MEB’den Milli Sporcu Atama Duyurusu

milli sporcu atama duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milli sporcu atama duyurusu yayımladı. 7 Mayıs tarihinde başlayan atama başvuruları 11 Mayıs tarihinde sona erecek…

Beden Eğitimi Öğretmenliği Branşına Milli Sporcu Atama Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeli öğretmen statüsünde milli sporcuların ataması yapılacak. Başvuruları 11 Mayıs tarihinde sona erecek milli sporcu ataması ile adaylar 4/B statüsünde sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu 86 kişilik kontenjan dahilinde atamalar gerçekleştirilecektir.

Milli Sporcu Ataması Başvuru Şartları (Mayıs 2019)

Milli sporcu atama duyurusu ;

a. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girmek,

b. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde;

  • Dünya Şampiyonası
  • Avrupa Şampiyonaları
  • Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek,

c. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak,

şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında;

1. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

2. Mezun olunan yükseköğretim programının, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında belirtilen Beden Eğitimi alanına uygun olmak,

3. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında Beden Eğitimi alanına kaynak gösterilen programlardan pedagojik formasyon eğitimi istenilenler için bu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,

4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, YÖK Tarafından denkliğinin tanımlanmış olması

5. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

şartları aranacaktır.

Son Başvuru Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumlarına 86 kişilik milli sporcu kontenjanı ayırdı. Beden Eğitimi Öğretmenliği alanında ataması yapılacak olan milli sporcu atama başvurularının son tarihi 11 Mayıs Cumartesi günü.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın