Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav İlanını yayımladı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı gerçekleştirecek. Detaylar haberimizde….

Başvuru Şartları Nedir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 2019 YKS sınavının birinci oturumu olan TYT ‘ye girmiş olmak
 • 2019-TYT Sınavından:
 • Spor/Alan/Kol Bölümlerinden mezun olan ve milli adaylar için, 2019 TYT’de en az 150.000 veya daha fazla puan almış olmak. Aday aynı alandan geliyorsa 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır;
 • Spor alan/kol/bölümler dışındaki bir alan/kol/bölümden başvuracak adayların, 2019-TYT’ den 180.000 veya daha fazla TYT puanını almış olmak;
 • Engelli adaylar için, 2019-TYT’ den 100 puan almış olmak.
 • Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama işlemleri ÖSYM 2019 Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre yapılacaktır.

Kontenjan

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne özel yetenek sınavı 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 40 öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. Kontenjan şu şekilde oluşmaktadır.

 • 14 Erkek
 • 14 Kadın
 • 4 Erkek Milli Sporcu
 • 4 Kadın Milli Sporcu
 • 2 Kadın Engelli
 • 2 Erkek Engelli

Başvuru Tarihi ve Yeri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne özel yetenek sınavı için başvurular 22-23-24 Temmuz tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Ön kayıtta adaylara verilen giriş sırası ile özel yetenek sınavına girilecektir.

Özel Yetenek Sınav Tarihi ve Yeri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne özel yetenek sınavı 29-30-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Özel yetenek sınavı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonunda yapılacaktır. Sınav kadın adaylardan başlayacak şekilde yapılacaktır. Kadın adayların sınavının bitimiyle erkek adayların sınavları başlayacaktır. Engelli adaylar 30 Temmuz tarihinde kendi aralarında yapılacak olan teorik bir sınav ile belirlenecektir.

Kayıt İşlerinde Teslim Edilecek Belgeler

 • Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
 • 2019 TYT sonuç belgesi (Adayların TYT sonuç belgelerinin çıktısı kayıt anında alınacaktır)
 • 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olacaktır)
 • Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 • Sağlık raporu (spor yapmasına sakınca yoktur ibareli ve herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı)
 • Milli Sporcular için federasyonlardan, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığından alınmış Milli Sporcu Belgesinin aslı ve fotokopisi (en az ilgili Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı imzalı).
 • Kayıt sırasında verilen kayıt formundaki bilgilerin doldurulması ve imzalanması. Kayıt sırasında adayların vereceği bilgiler ÖSYM veri tabanı ve ilgili spor kuruluşları verileri ile karşılaştırılacaktır.
 • Adaylar doğru ve eksiksiz beyanda bulunmalıdırlar. Yanlış beyan durumunda, kayıt iptali, sınava alınmama ve gerekli tüm yasal işlemler hakkının kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 • ÖSYM’den alınan bilgiler ve spor kurumlarından alınan belgeler, adayın beyan ettiği bilgiler ile karşılaştırıldıktan sonra eksik veya hatalı bilgileri tespit edilen adaylara durumları hakkında elektronik mektup atılacaktır.
 • Bilgilerin örtüşmemesi durumunda aday için itiraz etme süresi tanınacak (web sayfasından duyurulacak) itirazın belgelenememesi durumunda ÖSYM ve ilgili spor kurumlarının bilgileri dikkate alınacaktır.

Adayların Sınav Günü Yanında Bulundurması Gereken Evraklar

 • Nüfus cüzdanı ya da Pasaport
 • Başvuru Kayıt formu (Kayıt anında verilecek)

Bir cevap yazın