Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kılavuzu 2018

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Kılavuzu 2018

Özel Yetenek Sınavı Uygulama Sınavı Takvimi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı aşağıdaki bölümlere belirtilen tarihlerde ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri yapılacaktır.

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, Rekreasyon Bölümü I. ve II. Öğretim,  Spor Yöneticiliği Bölümü I. ve II. Öğretim
Online Kayıt Tarihi : 01-04 Ağustos 2018

Kesin Kayıt Tarihi:  08-12 Ağustos 2018

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Online Kayıt Tarihi : 01-04 Ağustos 2018

Kesin Kayıt Tarihi: 08-12 Ağustos 2018

ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ön kayıt işlemleri Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının resmi web sitesi olan http://sporbf.cbu.edu.tr/  linke tıklayarak yapılacaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavında aşağıdaki belgeler ile öz kayıt işlemleriniz gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

1. 2018-TYT sınav sonuç belgesi,

2. Alan/Bölüm/Kol yazılı olan Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2018 yılında mezun olacak adaylar için Alan/Bölüm/Kol yazılı öğrenim belgesi),

3. 1 adet fotoğraf (4,5×6 cm ebadında kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli ve son 6 ay içerisinde çekilmiş),

4. Resmi bir sağlık kurumundan alınacak olan ve “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına girmesinde sakınca yoktur” ibaresi yazılı sağlık raporu,

5. Görme* ve İşitme engelli adaylar** için son bir yıl içerisinde aldıkları Bedensel Engelli Raporu

ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

6. Milli Sporcular için ilgili Millilik Belgesi (Resmi Onaylı; Kaşe ve imzalı).

7. Görme* ve İşitme engelli** Milli sporcuların; Sınava gelirken yanlarında, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye İşitme Engelliler Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategorisini gösteren belge ile ulusal ve uluslararası başarılarının dökümünü içeren belgeleri getirmeleri önkayıtta teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav sırasında resmi olarak belgelenemeyen milli sporculuk durumu ya da sportif başarı dikkate alınmaz ve puanlanmaz.

8. Sporcu özgeçmişi (Antrenörlük Eğitimi Bölümü; Futbol, Karate-Do, Taekwondo branşlarında başvuran adaylar için)

NOT: Kayıt için gerekli olan evraklar MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenen tarihlerde adaylar tarafından online başvuru şekli ile sisteme yüklenecektir. Başvuru şekli ve sistem ile ilgili detaylar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının resmi web sitesi olan http://sporbf.cbu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı ile 2018-2019 Öğretim yılında üç bölüme alınacak öğrencilerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Erkek Kadın Alt Toplam Genel Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 27 18 45 normal sıralama 54
4 5 9 milli sporcu
Rekreasyon Bölümü I. Öğretim 22 16 38 normal sıralama 45
4 3 7 milli sporcu
Rekreasyon Bölümü II. Öğretim 22 16 38 normal sıralama 45
4 3 7 milli sporcu
Spor Yöneticiliği Bölümü I. Öğretim 27 18 45 normal sıralama 54
4 5 9 milli sporcu
Spor Yöneticiliği Bölümü II. Öğretim 20 18 38 normal sıralama 45
4 3 7 milli sporcu

NOT: Milli sporcu ve engelli öğrenci kontenjanlarının dolmaması halinde boş kalan kontenjanlar normal kontenjana aktarılır. Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde kontenjan dolmaması halinde kadın ve erkek aday kontenjanları arasında aktarım

BÖLÜMLERİN KONTENJANLARI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Başkanlığının 5773 sayılı yazısına göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıştır. İlgi yazıda bu kontenjanın %75’i olimpik spor branşlarından %25’i ise olimpik olmayan spor branşlarından oluşması gerektiği belirtilmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Görme ve İşitme engelli Engelli öğrenci kontenjanı,

BÖLÜMLER Erkek Kadın
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4 2
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci Öğretim 5 3
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim 5 3
Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci Öğretim 4 2
Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim 3 2
Rekreasyon Bölümü Birinci Öğretim 3 2
Rekreasyon Bölümü İkinci Öğretim 3 2

olmak üzere toplam 43 öğrencidir.

Sınava yalnızca Görme ve İşitme engelli engelli adaylar (kılavuzda belirtilen düzeylerde) başvuru yapabilir. Diğer engel grubunda olan adayların başvuruları kabul edilmez.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavı Sınav Hükümleri 

  1. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde tüm sınav genel hükümleri uygulanır.
  2. Sınava girecek olan adaylar Uygulamalı Yetenek Sınavlarından en az 45 Puan almak zorundadırlar. (Kontenjanların dolmaması halinde bu baraj puanını değiştirme hakkı Sınav Yürütme Komisyonuna aittir.) 45 puan barajının altında kalan adayların sınav sonuçları değerlendirmeye alınmazlar. Milli sporcular için de bu kural geçerlidir.
  3. Sınava katılan adaylar Genel Yetenek Parkurundan elde ettikleri derecelere göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri kendi içerisinde olmak üzere en iyi dereceden en kötü dereceye göre sıralanırlar. Bu sıralamalar içerisinde erkek adaylar için 90sn, Kadın adaylar için ise 100sn barajının üzerinde yer alan adaylar sınavdan elenmiş sayılırlar ve bu adayların Yerleştirme Puanları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Sınav Değerlendirmesi

Değerlendirme Tablosu

 

Açıklama Puan
Genel Yetenek Parkuru 50
Cimnastik 25
60 Metre Koşu 25
GENEL TOPLAM 100

 

NOT: Bu parkurlarda elde edilen ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) ile yerleştirme puanının hesaplanması genel hükümler bölümünde belirtilmiştir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Uygulamalı Yetenek Sınavı

 

 

1. CİMNASTİK SINAVI (25 Puan)

 

 

 

Erkekler Cimnastik Serisi Kadınlar Cimnastik Serisi Puan
A Açık bacak sıçrama (Graetsche) Ayakta esas duruştan adım alarak makas 3
B Planör – Yunus takla Planör – Yunus takla 2+2
C Ayaktan geriye erişme Ayaktan geriye takla ile gergin bacaklarla kalkış 4
D Gergin kollarla amut takla Gergin kollarla amut takla 7
E Koşarak çember Koşarak çember 7
Toplam Puan 25

 

Cimnastik Sınavı İçin Puan Kesintileri

Cimnastik serisi; esas duruş ile başlar. Hareketlerin uygulanmasında teknik uygulama ve düzgünlükle ilgili olarak; kolların, dirseklerin, ayakların, başın ve omurganın öngörülen pozisyonlardan sapması halinde hata olarak şu kesintiler uygulanır.

Açıklama Puan
Küçük hata (hafif) (15o’ye kadar sapma) 0,10
Orta hata (belirgin) (30o’ye kadar sapma) 0,30
Kaba hata (çok fazla) (45o’ye kadar sapma) 0,50
45o’nin üzerindeki sapmalarda 1,00
Düşüşlerde (her defasında) 1,00
Yapılamayan hareket tekrar edilebilir ancak yapılan her tekrarda kesinti yapılır 1,00
Bacakların kapalı olması gereken durumlarda istenmeyen bacak açıklıkları için her defasındaOmuz genişliğine kadar Omuz genişliğinden fazla 0,10

0,30

Seri içindeki tüm hareketler akıcı ve yumuşak yapılmalıdır. Akıcılık ve yumuşaklığın her  defasındaki ihlalinden 0.30 puan, hareketler arasında 2 saniyeden fazla her beklemede                       0,30

2.  GENEL YETENEK PARKURU (50 PUAN)

 Bu testte adayın giriş fotoselinden geçişiyle beraber elektronik süreölçer çalışır. Bitiş fotoselinden geçişiyle beraber süreölçer otomatik olarak durur. Adayın başlangıç ve bitiş arasındaki süresi kaydedilir. Beş istasyondan oluşan bu testte zamana karşı yarışan erkek adaylar için 90sn, kadın adaylar için ise 100sn barajının üzerinde yer  alan adayların dereceleri hesaplanmaya alınmayıp, adaylar elenmiş sayılırlar.

  1. İSTASYON: ENGEL GEÇİŞ

 Aday bu istasyonda birer metre ara ile dizili 3 engelde sırasıyla; ilk engelin üstünden, ikinci engelin altından, üçüncü engelin üstünden geçiş yaparak istasyonu tamamlar. (Engel üzerinden geçişlerde her iki ayağın yerden kesilmesi zorunlu olup, (çift ayak ile sıçrama) engel atlamada ve kural dışı sıçramalarda hareket hatanın yapıldığı yerden tekrarlanır. Engel geçişleri sırasında engeli düşüren veya kıran aday engelini kendisi yerine takmak zorundadır. Bu durumda aday kaldığı engelden itibaren sınavına devam eder.

Engel Yükseklikleri;

1.  ve 3. Engel yüksekliği: Erkek: 70cm, Kadın: 60cm

2. Engel yüksekliği : Erkek: 90cm, Kadın: 80cm

  1. İSTASYON: FUTBOL

Aday yerde sabitlenmiş durumdaki futbol topu ile 4 dikme arasından (dikmeler arası mesafe 1m’dir.) top sürerek pas çizgisine gelir. Adaylar hiçbir dikmeyi atlayamazlar, slalomların tamamlanmaması veya atlanması durumunda ya da topa elle temas durumunda aday “hata yaptığı yerden” tekrar eder. Duvardan erkekler 5m, kadınlar 4m mesafesindeki pas çizgisinin gerisinden ve

destek ayağı çizgiye basmadan belirtilen alana (platform) ayakla başarılı 4 pas  yapması gerekir. Her pas, topun atıldığı bölgede bulunan 90cm. yüksekliğinde 1,6m. genişliğindeki platforma ayak ile yapılmak zorundadır. Hedef dışına yapılan atışlar geçersiz sayılır. Topun kaçması veya elle temas durumlarında aday ayak ile topu taşıyıp kaldığı yerden itibaren sınavına devam eder.

  1. İSTASYON: BASKETBOL

 

Aday topu çemberi tam karşıdan görecek ve çemberden 6 m uzaklıkta bir noktadan ve yerden alacaktır. İhtiyacı kadar top süren (dripling) aday nizami bir turnike atacaktır. Nizami bir turnikenin ardından, bir(1) tane de pota dibi atışı atacak aday iki(2) atışın da başarılı olması durumunda istasyonu tamamlamış olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:  Nizami bir turnike atılmadan (atış sayı olsa dahi) pota altı atış(lara) geçilmeyecektir. Tek adımla, fazla adımla (3-4 vb.) ve/veya top sürme (dripling) yapmadan atılan turnikeler ihlal (nizami olmayan turnike) sayılacaktır. Bu durumda adayın tekrar başlangıç noktasına dönerek nizami turnike atması Nizami atılan turnike sayı olmadığı durumda, iki(2) pota altı atışla istasyon tamamlanır. İstasyon görevlisi tüm atışları ‘sıfır, bir, iki’ diyerek sayacak ve bu sayede aday atışlarının başarılı ve geçerli olup olmadığını takip Gerek turnike ve gerek ise pota dibi atış(lar) istenilen taraftan yapılabilir. Olası ihtiyaç halinde kullanmak üzere bir(1) yedek top pota altında bulunacaktır.

  • Aday her atışın ribaundunu kendisi alacaktır. Sayı olan son atıştan sonra ise diğer istasyona geçecektir.
  1. İSTASYON: VOLEYBOL

 Aday kasada bulunan topu alır, duvara 2m. uzaklıkta ve 40 cm yükseklikteki engeli aşmayacak şekilde pozisyonunu alır. Elindeki topu havaya atar, yerden yüksekliği kadınlar için 2.24mt, erkekler için 2.43mt ve eni 150cm, boyu 80cm duvarda alt ve yan sınırları çizilmiş alanda kesintisiz şekilde, önce 3 adet parmak pas; ardından 3 adet manşet pas yapar. Parmak pas veya manşet pas esnasında her hangi bir kesinti meydana geldiğinde, aday mevcut topu ya da yedek topu alarak havaya veya duvara atar ve kaldığı yerden parmak pas veya manşet pas yapmaya devam eder. Aday her iki topu kullandığı halde parkuru tamamlayamamışsa toplardan birisini alır ve parkura kaldığı yerden devam eder. Sesli olarak 3 adet parmak ve 3 adet manşet pasın parkur görevlisi tarafından doğru şekilde yapıldığının teyit edilmesinden sonra parkurun voleybol bölümünü tamamlamış olur.

  1. İSTASYON: HENTBOL

Duvara 6m uzaktan, kasanın (ya da belirlenen materyalin) arkasından çizgiyi geçmeden 4 defa atış yapılır. 6m çizgisi üstünde uzunluğuna duran kasanın içinde 1 adet sınav topu bulunur. Kasanın merkezinden 2m uzağında 2 adet yedek top bulunur. Aday kasanın içinden topu alarak, duvarda yere paralel çizilmiş ve yerden 1,5 m yüksekliğindeki 1.çizgi ile  yerden 3,5 m yüksekliğindeki 2. iki çizgi arasındaki mesafeye isabet edecek şekilde 4 defa paslaşır. Dördüncü pastan sonra topu tekrar kasanın içine koyarak testi bitirir. Topu tutamaz ve elinden düşürür ise aynı topu alarak devam edebilir. Şayet top herhangi bir nedenle uzağa gitmişse, bu durumda yedek topu alarak kaldığı yerden atışlarına devam eder.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Parkuru
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Parkuru

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018 sınav kılavuzu için tıklayınız.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın