Eskişehir Teknik Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Kılavuzu 2018

Eskişehir Teknik Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi ‘ne Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacaktır

Eskişehir Teknik Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesine 2018‒2019 öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayı ve koşullarda öğrenci alınacaktır. Engelli ve diğer Adaylar için Başvuru Tarihi ve Yeri Adaylar, Eskişehir Teknik Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi başvuru merkezine gerekli belgelerle birlikte başvurularını şahsen veya internet aracılığıyla (http://sbfsinav.anadolu.edu.tr) yapabileceklerdir.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Özel Yetenek Sınavı”na İlişkin Uygulama Takvimi

Eskişehir Teknik Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi
Önkayıt Tarihleri : 01‒03 Ağustos 2018
30 metre Koşu Sınavı Tarihi : 06‒08 Ağustos 2018
Belge Değerlendirme Tarihi : 09‒10 Ağustos 2018
İtiraz Tarihi : 13‒15 Ağustos 2018
Sonuçların İlanı : 17 Ağustos 2018
İnternet Adresi : http://sbfsinav.anadolu.edu.tr

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Kontenjanlar ve Başvuru Taban Puanları 

BÖLÜM/PROGRAM ADI KONTENJANLAR PUANLAR

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi                                                           36    Engelli             puan   150,00
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği                       36    Engelli  4            puan    150,00 
Rekreasyon                                                                             45    Engelli 5             puan    150,00 

* Asgari başvuru için gerekli puanlara “Ortaöğretim Başarı Puanı” eklenmemiş olacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi  özel yetenek sınavı nda adaylardan aşağıdaki belgeler istenmektedir.

1) 2018 TYT Sonuç Belgesi,
2) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı örneği (Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır.),
3) Adayların “Ortaöğretim Başarı Puanı” (ÖSYM’den Fakülte Dekanlığı tarafından temin edilecektir.),
4) Adayların “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmesinde ve öğrenim görmesinde
sakınca yoktur.” ibareli hastaneden alacakları heyet raporunun aslı (Bu rapor olmadan kesinlikle başvurular kabul edilmeyecektir.),
5) Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak adayların Antrenörlük Eğitimi Bölümü tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler,
6) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuracak adayların Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler,
7) Rekreasyon Programına başvuracak adayların Rekreasyon Bölümü tarafından istenen Rekreatif Özgeçmişine ilişkin belgeler.

Özgeçmişine İlişkin Belgeler

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı  2018‒2019 öğretim yılı “Özel Yetenek  sınavı”nda adaylar, “30 metre Koşu Testi”ne tabi tutulacaktır. Engelli adaylara ise “60 metre Koşu Testi” uygulanacaktır. Adayların sınava girmeden önce ilgili Komisyona özel yetenek sınav belgelerini ve hususi kimliklerini (Nüfus Cüzdanı/TC. Kimlik Kartı/Ehliyet/Pasaport) ibraz etmeleri zorunludur. Bu belgeleri ibraz etmeyen aday, sınava alınmayacaktır. Sınav, 06‒08 Ağustos 2018 tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Salonunda yapılacaktır. Sınavın yapılacağı alan, tartan zemine sahiptir.

Özel Yetenek Sınav Belgesi

 1‒250 arasında olan adaylar                          06 Ağustos 2018 tarihinde 10:00 ‒ 18:00 saatleri arasında,
 251‒500 arasında olan adaylar                    07 Ağustos 2018 tarihinde 10:00 ‒ 18:00 saatleri arasında,
 501‒ ……. arasında olan adaylar                    08 Ağustos 2018 tarihinde 10:00 ‒ 18:00 saatleri arasında sınava tabi tutulacaktır.

