HOKEY 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU

Hokey 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu

26 Kasım – 07 Aralık 2018 tarihlerinde Aydın ‘da Hokey 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu açılacaktır.

Hokey 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Başvuru Detayları

Kurs Ücreti: 120 TL

Kontenjan: 10-50 kişi

Başvuru Tarihleri: 14-22 Kasım 2018

Başvuru Yeri : https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması : 23 Kasım 2018 https://sporegitim.sgm.gov.tr

Hokey 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ‘na Katılacak Adaylarda Aranan Şartlar

 • Milli sporcularda tahsil şartı aranmamaktadır. Diğer adayların en az lise ve dengi okul mezunu olmaları istenmektedir
 • Engelli spor branşlarında zihinsel veya görme engelli olmamak şartı bulunmaktadır
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili bir engelinin olmaması,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • İlgili spor federasyonlarının belirlemiş olduğu yaş sınırına uygun olmak koşuluyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak
 • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

Hokey 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ‘nda İstenen Belgeler

 • Son  6 ay içinde çekilmiş Biometrik fotoğraf (vesikalık)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.
 • Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
 • E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

Temel Derslerden Muafiyet Şartları

Adaylar aşağıda ki şartları taşımaları durumunda temel eğitim derslerinden muaf olurlar:

 • Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar federasyonlar tarafından açılan ilgili spor branşının I. Kademe Antrenör (Yardımcı Antrenör) kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Federasyonların antrenörlük kursları na giren ve bu kurslarda başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içinde açılan aynı kademe seviyesinde başka bir spor branşında antrenör kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programlarında olan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Herhangi bir spor branşında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörler farklı bir spor branşında antrenörlük kursları na başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Hokey 1. Kademe (yardımcı) Antrenör Kursu ‘nda belirlenen başvuru kontenjanının üstüne çıkılması durumunda aşağıda belirlenen esaslar doğrultusunda eleme yapılacaktır:

 • Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren okullarından veya fakültelerinden mezun olanlar
 • Milli Sporcularda A ve B Belgeye sahip olanlar,
 • Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren okullarından veya fakültelerinde okuyan öğrenciler,
 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olanlar,
 • Yabancı dil puanı olanlar,
 • Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 • Milli Sporcularda C sınıfı Belgeye sahip olanlar,
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 • Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 • Spor lisesi mezunu olanlar,
 • Diğer lise mezunu olanlar.

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın