İçişleri Bakanlığı 1200 Personel Alımı Yapacak? Başvurularda Son 3 Gün

içişleri-bakanlığı-1200-personel

İçişleri Bakanlığı 1200 Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı yapacağını açıkladı. Memur olma hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği konu İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı için başvurularda son gün ne zaman? İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı için son başvuru tarihi 26 Şubat 2019. Başvurularda son 3 gün. İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı başvuruları nasıl yapılıyor?

İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? sorularının cevabını haberimizden öğrenebilirsiniz….

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde personel alımı için duyuru yayımlamıştı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde itihdam edilecek 1200 personel 81 ilde görevlendirilmek üzere seçilecektir. KPSS puanı ve mülakatla seçilecek personel başvuruları internet üzerinden online olarak alınacaktır. Herkesin merak ettiği ” İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı başvuru şartları neler? ve Nasıl başvuru yapılır? ”

İçişleri Bakanlığı’na 1200 Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
  • TC vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

KPSS Şartı;

 • ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,
 • Adaylar il ve sadece bir ünvan pozisyonu için başvuru yapabilirler. Birden fazla ünvan pozisyonuna veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

 • Adaylar; İçişleri Bakanlığının www.icisleri.gov.tr internet sitesinden başvurularını yapacaklardır. Adaylar aşağıda ki kriterlere göre KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 21-26 Şubat 2019 tarihleri arasında başvuru yapacaktır. Adaylar yukarıda belirtilen link ile E-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını elektronik ortamdan gerçekleştireceklerdir.
  • Lisans mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu,
  • Ön lisans mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü)Sınavı İş Talep Formu,
  • Mesleki ve teknik lise mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Mesleki ve Teknik Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu

İş Talep Formu

 • İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 26 Şubat 2019 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak işlemini tamamlamak zorundadırlar.
 • Giriş(sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri YÖK’den otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata olan adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak güncellemeleri gerekmektedir. Bilgilerini güncelleyen adaylar diploma örneklerini ve mezuniyet belgelerinin örneklerini  pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Arşiv Uzmanı Pozisyonu İçin;

 • Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan aşağıda yer alan bölümlerden birinden mezun olmaları istenmektedir;
  • Bilgi ve Belge Yönetimi,
  • Dokümantasyon ve Enformasyon,
  • Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından
 • Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan aşağıda yer alan bölümlerden birinden mezun olmayanlardan;
  • Osmanlı Paleografyası,
  • Arapça,
  • Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olanlar da başvuru yapabilecektir. Adayların aldıkları dersleri gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
 • Giriş(sözlü) sınavına mesleki ve teknik lise düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

YÖK Denklik İşlemleri;

 • Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adaylar YÖK’den denklik işlemlerini tamamlayarak başvuru ekranında öğrenim bilgisi sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
 • Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmektedir. Adaylar askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
 • Adayların başvuru aşamasında Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğünün http://www.icisleri.gov.tr/personel
 • internet adresinden;
  • “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” na  uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.
 • Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 26 Şubat 2019 tarihinde saat:17:30’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.
 • Giriş (sözlü) sınavına ilişkin başvuru belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile diğer hususlarla ilgili gerekli bilgilendirmeler, adaylara Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinden yapılacaktır. Bu bildirimler tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Başvuruların İncelenmesi;

 • Adaylar’ın başvuru evrakları ilgili İl Valilikleri tarafından incelendikten sonra İl Valiliklerince tam ve eksiksiz olarak teslim alınacaktır. Gerekli başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuru belgeleri hiçbir suretle İl Valiliklerince teslim alınmayacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 • Bu ilanın (E) maddesinde belirtilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgelerinin bir veya birkaçını belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
 • Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
 • Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın