresinden giriş yaparak ders kayıt işlemlerini yapacaktır. Ders kaydı yapmayanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

Yüksek Lisans Programları Doktora Programları

1- Başvuru belgesi,
2- 3 (üç) adet vesikalık yeni çekilmiş fotoğraf.
3- ALES sınavı sonuç belgesi,
4- Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,*
5- Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı yanında bulunmak koşuluyla noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,*
6- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
7- Erkek adaylar için lisansüstü öğrenim yapmasında askerlikçe bir sakıncası olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınacak yeni tarihli bir adet durum
belgesi,
8- İkametgâh beyanı,
9- Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt yaptıracak adaylar için Öğrenci Harcı makbuzu.
(Yatırılacak harç miktarı Enstitümüz web  sayfasında duyurulacaktır.)

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

Yüksek Lisans Programları Doktora Programları

10- Yabancı Uyruklu Adaylar için Okul Tanınma Belgesi veya Denklik Belgesi.
1- Başvuru belgesi
2- 3 (üç) adet vesikalık yeni çekilmiş fotoğraf.
3- YDS,YÖKDİL sonuç belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi
4- ALES sınavı sonuç belgesi,
5- Lisans ve yüksek lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,*
6- Lisans ve yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı yanında bulunmak koşuluyla noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,*

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

Yüksek Lisans Programları Doktora Programları

7- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
8- Erkek adaylar için lisansüstü öğrenim yapmasında askerlikçe bir sakıncası olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınacak yeni tarihli bir adet durum belgesi,
9- İkametgâh beyanı.
10- Yabancı Uyruklu Adaylar için Okul Tanınma Belgesi veya Denklik Belgesi.
*Aday Kesin kayıt hakkı kazansa dahi onaysız hiçbir belge Enstitümüzce kesinlikle kabul edilmeyecek olup başvurusu geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle başvuruda bulunacak tüm adayların daha sonraki süreçlerde herhangi bir sorun yaşamamaları adına bu belgeleri eksiksiz bir şekilde temin etmeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı
Yolu 10.km. KÜTAHYA
Telefon: 0 (274) 265 20 31-32-33 İç Hat: 2156-2252-2260-2265-2266-2267-2275

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın