Meb Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Nedir?

zorunlu çalışma yükümlülüğü

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında MEB resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bakanlık tarafından belirlenen hizmet bölgelerinde belirtilen süre ile görev yapmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü , belirlenen hizmet bölgelerinin dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında belirtilen sürelerde zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken çalışma yükümlülüklerini ifade eder.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanları ve Süreleri Nedir?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 42. maddesine göre;

“(1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:

Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğü nü 4, 5 veya 6 ‘ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.

Kimler Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Muaf Tutulacaktır?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44. maddesine göre zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacak öğretmenler;

a) 6/5/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar,

b) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,

c) En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler,

Meb Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 44. Madde

yukarıda belirtilen şartları taşıyan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulurlar

Hangi Öğretmenin Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Ertelenir?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 45. maddesine göre zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek olan öğretmenlerin aşağıda ki şartları taşımaları gerekmektedir?

(1) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden;

a) Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

b) Eşi aday memur olanların, eşinin adaylığının kaldırıldığı tarihten bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

c) Eşi, 30 Eylül tarihi itibarıyla askerde olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

ç) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi veya eşi aylıksız izinli olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

d) Alanlarında norm kadro olmaması ya da norm kadro açığı olmaması sebebiyle atanamayanların, atamaları gerçekleştirilene kadar,

e) Başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin hayatını kaybettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,


Meb Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 45. Madde

zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Kaç Yıl Ertelenir?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 45. maddesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek olan öğretmenlerin taşımaları gereken özellikler belirtilmiştir. 45. madde de belirtilen şartları taşımayan öğretmenler bir sonra ki yer değiştirme döneminde zorunlu hizmet bölgelerine yer değişikliği istemelidir. Zorunlu çalışma yükümlülükleri bir yıl süre ile ertelenir ve şartları taşıyan öğretmenler 1’er yıl olarak her sene uzatabilir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen öğretmenler erteleme nedenlerini her yıl belgelendirerek bağlı bulundukları eğitim kurumu müdürlüğü aracılığı ile il milli eğitim müdürlüklerine bildirmelidir.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın