Karabük Üniversitesi Besyo Kılavuzu 2018

2018-2019 Yılı Özel Yetenek Sınav Klavuzu yayımlanmıştır. Bu yıl Karabük Üniversitesi Besyo ÖĞRETMENLİK bölümüne 50, ANTRENÖRLÜK bölümüne de 40 öğrenci alınacaktır. Kontenjanlar ve Önemli Tarihler aşağıdaki gibidir.

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu için tıklayınız. 

KONTENJANLAR

Kategori Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Erkek
Kadın
Milli Sporcu
Toplam   50
Kategori Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Erkek
Kadın
Milli Sporcu
Toplam 40

İLGİLİ TARİHLER

Tarih Açıklama Yer
1-7 Ağustos 2018 İnternet Üzerinden Ön Kayıt http://besyo.karabuk.edu.tr
6 –7 Ağustos  2018 Belgelerin Eksiksiz Teslimi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Demir Çelik Kampüsü)
8 Ağustos  2018 Koordinasyon Testi Başlangıcı Gökşen M. YÜCEL Kapalı Spor Salonu (Merkez Kampüs)

Karabük Üniversitesi Besyo

BAŞVURU KOŞULLARI

Karabük Üniversitesi Besyo (Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir;
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. 2018 yılında YKS’ye girmiş olmak ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için en
az 210,000 Puan almış olmak.
3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuracak adaylardan, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanlar ve milli sporcular için; 2018 – YKS I. Aşama TYT sınavı puan türünden en az 150,000 puan almak.
4. 2018 yılında YKS’ye girmiş olmak ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 2018 YKS I. Aşama TYT sınavı puan türünden en az 180,000 puan almak.
5. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak adaylardan, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanlar ve milli sporcular için; 2018 – YKS I. Aşama TYT sınavı puan türünden en az 150,000 puan almak.

Karabük Üniversitesi Besyo
BAŞVURU KOŞULLARI

6.Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel ve/veya bedensel engeli bulunmamak(engelli kontenjanından başvuracak adaylar hariç).
7. Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli ve “yaygın gelişim bozukluğu” olan engelliler), bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları  “engelli sağlık kurulu raporu” ile durumlarını belgelemek ve TYT’ den en az 100 puan almış olmak kaydıyla  Yüksekokulumuz engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler. Başvurunun kabul edilebilmesi için Yüksekokulumuzun ilgili bölümlerinde eğitim
görmelerine mâni olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını raporla belgelemeleri gerekmektedir. Yüksekokulumuzda engelli öğrencilerin eğitim görmelerine mâni olmayacak düzeyde engel durumları kılavuzun ilgili bölümünde tanımlanmıştır.

Karabük Üniversitesi Besyo
Karabük Üniversitesi Besyo

Karabük Üniversitesi Besyo

ÖN KAYIT KOŞULLARI

Karabük Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavına girecek adaylar başvurularını ön kayıt tarihlerinde http://besyo.karabuk.edu.tr adresinden internet üzerinden gerçekleştireceklerdir. Adaylar sınava girmek istedikleri programı veya programları internet üzerinden yapılan ön kayıtta belirteceklerdir. 7 Ağustos 2018 günü saat 17:30 da başvuru sistemi kapatılacaktır. İlan edilen ön kayıt tarihleri içerisinde internet üzerinden ön kayıt işlemini  tamamlamamış olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar gerekli olan evrakları evrak teslim tarihlerinde Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ön kayıt masasına teslim edeceklerdir.
Adayların belgelerini eksiksiz olarak kendisi ya da bir yakını tarafından teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik evrak ile gelen adayların belgeleri teslim alınmayacaktır. Posta yolu ile başvuru ve kayıt kabul edilmeyecektir.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın