Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacaktır.  27-29 Ağustos 2018 tarihleri arasında ön kayıtlar yapılacaktır. Kesin Kayıt tarihleri ise 10-12 Eylül 2018 tarihleri arasındadır. Kesin kayıtlar sonrası boş kontenjanlara yapılacak yedek kayıt tarihi 14 Eylül 2018‘dir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı 4 Eylül 2018 tarihinde saat 09:00 da yapılacaktır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu için linki tıklayınız.

Taban Puanlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine özel yetenek sınavı ile başvuru yapacak adaylar için bölümler için taban puanlar aşağıda belirtilmiştir.

Engelli Aday                                  : TYT 100 puan

Spor Lisesi/Bölümü                  : TYT 160 puan /Öğretmenlik Bölümü için TYT 180 puan

Milli Sporcu                                  : TYT 160 puan

Öğretmenlik Bölümü              : TYT 240 puan

Antrenörlük Bölümü                :TYT 180 puan

Antrenörlük Bölümü (İÖ)       :TYT 180 puan

Spor Yöneticiliği Bölümü         : TYT 200 puan

Spor Yöneticiliği Bölümü (İÖ): TYT 200 puan

Rekreasyon Bölümü                    : TYT 180 puan

Rekreasyon Bölümü(İÖ)           : TYT 180 puan

ÖN KAYIT

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı başvuru yapacak adaylar başvurularını, www.mu.edu.tr internet adresinden online olarak yapacaklardır.
Online kayıtların bitiş tarihinden sonra yapılacak incelemelerde, kayıt esnasında eksik veya hatalı başvuru evrakı yüklemesi yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön kayıt başvurusu kabul edilen ve özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listeleri 31 Ağustos 2018 tarihinde web sayfasından ilan edilecektir. Her aday  belirtilen programlardan istediği tercihi/tercihleri yapabilir. Yapılan tercihler daha sonra değiştirilemez. Tercih sıralaması yerleştirmede esas alınacaktır.

ONLINE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (pdf formatında yüklenecektir)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı için ön kayıt yapacak adaylar için online başvuruda istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a. Online başvuru formu,
b. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf jpeg formatında yüklenecektir),
c. T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
d. 2018 yılına ait TYT puanını gösteren belge,
e. “Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına katılmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibareli herhangi bir sağlık kurumundan son 6 (altı) ay içerisinde alınan rapor (engelli adaylar hariç),
f. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı),
g. Milli sporcular için “Milli Sporcu Belgesi” Spor Genel Müdürlüğünden alınmış onaylı belge olması gerekmektedir.
h. Engelli kontenjanına başvuracak adaylar için YKS kılavuzunda yer alan engellilik durumlarını belirten ve ilgili resmi kurumca düzenlenen Sağlık Kurulu raporu.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın