Gaziantep Üniversitesi Besyo Kılavuzu 2018

Gaziantep Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

Gaziantep Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı ile aşağıdaki bölümlere öğrenci alacaktır:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Gaziantep Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı 13 AĞUSTOS 2018 tarihinde yapılacaktır.

 Ön Kayıt Şartları

Gaziantep Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavı ön kayıt yaptıracak adaylar belgeleri ile birlikte 06-10 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Besyo (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ön Kayıt Bürosu’na ŞAHSEN TESLİM ETMELERİ ŞARTTIR. Eksik evrak ve posta ile kayıt yaptırılamaz. Ön kayıt  başvurusu şartları ve başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

Gaziantep Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavına girecek adaylardan aşağıdaki başvuru şartlarını istemektedir

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. En az Lise mezunu olmak,
3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.
4. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine başvuruda bulunabilmek için tüm lise mezunlarının 2018-TYT puanının en az 250.00, Milli Sporcu adayların 150.00, engelli adayların ise 100.00 olması gerekir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Gaziantep Üniversitesi Besyo sınava girecek adaylardan aşağıdaki belgeleri istemektedir:

1- Adayın 2018 yılına ait TYT sonuç belgesi.
2- Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi (Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar, okullarından OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ve mezun olduklarını belirten mezuniyet belgesi getireceklerdir). Kesin kayıt esnasında diplomanın aslını getirmeyen adayların kaydı yapılmayacak, ayrıca belgelerle ilgili tutarsızlık veya sahtecilik olması durumunda adayların kayıtları yapılmayacak haklarında kanuni işlem yapılacaktır. (Açık lisede okuyan, bir veya birkaç dersten dolayı mezun olamayanlar başvuru yapamazlar.)
3- Sınava girmeden önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı ise bunu belgelemesi.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

4- Normal adaylardan “ruhen ve bedenen sağlıklı olduğunu” belirten Sağlık Raporu; engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) engel durumlarını belirten “engelli sağlık kurulu raporu” istenmektedir.
5- Dört adet vesikalık fotoğraf (4,5 X 6 ebadında, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli ve yeni çekilmiş).
6- T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi.
7- Milli sporcuların A, B, C sınıfı Milli Sporcu Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti (son beş yıl içerisinde alınmış ve ilgili Federasyon veya Spor Genel Müdürlüğünce onaylı) (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir).

Gaziantep Üniversitesi Besyo
Gaziantep Üniversitesi Besyo

Gaziantep Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2018 için tıklayınız.

Gaziantep Üniversitesi Besyo sınav ilanı 2018 için tıklayınız

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın