GSB Antrenör ve Spor Uzmanı Alım Sonuçları Açıklandı

Mülakat sonuçları

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere üç bin iki yüz (3200) sözleşmeli antrenör ve spor uzmanı alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı.

3200 Sözleşmeli Antrenör ve Spor Uzmanı Alımı İçin Mülakat Sonuçları Duyurusu

GSB Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Antrenör ve Spor Uzmanı Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelik’e göre gerçekleştirilen Sözlü sınav (mülakat) sonuçları ilan edildi. E-devlet kapısından şifrenizle giriş yaparak GSB Sözleşmeli Antrenör ve Spor Uzmanı alımına ilişkin mülakat sonuçları nı öğrenebilirsiniz.

Mülakat sonuçları sonrası asıl listeden kazanan adaylar 27 Kasım-10 Aralık 2018 tarihleri arasında 10 (on) iş günlük zaman diliminde haberimizin sonunda istenilen evrak ve belgeleri Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Kat:9 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri istenmektedir. Geçerli bir mazereti olan adaylar, mazeretlerini belgelemeleri durumunda belgelerini birinci derece yakınları tarafından ilgili adreste bulunan Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletebilirler. 27 Kasım – 10 Aralık 2018 tarihlerinde mesai saatleri içinde belgelerini teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş olurlar.
Mülakat sonuçları nın açıklanmasından sonra asıl listede yer alan adaylardan veya evraklarında eksik veya kabul edilmeyen belgeler olduğu tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Yerlerine belirtilen günler  yedek listeden adaylar davet edilecektir.  14 Aralık 2018 tarihinde yedek aday listesinde olan adaylardan 14 Aralık 2018 günü belgelerinin teslim edilmesi istenilecektir. 14 Aralık 2018 tarihinden sonra yedek adaylar ile ilgili duyurular GSB internet sitesinden yapılacaktır.

Mülakat sonuçları na yapılacak itirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı 27 Kasım 2018 tarihi itibari ile beş (5) iş günü içinde (27 Kasım – 03 Aralık 2018) Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat yapılması gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptığı itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar 5 (beş) iş günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır ve ilgili karar adayın beyan ettiği e-posta adresi aracılı ile ulaştırılacaktır.

Müracaat edilen sözleşmeli antrenör ve spor uzmanı kadrolarına göre görev yeri tercihi yapacak adaylar için Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sayfasından tercih duyurusu yapılacaktır. Yapılan tercih duyurusu ile görev yeri tercihini belirlenen süreler içinde yapmayan adayların görevlendirmeleri re’sen yapılacaktır.

3200 Sözleşmeli Antrenör ve Spor Uzmanı Alımı İçin İstenilen Belgeler

Mülakat sonuçları nın açıklanması ile 3200 Sözleşmeli Antrenör ve Spor Uzmanının alımı için asıl listeden kazanan adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1) Başvuru Formu (Ek-1),

2) Kimlik fotokopisi,

3) Güvenlik Soruşturması Formu (2 Nüsha, Daktilo ya da bilgisayar ile doldurulacak) (Ek-2),

4) 2016 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM sisteminden alınmış QR kodlu)

5) Yükseköğrenim diploması veya öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için denklik belgesi, (Aslını müracaatı esnasında beyan etmek kaydıyla sureti veya noter onaylı sureti)

6) Sağlık raporu

7) Son 6 ay içinde çekilmiş Altı (6) adet vesikalık fotoğraf

8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almadığına dair belge,

9) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet Sisteminden alınmış QR kodlu)

10) Varsa Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi

11) Sözleşmeli Antrenör olarak atanan adaylardan ilgili spor branşına ait en az 2. Kademe Antrenör belgesi,

 

GSB internet sayfasından temin ettiğimiz yukarıda yer alan yazı detayları 3200 Sözleşmeli Antrenör ve Spor Uzmanı Alım İlanında tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ek-1 Basvuru Formu

Ek-2 Guvenlik Sorusturmasi Formu

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın