Öğretim Elemanı Atama Şartları Belirlendi

yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışında ki Öğretim Görevlilerinin Alım Yönetmeliği Değişti

YÖK, öğretim elemanı kadrolarına atamalarda uygulanacak şartları belirledi. İlgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Öğretim üyeliği dışında ki akademik personel kadrolarına atanacak öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin alım ilanlarına başvuru ve sınav usullerini düzenleyen yönetmelik değiştirildi.

Anayasa uyum değişiklikleri kapsamında kaldırılan 78 sayılı KHK ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yakın tarihte yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ilgili yapılan değişiklikler şunlardır:

  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen ALES‘in tanımı değiştirildi. Yönetmeliğin değiştirilmesinden önce ALES, ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdı. Yapılan değişiklikle YÖK tarafından yapılan sınav olarak ifade edildi. Bu değişiklik ile ÖSYM tarafından yapılan ALES için üniversitelere YÖK tarafından  yetki verilerek yapılmasının önü açılmış oldu. ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına alternatif bir sınav olan YÖKDİL sınavı YÖK, Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversiteleri işbirliği ile düzenlenmektedir. Benzer bir düzenlemenin ALES içinde olabilmesinin önü yapılan değişiklikle açılmış oldu.
  • Öğretim görevlisi alımlarında lisans ve yüksek lisans not değerlendirmelerinde yaşanan kararsızlıklar nedeniyle, transkriptlerde hem 4’lük hemde 100’lük not değerleri olanların değerlendirilmesinde Üniversite Senatolarına karar hakkı tanınmıştır.
  • Vakıf Üniversitelerinde araştırma görevlisi alımlarında  “en az lisans mezunu olmak” şartı kaldırılarak Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda “en az tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır” ibaresi getirilmiştir.
  • Ön lisans düzeyinde meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinde en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
  • Öğretim üyesi dışında ki öğretim görevlilerinin alım yönetmeliğinin en önemli düzenlemesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanlarına dair kontrol ve onay yetkisi Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere bırakılmıştır.

Önerilen makaleler

2 Yorum

  1. […] Üniversitesi Rektörlüğünün yayınladığı öğretim üyesi alım ilanının başvuru süresi ilgili ilanın Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarih […]

  2. […] akademik birimlerinin asgari kadro sayısının iki katına kadar kadro kullanma yetkisi, üniversitelerin alt bileşenlerinin uygun […]

Bir cevap yazın