Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2018

Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ile ilgili önemli tarihler ve bölümlerin kontenjanları aşağıda bulunan tablolarda belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI ve GEREKLİ BELGELER

 • 1.Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşı olmak
 • 2.Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girecek adayın ‘Spor Bilimleri Fakültesi sınavlarına girmesine ve atletik performans göstermesine engel bir sağlık sorunu yoktur’ ’ ibareli herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış, sağlık raporu (son 3 ay içerisinde alınmış olmalı) getirmesi,
 • 3.Daha önce bir Yüksek Öğretim Kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmamış olmak,
 • 4.Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girecek adayların 2018 YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Oturum, TYT (Temel Yeterlilik Testi) puan türlerinin her hangi birinden en az 200 puan almış olması gerekmektedir,
 • 5.Milli sporcuların, milli olduklarını belirten ilgili federasyonlardan veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden (GSGM) alınmış kurum onaylı belgenin aslı ve fotokopisi (milli sporcuların öğretmenlik bölümü için 200 puan diğer bölümler için 150 puan almış olmaları gerekmektedir),
 • 6.Liselerin spor alan-kol bölümünden mezun olan adaylar, ilgili makamlardan alınmış onaylı belgenin aslı ve fotokopisi (bu adaylar, öğretmenlik bölümü için 200 puan, diğer bölümler için 150 puan almış olmaları gerekmektedir),
 • 7.İnternet ortamında   (erciyes.edu.tr   sitesinde   ilan   edilecek   linkten   doldurulmuş)
 • 8.Engelliler kontenjanları için sınav başvurusunda bulunan adaylar 2018 yılı Yükseköğretim Geçiş Sınavı, TYT puan türlerinin herhangi birinden  en az 100 puan almaları  ve durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavına kabul edileceklerdir.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkuru

1.İstasyon: Aday, sınava başladıktan sonra yere dik yerleştirilen 10 adet slalom çubuk arasından geçerek istasyonu tamamlar. Birbirlerine çapraz olarak yerleştirilen slalom çubukları arasındaki uzaklık 150 cm ve genişlik 1 metredir. İstasyona giren aday birinci slalom çubuğunun sağ tarafından geçerek toplam 10 slalom yapar. Aday geçişler esnasında slalom çubuğunu tutar, devirir veya slalomun yanlış yönünden geçiş yaparsa, HATA komutuyla uyarılır. Aday yaptığı hatayı düzelterek istasyona en baştan tekrar başlar. Aday istasyonu hatasız tamamladıktan sonra 2. istasyona geçer.

2.İstasyon: Aday erkekler için yüksekliği 70 cm, kadınlarda 60 cm olan ve aralarında 120 cm mesafe olan 8 engelin altından ve üstünden geçerek istasyonu tamamlar. Aday, birinci engelin altından geçerek istasyona giriş yapar. Bir alttan ve bir üstten geçiş yaparak parkuru tamamlar. Aday engelleri geçerken devirir, pozisyonunu bozar, yanlış geçer veya benzer hatalar yaparsa HATA komutuyla uyarılır. Engeli orijinal hale getirdikten sonra parkuru en baştan tekrar başlaması gerekir.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkuru

3.İstasyon: Aday bu istasyonda, yerde hazır bulunan (erkekler için 3 numara, kadınlar için 2 numara) hentbol topunu alarak 3,5 metre  uzaklıkta bulunan 150X100 cm ebadında platform üzerindeki; yerden yüksekliği 150 cm yukarıda bulunan 25 cm. çapındaki hedefe atışlarını yapar. Aday atışları 3,5 m. Mesafeyi belirleyen çizginin gerisinden ve tek elle yapmak zorundadır. Atışlar istasyonda hazır bulunan hentbol topu ile yapılır. 3 başarılı atış yapan aday istasyonu tamamlamış sayılır. İsabetli atışlar platformda bulunan elektronik sistem tarafından sayılır ve ekranda aday tarafından da görülür. Kurallara uygun olmayan atışlar HATA komutu ile uyarılır ve aday kaldığı sayıdan devam ederek atışlarını tamamlar. 3. istasyonu tamamlayan aday topu başlangıç noktasına koyar. Aday 4. İstasyona geçerken sahanın köşesinde bulunan dikmeyi dışardan geçmek zorundadır.  Dikmeyi tutar, devirir veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip, dikmeyi düzeltmeli ve nizami bir şekilde geçmelidir.

4.İstasyon: Aday, yere sabit halde duran her biri farklı renkte 4 adet sepet (çapı 25 cm) içinde bulunan topları 3 metre uzaklıkta olan aynı renkteki sepetlere taşır. Aday topu yanlış renkteki sepete yerleştirir veya top sepetin dışına çıkar ise HATA komutuyla uyarılır. Aday hatasını düzelterek parkura devam eder. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer. 4. istasyonu tamamlayan aday 5. İstasyona geçerken sahanın köşesinde bulunan dikmeyi işaretlenen yönden (dışından) geçmek zorundadır. Bu dikmeyi tutar, devirir veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip, slalomu nizami bir şekilde geçmelidir.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkuru

5.İstasyon: Adaylar (erkekler 50 cm, kadınlarda 40 cm) aralarında 100 cm mesafe olan 5 engelin üstünden çift ayak sıçrayarak istasyonu tamamlar. İstasyondaki tüm engeller çift ayak sıçrayıp çift ayak düşülerek geçilmek zorundadır. Son engel geçildikten sonra adayın tek ayak düşmesine izin verilir. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer.

6.İstasyon: Aday, yerden yüksekliği 130 cm., çapı 90cm., yere 90 derece açı ile yerleştirilmiş sepete 4 metre mesafeden sağlık toplarını kullanarak atışlar yapar. 3 sağlık topundan (Erkekler 5 kg., Kadınlar 3 kg.) birisini sepetin içerisine atan aday istasyonu tamamlayarak bir sonraki istasyona geçer. Aday atış çizgisini ihlal ederse HATA komutu ile uyarılır. Aday sağlık toplarının hiçbirisini sepete atamazsa, atmış olduğu toplardan birini alarak sepetin içine isabetli bir atış yapana kadar atışlarına devam eder. Kurallara uygun isabetli bir atış yapan aday bir sonraki istasyona geçer.

7.İstasyon: Aday, zeminde ard arda sıralanmış 9 adet karenin (40 x 40 cm) içine ve dışına çift ayak (eş zamanlı) sıçrama yaparak istasyonu tamamlar. Aday, İstasyona girmeden önce çift ayak basar ve ilk kare içerisine çift ayak düşerek devam eder. Sıçramalar bir kutucuğun içerisine ve onu takip eden kutucuğun dışına yapılarak silsileyle tamamlanır. Çift ayak eş zamanlı sıçramalar ve doğru sıralama elektronik sistem tarafından, çizgiye temas ve diğer olası hatalar parkur görevlisi tarafından tespit edilir ve uyarılır. HATA komutu ile uyarılan aday istasyonu en başından tekrar yapar. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra, bitiş fotoselinden geçerek parkuru tamamlar.    Koordinasyon parkuru bittikten sonra adayın sınav derecesi, sınav giriş kartına sınav komisyonu tarafından yazılır ve anons edilir.

 • Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Ön Başvuru Formu

 • 1.Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru dilekçesi doldurmak (kayıt sırasında verilecek),
 • 2.Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • 3.Lise diplomasının aslı ve fotokopisi, Eğer aday henüz mezun durumda değil ise, asıl kayıt tarihine kadar mezun olacağına dair resmi belge, 2018 YKS Sınav Sonuç Belgesi, Sporcu özgeçmiş belgesinin aslını getirmeleri

Kayseri Erciyes Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2018 için tıklayınız.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın