Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

öğretim üyesi alım ilanı

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde sürekli kadro ile görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alım ilanı yayınlanmıştır.

Başvuru Tarihleri : 23 Kasım-07 Aralık 2018

Kadro İlanı              : Doçent

Başvuru Şekli         : Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Genel Açıklamalar

 • Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün yayınladığı öğretim üyesi alım ilanının başvuru süresi ilgili ilanın Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarih itibariyle 15 (On beş) gündür.
 • Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalına sürekli kadro ile atanacak olan Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirlenmiş koşulları sağlamaları gerekmektedir.
 • Öğretim üyesi alım ilanına başvuran adayları eksik belge ile başvurması durumunda başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Belirtilen öğretim üyesi alım ilanı ‘na  farklı kadrolarda bulunan öğretim üyeleri başvuramaz ( Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat etmeleri durumunda başvuruları kabul edilmeyecektir.)
 • Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvuru Dosyası

 • Gazi üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı ‘na Başvuracak adaylar http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Başvuru Dilekçesini doldurarak başvurmaları gerekmektedir
 • Akademik Özgeçmiş,
 • Akademik Yayın Listesi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik belgesi, (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde “doçentlik sözlü sınavına girmek istiyorum” tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.)
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası.

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
 • İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır
 • Akademik Yayın Dosyası:
  • Adayların özgeçmiş,
  • yayın listesi,
  • doçentlik belgesi,
  • bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi  Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanlığına Doçent Kadrosunda “Fiziksel Fitness profili üzerine çalışmaları olan” Öğretim Üyesi alacaktır.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın