Norm Fazlası Sözleşmeli Öğretmen Nasıl Belirlenir?

norm fazlası sözleşmeli öğretmen

Herhangi bir okulda norm kadro fazlası öğretmen belirlenirken öğretmenlerin hizmet puanları esas alınmaktadır. Ama aynı okulda aynı alandan hem kadrolu hemde sözleşmeli öğretmen varsa norm fazlası öğretmen hizmet puanına bakılmaksızın sözleşmeli öğretmen olmaktadır. Peki aynı alanda görev yapan öğretmenlerin her ikisininde sözleşmeli öğretmen olması durumunda norm fazlası sözleşmeli öğretmen nasıl belirlenir? Norm fazlası sözleşmeli öğretmen nasıl belirlenir başlığı ile kaleme aldığımız yazımızda hangi sözleşmeli öğretmenin norm kadro fazlası olacağı ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. Bu açıklamaları resmi gazetede yayımlanan mevzuatları dikkate alarak sizlerle paylaşacağız.

Norm Fazlası Öğretmen Nasıl Belirlenir?

Her sene belirli tarihlerle okullarımızda norm kadro sayıları ve düzenlemeleri ile ilgili yazışmalar yapılmaktadır. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri devlet okullarından öğrenci sayısı, sınıf/şube sayısı ve ilgili alanlarda ki öğretmen sayılarını istemektedir. Bir sonra ki eğitim öğretim yılı için kayıt yaptıracak öğrenci sayıları da dikkate alınarak öğretmenlerinin madur olmaması için norm kadro düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu düzenlemelerde sınıf/şube sayısı, öğrenci sayısı, seçmeli derslerin sayısı ve hangi derslerden muhtemelen seçmeli ders açılacağı, öğretmen sayıları esas alınmaktadır.

Norm kadro düzenlemelerinde norm fazlası sözleşmeli öğretmen nasıl belirlenir başlığı ile kaleme aldığımız yazımızda 29790 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan yönetmelik maddelerini esas alacağız. Bu yönetmelik Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliktir.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ‘in Üçüncü Bölümünde yer alan “İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlığı ile ele alınan yönetmelik maddesi şu şekildedir:

  • 18. Madde (1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya. istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir.

Örnek 1;

Bir okulda beden eğitimi ve spor branşından 2018-2019 eğitim öğretim yılında  38 saat ders yükü ve biri kadrolu biri sözleşmeli öğretmen olarak iki (2) öğretmenin olduğunu varsayalım. 2019-2020 yılında yeni kayıt dönemi ile kayıt yaptıran öğrenci sayısının bir önceki yıla göre düşük olması sebebiyle sınıf ve şube sayılarında eksilme olduğunu düşünelim. 30 saate düşen beden eğitimi ve spor dersi için norm kadro sayısı bire düşecektir.

Sözleşmeli Öğretmen mi yoksa Kadrolu Öğretmen mi norm kadro fazlası olarak okul değiştirmek durumunda kalacak. Bu sorunun cevabı için Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ‘ne baktığımızda böyle bir durumda öncelikle öğretmenlerin kadrolu mu yoksa sözleşmeli mi olduğuna bakılır. Ve sözleşmeli öğretmen norm kadro fazlası olduğu için norm kadro fazlası öğretmenlerin il içi tayin döneminde tayin isteyerek bir başka okulda öğretmenlik hayatına devam eder.

Örnek 2;

Bir okulda beden eğitimi ve spor branşından 2018-2019 eğitim öğretim yılında  38 saat ders yükü ve ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak iki (2) öğretmenin olduğunu varsayalım. 2019-2020 yılında yeni kayıt dönemi ile kayıt yaptıran öğrenci sayısının bir önceki yıla göre düşük olması sebebiyle sınıf ve şube sayılarında eksilme olduğunu düşünelim. 30 saate düşen beden eğitimi ve spor dersi için norm kadro sayısı bire (1’e) düşecektir. Peki Hangi Sözleşmeli Öğretmen norm kadro fazlası olarak okul değiştirmek durumunda kalacak. Böyle bir durumda norm fazlası öğretmen nasıl belirlenir?

  • Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi çalıştıkları il/ilçe/köy ve okul gibi alanların hizmet puanlarını almaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde hizmet puanı esas alınmaktadır. Hizmet puanı en düşük öğretmen norm fazlası olarak değerlendirilir.
  • Hizmet puanlarının eşit olması durumunda hizmet süresine bakılır. Hizmet süresi en az olan öğretmen norm fazlası olarak değerlendirilir.
  • Hizmet puanı ile birlikte hizmet süresinin de eşit olması durumunda atamaya esas puanı esas alınır ve en düşük puanda ki öğretmen norm fazlası olarak değerlendirilir.
  • Yukarıda belirtilen durumların hepsinde de bir eşitlik durumu varsa kura ile norm fazlası sözleşmeli öğretmen belirlenir.

Norm Fazlası Sözleşmeli Öğretmenlerin Yer Değiştirmesi Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan “İhtiyaç Fazlası Sözleşmeli Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri” başlığı ile yazılmış olan 18. maddenin 2. fıkrasında şu şekilde ifade edilmektedir:

  • Norm Fazlası sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde öğretmen ihtiyacı olan başka bir okula ataması ilgili valilik yazısı ile yapılır. Her sene belirli tarihlerde il ve ilçelerde norm fazlası öğretmenler için atama takvimi oluşturulmaktadır. Belirtilen tarihlerde mebbis üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile kendi sayfasına giren norm fazlası sözleşmeli öğretmen kurum tercihi yaparak atanmak istediği kurumları belirler. Hizmet puanı esasına göre ataması yapılan öğretmenler yeni kurumlarında görevlerine başlarlar. Yapmış olduğu tercihler neticesinde ataması çıkmayan öğretmenlerin ise Valilik Oluru ile reisen bir başka kuruma ataması yapılır.
  • Norm fazlası sözleşmeli öğretmen il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il dışındaki kurumlara da başvuru yapabilir.
  • Sözleşmeli öğretmenlerin, herhangi bir şekilde norm kadro fazlası olmaları ve yukarıda belirtilen her iki atama şeklini de kabul etmemesi durumunda sözleşmeleri fesh edilir ve hizmet süreleri son bulur.
ücretli öğretmenlik nedir başlıklı yazımıza ulaşmak için resim üzerine tıklayınız.

Önerilen makaleler

2 Yorum

  1. […] belirtilen şartları taşıyan devlet memurları istemleri durumunda sendika yönetimlerinde ki görevleri süresince aylıksız izinli […]

Bir cevap yazın