Gençlik Liderleri Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

gençlik merkezi

Gençlik Lideri Kimdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik kamplarında ve Gençlik Merkezi faaliyet programı çerçevesinde etkinlik ve her türlü organizasyonu yürüten, yönlendiren bakanlık personelidir. Bakanlık bünyesinde Gençlik Liderleri olarak görev yapmak isteyen adayların GSB ‘nin çeşitli tarihlerde açmış olduğu Gençlik Lideri kursuna katılması ve bu kurslarda başarılı olması zorunludur.

Gönüllü Gençlik Lideri Kimdir?

Gençlik liderleri yetiştirme eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayarak belge alma almış olanlardan Bakanlığın ve Gençlik Merkezlerinin her türlü faaliyetlerinde gönüllü olarak katılan ve organizasyonlar içinde görev alan kişilerdir. Gönüllü Gençlik Liderine bakanlık herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

Gençlik Liderlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Bakanlık bünyesinde ve gençlik merkezlerinde görev alan gençlik liderleri Çalışma Usul ve Esasları yönergesinin 18. maddesi kapsamında kendisine verilen görevleri yerine getiren kişidir.

 • Gençlik Merkezine başvuran gençlerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bulundukları il imkanlarını da göz önüne alarak bir faaliyet programı hazırlamak ve idari amirine sunmak,
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezleri yıllık faaliyet programları gereğince gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin planlanması, uygulanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde görev almak,
 • Gençlik merkezlerince düzenlenecek her türlü etkinlikte (gezi, yarışma, faaliyet ve etkinliklere) gençlerle birlikte katılmak,
 • Faaliyetlere katılacak gençlerin devam durumlarını kontrol etmek ve çalışma disiplinlerini sağlamak,
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülecek projelerde görev almak, ayrıca Bakanlığın kabul edeceği gençlik projelerine ilişkin ön değerlendirme, yerinde izleme gibi görevleri yerine getirmek,

Gençlik Liderlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

 • Gençlik merkezlerinde uygulanabilecek proje ve kampanya alanlarını araştırmak, ilgili yerlere bu projeleri sunmak ve kabul gören projelerin yürütülmesinde yer almak,
 • Kendilerine verilen araç, gereç ve malzemelerin korunmasını, bakımını ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Gençlik merkezlerinin tanıtılması için gerekli olan materyallerin hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Gençlik merkezi müdürünün, görev alanıyla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

Gençlik Liderlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

 • Gençlik liderleri ve gönüllü gençlik liderleri gençlik merkezi dışında il müdürlüğünün başka birimlerinde çalıştırılamaz. Gençlik merkezinde de evrak ve arşiv bölümünde sürekli çalıştırılamaz. Gençlik liderlerinin kamplarda görevlendirilmesi gençlik merkezi müdürünün onayına bağlıdır.
 • Gençlik liderleri ve gönüllü gençlik liderleri Bakanlıkça düzenlenecek kamp, festival ve benzeri diğer etkinliklerde görevlendirilebilirler.
 • Gençlik liderlerinin ve gönüllü gençlik liderlerinin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.

Gençlik Liderlerinin Maaşı Ne Kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında ve gençlik merkezlerinde her türlü faaliyeti organize eden ve yürütün lisans mezunu bir gençlik liderleri 2019 yılı 3000 TL civarında maaş almaktadır. 2019 yılı içinde ön lisans mezunlarından da ataması yapılacak olan Gençlik Liderleri (Ön Lisans) ise lisans mezunlarına göre daha az bir maaş alacaktır.

Önerilen makaleler

1 Yorum

 1. […] Lisans mezunları için Lisans diploması, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü onaylı gençlik liderliği […]

Bir cevap yazın