01‒03 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvuru yapan adayların dışında hiçbir aday sınava alınmayacak ve yeni başvuru kabul edilmeyecektir.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi  özel yetenek sınavı 30 metrelik düz ve doğrusal bir koşu parkurunda yapılacak ve elektronik bir kronometreyle kayıt altına alınacaktır. Aday, testin başlangıç çizgisinin 1 metre gerisindeki çıkış çizgisi üzerine, çizgiyi geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirecek ve hazır olduğunda koşuya başlayacaktır. Aday, bitiş çizgisini ayakta geçerek elektronik kapıyı kesecek ve kronometreyi durdurarak koşuyu bitirecektir. Belirlenen alan dışında koşan adayların testi geçersiz sayılacaktır. Her bir adaya 2 hak verilecek, 2 denemeden en iyi koşu derecesinin karşılık geldiği süre 10,00‒0,00 puan arasında değerlendirmeye alınacak ilk hakkında tam puan alan aday ikinci hakkını kullanamayacaktır. 60 metre kısa mesafe koşusu fotosel sistemiyle ve elektronik bir kronometreyle kayıt altına alınacaktır. Aday, başlangıç çizgisinin 1 metre gerisindeki çizgiye ayaklarından birisiyle basarak ve yüksek çıkış pozisyonunda başlayacaktır. Bitiş çizgisinde bulunan fotosel sisteminden geçtiğinde ise kronometre durdurulacaktır. Böylece adayların 60 metre koşu derecesi belirlenecektir.

ÖNEMLİ UYARI:

Adayın Eskişehir Teknik Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi  özel yetenek sınavı ndan aldığı puan; Antrenörlük Eğitimi Programı için başvuran adayların SÖP, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı ve Rekreasyon Programı için başvuran adayların ÖSYP puanına eklenecektir. Teknik nedenlerden dolayı hakkını kullanamayan veya kullandığı halde skoru belirlenemeyen adaylara “Sınav Komisyonu” kararıyla bir hak daha verilecektir. Adayın çıkış çizgisinden başlamaması veya elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi bitirmesi durumunda, aday 1 hakkını kullanmış kabul edilecek ve koşu zamanı kaydedilmeyecektir. Her 2 hakkında da hata yapan adaylara sınavdan 0 puan verilecektir. Adayların Özel Yetenek Sınavında; 30 metre koşu testi ve engelli adayların 60 metre koşu testi sürelerine bağlı olarak alabilecekleri puanlar “Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Kılavuzu”nda yer almaktadır.

Engelli Adayların Önkayıt ve Başvuru Koşulları

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi  özel yetenek sınavında engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar] puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, Eskişehir Teknik Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi  özel yetenek sınavı na kabul edilecektir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla başvurmaları halinde TYT puanları  eğerlendirmeye katılmadan (ÖSYM Kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, kontenjan sayısına göre yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılacaktır (2018 yılı YKS Kılavuzu, syf. 30).

Daha Önceki Yıllarda Sınava Giren Adaylar

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi  özel yetenek sınavı 2017-ÖSYS puanıyla veya “Özel Yetenek Sınavı” sonucuyla örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların “Ortaöğretim Başarı Puanları” ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açıköğretim programları için de uygulanacaktır. 2017-ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkıyla meslek yüksekokulları veya açıköğretim önlisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar “Yerleştirme Puanları (YP)”na göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi )Spor Bilimleri Fakültesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi
Yedek Adayların Kayıt Koşulları

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi  özel yetenek sınavı nda yedek adayların kesin kayıtları, belirtilen tarihlerde mesai saatlerinde (08:30‒18: 00) yapılacaktır. Yedek adaylarla ilgili ilanlar;  http://sbfsinav.anadolu.edu.tr internet adresinden ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi  duyuru panosunda da ilan edilecektir. Bu nedenle yedek adayların kesin kayıtlarını, gerekli belgelerle birlikte belirtilen tarihlerde mesai saatlerinde (08:30‒18:00) şahsen yaptırmaları gerekmektedir. Sonuçlar hakkında adaylara Spor Bilimleri Fakültesi tarafından posta veya telefon yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır. Eskişehir Teknik Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi  Özel Yetenek Sınavı” 2018; başvuru koşulları ve yöntemleri, gerekli belgeler, önkayıt ve sınav tarihleri, sınav yeri ve yöntemine ilişkin bilgiler, belgelerin değerlendirilmesi ve ilanı gibi tüm ayrıntılar internet sayfasında (http://sbfsinav.anadolu.edu.tr/) yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu”nda yer almaktadır. Bilgi için 0222 3213550 (10 hat)/6711‒6729 numaralı telefonlara başvurulabilir.

anadolu universitesi spor bilimleri fakultesi 2017 sınav kılavuzu için tıklayınız.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın