Yeşil Pasaport Başvurularında İstenen Belgeler

hususi damgalı pasaport

Pasaport Kanununun 14 –A maddesine göre yeşil pasaportlar;

657 sayılı devlet memurları kanunu’na tabi çalışan öğretmenler, sportif eğitim uzmanları ve antrenörlerin 1’inci, 2 ‘nci ve 3 ‘üncü derece kadrolarına yükseldiklerinde hususi damgalı pasaport almayı hak ederler. Ayrıca;

 • Devlet memurları,
 • Subay  ve astsubayların taşıdıkları unvan ve / veya rütbelerine göre 1’inci, 2 ‘nci ve 3 ‘üncü derece kadrolara sahip olanlar,
 • Devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle yeşil pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da hususi pasaport verilir.

Hususi Damgalı Pasaport Müracaat İşlemleri

Birçok devlet memuru 3/1 derece ve kademesine yükselmesi ile birlikte yeşil pasaport almaya hak kazanmaktadır. Peki yeşil pasaport olarak ifade edilen Hususi Damgalı Pasaport başvuruları nasıl ve nereye yapılıyor?

Hususi damgalı pasaportların müracaat işlemleri Türkiye sınırları içinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri, Yurt dışında ise dış temsilcilikleri tarafından (Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları) yapılmaktadır.

Yurt dışında görevli devlet memurları ve kamu görevlileri Türkiye’de mensubu bulunduğu kurum tarafından veya şahısların bizzat kendileri tarafından dış temsilciliklere (Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları) yazılı başvuru yapılır. Yapılan başvurunun inceleme işlemleri tamamlanan ve pasaport almasına bir engeli olmayan hak sahiplerine pasaportları dış temsilcilikler (Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları) tarafından verilmektedir.

Hak sahiplerinin emeklilik veya vazifelerinden çekilenlerden halen yurt dışında bulunan kişilerin başvuruları gerekli belgeler ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Hususi Damgalı Pasaport Başvurularında İstenen Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesinin aslı
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Öğrenci belgesi (Hak sahiplerinin öğrenci durumunda ki çocukları için yeşil pasaport başvurularında istenir)
 • Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar
 • Değerli kâğıt bedeli ödendi dekontu veya makbuzu
 • Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi
 • Sağlık kurulu raporu (hususi ve hizmet damgalı pasaport hak sahibinin çocukları için sürekli bakıma muhtaç” ibareli sağlık kurulu raporu, “Ağır engelli” ibareli veya engel oranı “%50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan” sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)
 • Hususi pasaport talep formu.
 • Emeklilik veya Çekilme Sebepleri ile görevinden ayrılanlar için emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge
 • Hak sahibinin muvafakat ve vekalet belgesi

Pasaport Defter ve Harç Bedelleri

2019 yılına ait pasaport defteri ve harç bedelleri aşağıda ki yer almaktadır.

Pasaport Defter Bedeli

133,00 TL

Pasaport Harç Bedelleri

1 Yıl 248.26 TL

2 Yıl 405,00 TL

3 Yıl 575,00 TL

4 yıl ve üzeri 811,00 TL

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın