Heyet Raporu Nedir? | Nasıl Alınır?

Heyet Raporu

Merhaba arkadaşlar. sporbilimlerihaber.com olarak bugün sizler için “Heyet Raporu” hakkında bir yazı hazırladık. Birçok arkadaşımız  besyo ve spor bilimleri fakültelerinin özel yetenek sınavına girerek başarılı oldu. Ve sıra okullarına kayıt yaptırmalarına geldi. Yüksek Öğretim Kurumları kayıt işlemlerinde öğrencilerinden Heyet Raporu istemektedir. Peki Heyet Raporu Nedir? Nasıl Alınır? ve daha birçok konuyu yazımızda bulabilirsiniz. İstedikleri üniversiteleri kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve şimdiden başladıkları yen meslek hayatlarında başarılar diliyoruz. Heyet Raporu konulu yazımız aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

  • Heyet Raporu Nedir?
  • Nasıl Alınır?
  • Heyet Raporu İçin Hangi Belgeler İstenmektedir?
  • Heyet Raporunun Hazırlanması Ne Kadar Sürer?
  • Heyet Raporunu Nereden Alabilirim?
  • Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?

 

Heyet Raporu Nedir?

Yüksek Öğretim Kurumlarının kayıt döneminde öğrencilerden sağlıklı ve engel durumlarını belirten heyet raporu, kişinin sağlıkla ilgili profilini gösteren resmi veya özel hastanelerden alınan belgedir. Üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri veya özel hastanelerden heyet raporu alabilirsiniz. Hastanelerin heyet raporu verebilmesi için iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı birimlerin ve bu birimlerde çalışan uzman doktorların olması gerekmektedir. Bu birimlerin olduğu ve uzman doktorlardan oluşan bir heyetin verdiği rapora Heyet Raporu denir. Yukarıda belirttiğimiz birimlerden oluşan tam teşekküllü hastanelerden bu belgeyi alabilirsiniz. Heyet raporunun diğer adı da “sağlık kurulu raporu”dur.

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Heyet raporu nun alım süreci her hastane aynıdır. Özel, devlet veya üniversite hastanelerinde rapor alma sürecinde ufak tefek farklılıklar vardır. Yapmanız gereken ilk adım, hangi hastaneden rapor alacaksanız o hastaneye bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Hastanenin danışma bölümüne başvurarak heyet raporu istenildiğine dair dilekçe doldurmanız gerekmektedir. Dilekçenizde raporun neden istendiği mutlaka belirtmelisiniz. Hastanenin danışma bölümünde “heyet raporu talep formu”  olarak hazırlanmış hazır dilekçe formları olabilir. Böyle durumlarda heyet raporu talep formunun ilgili bölümlerini eksiksiz şekilde doldurmanız yeterli olacaktır.

Başvuru belgesini doldurduktan sonra belgeyi sağlık kuruluna ulaştırmanız gerekmektedir. Bu işlemi danışma biriminde ki görevliler veya hastanenin görevlendirdiği kişiler yapmaktadır. İşlemlerinizin hızlanması için bu işlemleri kendiniz yapmanızda fayda var diyebilirim. Başvuru işlemleri ve ardından yapılması gerekenler hakkında danışmadan bilgi alabilirsiniz.

Heyet Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan “heyet“in anlamı kurul veya konseydir. “Bir işi yapmak ya da yönetmek üzere seçilmiş ya da atanmış belli sayıda kişi oluşan topluluk” anlamına gelmektedir. Hastanelerde sağlık kurulu birimlerinde görev yapan doktorlardan oluşan gruba verilen isim heyettir. Heyet raporlarında en az üç farklı alandan uzmanın imzasıyla birlikte hastane başhekiminin veya vekilinin imzası bulunur. Raporun istenme nedenine göre bu heyetteki doktor sayısı ve uzmanlık alanlarında ki fark artacaktır.

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Heyet raporu almak isteyenler için her hastane de süreç aynıdır. Hastanelerin farklı işleyişlerine göre farklılıklar olabilmektedir. Yapılması gereken ilk adım olarak hastanenin danışma biriminden heyet raporunun nasıl alınabileceğin öğrenebilirsiniz. Çünkü bazı hastanelerde dilekçe ile başvurulması istenirken bazı hastanelerde başvuru işlemleri için hazır bir form doldurulması istenebilir. Raporu neden istediğinizi dilekçenizde veya başvuru formunda belirtmelisiniz. Alınan raporun resmi işlemlerde kullanılacağını düşünürsek rapor almadan önce bunu başvuru formunda belirtmeniz hastane tarafından da bilinmesinde fayda vardır.  Dilekçenizin ve başvuru formunuzun eksiksiz dolduğundan emin olun.

Dilekçenizin ve başvurunuzun, sağlık kurulu bölümüne ulaşmasıyla işlemler için kayıt açılacaktır. Başvuru işlemlerinden sonra muhasebeye veya vezneye heyet raporu ücreti ödenmelidir. Heyet raporları genellikle ücret ile alınan bir rapordur. Heyet raporu almak için bir hastaneye  başvurusu yapmadan önce hastanenin danışma biriminden, rapor ücretini öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü her hastanede bu işlemler için uygulanan ücret farklılık gösterebilmektedir.

Başvuru dilekçesinin doldurulması, kayıt işlemlerinin yapılması ve ücretin ödenip makbuzun alınmasından sonra bir takım işlemler sırası başlamaktadır. Öncelikle bazı testler ve muayeneler için raporda belirtilen uzman doktorlar ile görüşülmesi gerekmektedir. Uzman hekim kendi muayenesi ile yetinebileceği gibi bazı testlerin de yapılmasını isteyebilir. Bizlerin amacı sağlıklı olduğumuzu belirtmek veya bazı engellerimiz varsa ve o engel durumu ile ilgili bir rapor talep ediyorsak bu doğrultu da rapor almak. Bu nedenle başvuru formlarında raporun neden alınacağını belirten bir gerekçemizin olması gerekmektedir.

Test ve muayene sonuçlarının çıkması ile gerekli muayeneler sonrasında hekimler tarafından raporunuz imzalanacaktır. Günümüzde işlemlerin dijital ortamdan takip ediliyor olması işlemlerin hızlanmasını sağlamıştır.

Raporda belirtilen uzman hekimlerin muayenelerinden sonra başvuru evraklarımız ve hastanenin sağlık kurulu tarafından değerlendirilir. Sağlık Kurulunda belirlenmiş uzman hekimler tarafından raporu isteyenin sağlık durumuyla ilgili ortak kanaat rapor halinde düzenlenerek imzalanır. Rapor için gerekli imzalar kurul toplantısında tamamlanabildiği gibi, toplantıdan sonra hekimlerden tek tek imzaları alınarak da tamamlanabilir. Bu süreç hastaneden hastaneye farklılık gösterebilmektedir. Heyet raporunun imzalanma süreci tamamlandıktan sonra sağlık kurulundan veya hastanenin belirlediği birimlerden teslim alabilirsiniz.

Heyet Raporu İçin Hangi Belgeler İstenmektedir?

Raporun istenme nedenine göre farklı uzman hekimlerden oluşan heyet tarafından imzalanan heyet raporları hukuki karşılıkları olan devlet kurumlarınca istenen remi bir belgedir. Hastaneler tarafından bazı belgelerin başvuru işlemlerinde verilmesi gerekmektedir. Hastaneler aşağıda ki belgeler haricinde belgeler de isteyebilmektedir. Hastanenin danışma biriminden başvuru sırasında istenen belgeleri öğrenebilirsiniz. Genel olarak heyet raporları başvuru sürecinde aşağıda ki belgeler istenmektedir:

  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Heyet raporu istenildiğine dair dilekçe

Heyet Raporunun Hazırlanması Ne Kadar Sürer?

Başvuru sürecinden sonra heyet raporu için kişinin sağlık kontrolleri belirlenen sıra ile yapılır. Başvurunun nedenine göre kontroller ve süreleri değişebilmektedir. Hekimler kendi muayenelerini yeterli görebildiği gibi bazı testlerin yapılmasını isteyebilir. Heyet raporu sürecinde farklı testler ve muayeneler de istenebilir.

Heyet raporunun başvuru sürecinden alım sürecine kadar süre değişkenlik gösterebilir. Sağlık kontrollerinin yapılması ve sonuçların alınması test ve farklı tetkiklerin yapılmasından dolayı uzayabilmektedir. Bu süreler raporun istenme nedeni ve yapılan test ve muayenelerden dolayı değişkenlik gösterebilmektedir. Muayene sonuçlarının sağlık kuruluna iletilmesinden sonra ilgili birimdeki görevliler tarafından gerekli kayıtlar yapılır ve dosya şeklinde kurul toplantısına hazırlanır.

Kurul toplantıları hastanelerde haftanın belirli günlerinde yapılmaktadır. Bazı hastanelerde ise her gün yapılabilmektedir. Kurul toplantılarında raporun alınma nedeni ile birlikte kişilerin muayene sonuçları değerlendirilir. Heyet raporlarını raporun istenme nedenlerine göre 1-2 gün içinde alabilirsiniz. Hastalık raporlarında ise yapılan muayene ve testlerin çok olmasından dolayı bu süreler uzayabilmektedir.  1-2 haftaya uzayabilmektedir. Genel olarak kişilerin sağlıklı olduğunu belirten raporların istenmesi durumunda 1-2 gün içinde bu belgeler hazırlanabilmektedir. Devlet ve üniversite hastanelerinde süreç bu şekilde olurken özel hastanelerde bu işlemler için süreler daha kısa zamanda yapılabilmektedir. Tabi ki devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastaneler arasında ücret farklılıkları da vardır.

Heyet Raporunu Nereden Alabilirim?

Heyet raporlarını tam teşekküllü hastanelerden alabilirsiniz. Yani ilgili uzman doktor heyeti olan hastanelerden alabilirsiniz. Sağlıklı olduğunu belirten raporlar için iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı birimlerinin ve bu birimlerde çalışan uzman doktorların olması gerekmektedir.Kamu hastanelerinde ve üniversite hastaneleri tam teşekküllü hastanelerdir. Özel hastanelerin ise heyet raporu verip vermediklerini sormanızda fayda var.

Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?

Rapor ücretleri, hastanelerin ücret tarife politikasına göre farklılık gösterebilmektedir. Heyet raporu ücretleri kişinin raporu isteme nedenine göre kendi içinde değişkenlik gösterebilir. Hastanenin danışma biriminden raporunuzun isteme nedenine göre ücretlerini öğrenebilirsiniz. Güncel ve doğru ücret bilgilerini bu şekilde öğrenebilirsiniz. Heyet raporu için ödenecek ücret hastaneden hastaneye farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle farklı hastanelerden ücret bilgisi almanızda fayda var diyebilirim. Günümüzde Kamu hastanelerinde sağlıklı olduğunuzu belirten bir heyet raporunu 200 TL den başlayan ücretlere alabilirsiniz. Bu  ücretlerde ki farklılıklar yapılan test sayısını  artması ile yükselebilmektedir.

Kamu ve üniversite hastanelerinde ücretin düşük olmasının yanında kalabalık bir insan topluluğuna hizmet vermesinden dolayı raporu istediğiniz sürede alamayabilirsiniz. Rapor alma sürecini son güne bırakmamanızı ve başvuru yapacağınız tarihten önce almanız durumunda hem ücretinin düşük olmasından dolayı kamu hastanelerini tercih edebilirsiniz.

Rapor alma sürecinizi son güne bıraktıysanız işlemlerin hızlı yürümesinden dolayı özel hastaneleri tercih edebilirsiniz. Tabi ki özel hastanelerin ücretlerinin kamu hastanelerinden yüksek olduğunu unutmamalısınız

 

Önerilen makaleler

3 Yorum

  1. […] kurumundan son 6 ay içinde alacağı hakem olmasına sakınca yoktur ibaresnin olduğu bir SAĞLIK RAPORU almak (Baş Hekim onaylı; Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji, Dahiliye, Hariciye Muayenelerinde […]

Bir cevap yazın