1. Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Kursu Samsun

Samsun ilinde yapılacak olan Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu

21-30 Ocak 2019 tarihlerinde Samsun ilinde 1.Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu açılacaktır. Kurs detayları aşağıda yer almaktadır. Samsun ilinde yapılacak olan Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na katılacak adaylar için detaylı bilgi haberimizde…

Başvuru Tarihleri: 04-19 Ocak 2019

Başvuru Şekli : E-devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemi

Kurs Ücreti : 1200 TL

Kurs Yeri:Yenimahalle Mahallesi, No:15, 55270 Atakum/Samsun

Tarih : 21-30 Ocak 2019

Kurs  : 1. Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu

Yer     : Samsun

Ön Eleme : Samsun ilinde yapılacak olan Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na kabul edilecek adayların seçimi saat 08:30 da başlayacaktır.  4 tekniğin 100 m karışık yüzerek gösterilmesi kuralına göre yapılacaktır. Seçme sırasında adaylara her yüzme tekniğinden, çıkış ve dönüşlerden 0 ile 5 puan arasında puan verilecektir. Bu puanlamada bir adayın alabileceği en yüksek puan 30, en düşük puan 0’dır. Seçme sonucunda adaylar en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanacak ve 18 puanın altında alan adaylar kursa kabul edilmeyecektir. Adayların puanları arasında eşitlik olması durumunda adayın, eğitim düzeyi, sporcu geçmişi… gibi nitelikleri seçim kriteri olarak dikkate alınacaktır. Kursa kabul edilecek adayların listesi aynı gün seçme bitiminde yayımlanacak ve derslere saat 14.00’te başlanacaktır. Kurs sırasında havuz içi uygulamalar
yapılacağından, adayların bu uygulamayı kaldıracak düzeyde antrenmanlı olmaları gerekmektedir.
Seçilme hakkını elde eden aday sayısının 40’ ın altında olması durumunda kurs iptal edilecektir

Kurs Ücretinin Ödenmesi: Ön eleme sonrası kursa kabul edilen adaylar ödemelerini kurs seçmesinden sonra yapacaklardır.

1. Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na Katılacak Adaylarda Aranan Şartlar

 • Milli sporcularda tahsil şartı aranmamaktadır. Diğer adayların en az lise ve dengi okul mezunu olmaları istenmektedir
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili bir engelinin olmaması,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • İlgili spor federasyonlarının belirlemiş olduğu yaş sınırına uygun olmak koşuluyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak
 • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

1. Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘nda İstenen Belgeler

Samsun ilinde yapılacak olan Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu için istenen belgeler aşağı listelenmiştir.

 • Son  6 ay içinde çekilmiş Biometrik fotoğraf (vesikalık)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.
 • Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
 • E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Samsun ilinde yapılacak olan Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na katılacak adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

1. Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘nda Temel Derslerden Muafiyet Şartları

Samsun ilinde yapılacak olan Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na katılacak adaylar aşağıda ki şartları taşımaları durumunda temel eğitim derslerinden muaf olurlar:

 • Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar federasyonlar tarafından açılan ilgili spor branşının I. Kademe Antrenör (Yardımcı Antrenör) kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Federasyonların antrenörlük kursları na giren ve bu kurslarda başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içinde açılan aynı kademe seviyesinde başka bir spor branşında antrenör kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programlarında olan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Herhangi bir spor branşında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörler farklı bir spor branşında antrenörlük kursları na başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

Samsun ilinde yapılacak olan 1. Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ‘na katılacak adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

 

 

 

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın