GSB 2019 Yılı Gençlik Lideri Alım İlanı Detayları

gençlik lideri

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılı Gençlik Lideri Alım İlanı Yayımlandı. 3 Bin 243 sürekli işçi pozisyonunda İŞKUR üzerinden alımları gerçekleştirilecek olan personel Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında il ve ilçe müdürlüklerinde ve gençlik merkezlerinde görevlendirilecek. Bakanlığın yayımladığı ilan ile ilgili detaylar daha henüz belli olmadı. 11 Şubat 2019 tarihi itibari ile başvuru süreci başlayacak olan ilanda yer alan Gençlik Liderlği ile ilgili bilgilerimizi haberin detaylarında paylaşacağız…

Gençlik Lideri Kimdir?

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde, faaliyet programı çerçevesinde etkinlik ve her türlü organizasyonu yürüten, yönlendiren bakanlık personelidir. Bakanlık bünyesinde Gençlik Lideri olarak görev yapmak isteyen adayların GSB ‘nin çeşitli tarihlerde açmış olduğu Gençlik Lideri kursuna katılması ve bu kurslarda başarılı olması zorunludur.

Gençlik Lideri Yetiştirme Eğitimi Nedir?

Gençlik Lideri yetiştirme eğitimi, geçlik lideri adayları için gerçekleştirilen uzaktan eğitim, ilk düzey eğitimi ve uygulama eğitimlerinden oluşmaktadır. Bu eğitimleri şu şekilde açıklayabiliriz:

Uzaktan Eğitim

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanacak uzaktan eğitim modülüyle internet üzerinden sanal olarak gerçekleştirilen eğitimdir.

İlk Düzey Eğitim

Uzaktan eğitim modülü ile gerçekleştirilen online eğitimde başarılı olan adaylar arasından mülakat ile belirlenen adaylara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından eğitimdir.

Uygulama Eğitimi

Uzaktan Eğitim ve İlk Düzey Eğitimi başarı ile tamamlayan Gençlik Lideri adayların bakanlık çalışmalarında ki bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla illerde bulunun Gençlik Merkezlerinde uygulamalı öğrenme dönemini ifade eder.

Gençlik Liderliği Belgesi Nedir?

Gençlik liderliği yetiştirme eğitimi içinde yer alan uzaktan eğitim, il düzey eğitim ve uygulama eğitimini başarı ile tamamlayan adaylara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından genel müdür onaylı verilen belgedir.

Gençlik Liderliği Gelişim Eğitimi Nedir?

Bakanlık bünyesinde yer alan Gençlik Merkezlerinde Gençlik Lideri statüsünde görevlendirilen personelin bilgi, beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimdir.

Gençlik Liderliği Yetiştirme Eğitimine Katılacak Adaylarda Aranacak Şartlar

  • Üniversitelerin dört (4) yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden birinden okuyor olmak veya bu bölümlerden mezun olmak
  • Gençlik Lideri görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık durumunun olmaması,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla askerlikle ilişkisi bulunmamak.
  • 30 yaşından gün almamış olmak.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı yukarıda sayılan şartlar dışında başka objektif kriterler belirleyebilir.

Gençlik Lideri Yetiştirme Eğitimine Üniversitelerin Hangi Bölümlerinde Okuyanlar Başvuru Yapabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Gençlik Merkezlerinde görev almak isteyen adayların gençlik liderliği yetiştirme kursuna katılması ve kurstan başarılı olması gerekmektedir. Üniversitelerin belirlenmiş bölümlerinde okuyanlar veya mezunlar bakanlık tarafından duyurusu yapılan gençlik liderliği yetiştirme kurslarına başvuru yapabilir. Bu Bölümler şunlardır:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği Yetiştirme, Gelişim Eğitimleri ile Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’ne ulaşmak için linke tıklayınız.

 

Önerilen makaleler

2 Yorum

  1. […] Gençlik liderleri yetiştirme eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayarak belge alma almış olanlardan Bakanlığın ve Gençlik Merkezlerinin her türlü faaliyetlerinde gönüllü olarak katılan ve organizasyonlar içinde görev alan kişilerdir. Gönüllü Gençlik Liderine bakanlık herhangi bir ödeme yapmamaktadır. […]

Bir cevap yazın