Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018 Giriş Kılavuzu Yayınlandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018 Giriş Sınavı ile  “Antrenörlük Eğitimi Bölümü”, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne”  alınacak öğrenciler için aşağıda belirtilen maddeler dikkate alınacaktır.
2.1. Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi “Antrenörlük Eğitimi Bölümü”, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne”  2018 giriş sınavı na başvuracak adaylar ön kayıt başvurularını online  internet üzerindenyapacaklardır. İlgili bölümün kabul koşullarını sağlayan adaylar ön kayıt işlemlerini yaptıktan sonra gerekli olan evrakları evrak teslim tarihlerinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ön kayıt masasına teslim etmeleri gerekmektedir.
2.2. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerine başvuru yapacak adayların taban puan olarak 2018 TYT sınavında puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan olarak almaları gerekmektedir.
2.3. 2018 TYT ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler.

ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ

1. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018 Giriş Sınavı nda yerleştirme puanlarının hesaplanmasında yetenek testinden başarılı olmak koşulu ile, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun kararı uyarınca, adayların “TYT puanları” ve “Özel Yetenek Sınav Puanı” değerlendirmeye esas alınacaktır.
2.2018 Giriş Sınavı ön kayıt işlemlerini yapan aday evraklarını şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Posta ve kargo yolu ile yapılan başvuru işlemleri kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla bölüme başvuru yapabilirler.

3. Bu yönergede belirtilen ilke ve kurallar dışında ortaya çıkabilecek bütün konularda 2018-YKS kılavuzunda belirtilen hükümler geçerlidir.
4. Ön kayıt süresince aday tercihlerini değiştirebilmektedir. Ön kayıt süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir tercih değişikliğine kesinlikle izin verilmeyecektir.

5. Adayların 2018 Giriş Sınavı ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme sonucunda adaylar, öncelikli tercihlerine göre yalnızca bir asil listede yer alabileceklerdir.
6. Belge teslim süresi tamamlandıktan sonra belge değişikliği yapılmayacak ve yeni belge alınmayacaktır.
7. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuru yapılabilecek branşlar Ek.2’de verilmektedir. Bireysel sporlardaki her bir branştan en fazla 6 öğrenci, takım sporlarından ise her bir branştan en fazla 12 öğrenci alınacaktır.
Ek-2’de belirtilen spor dallarında Spor Özgeçmişi Puan Tablosundan herhangi bir puan alamayan adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuramaz. Engelli sporlarda derece yapmış ancak engeli olmayan sporcular Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuramazlar.
8. Tüm aşamalarda çıkabilecek olağanüstü hallerde nihai karar değerlendirme üst kurulu tarafından verilir. Üst kurul Dekan, Dekan yardımcıları ve ilgili Bölüm Başkanlarından oluşur.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018 Giriş Sınavı Kılavuzu için linki tıklayınız.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın