Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kılavuzu 2018

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Eğitim Programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında aşağıdaki şartlara uygun olarak belirtilen kontenjanlarda Özel Yetenek Giriş Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Selçuk Üniversitesi Özel yetenek Sınavına girecek adaylar için sınava giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KOŞULLARI

Selçuk Üniversitesi özel yetenek sınav kılavuzu ve önemli tarihler aşağıda verilmiştir.

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ

Ön Kayıt : 01 – 05 Ağustos 2018
Sınav : 13 – 17 Ağustos 2018
Kesin Kayıt : ÖSYM tarafından 2018 Tercih Kılavuzu yayınlandığında ilan edilecektir.
Yedek Kayıt : ÖSYM tarafından 2018 Tercih Kılavuzu yayınlandığında ilan edilecektir.
İkinci Yedek Kayıt : ÖSYM tarafından 2018 Tercih Kılavuzu yayınlandığında ilan edilecektir.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine başvuracak adayların; 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS),Temel Yetenek Puanı (TYT), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için en az 220 puan, Fakültemiz diğer bölümleri için an az 200, Spor Alanı çıkışlı adaylar için en az 180, Milli Sporcular (12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ‘Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik’ e uygun A, B veya C sınıfı Millilik Belgesine sahip adaylar) için en az 150 ve Engelli (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) adaylar için ise en az 100 puan almış olmaları gereklidir.
2. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınava, herhangi bir yükseköğretim kurumunu kazanan veya kayıtlı olan öğrenciler de girebilirler. Sınavla ilgili genel kurallar 2018 ÖSYS/YKS kılavuzunda belirtildiği şekildedir.

SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde uygulanacak özel yetenek sınav şekli ve puanlama aşağıda verilmiştir.

1. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınavına katılan adayların başarı puanları 2018 ÖSYS/YKS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sistemi kılavuzundaki esaslara göre belirlenecektir.
2. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınav yeri, süresi, saati, sınav için getirilecek malzemeler, sınav koşulları ve sınavın nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler ön kayıt sırasında adaylara duyurulacaktır. Bu bilgiler Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi internet sayfasında  (http://www.selcuk.edu.tr/besyo/tr) ilan edilecektir.

SINAV ŞEKLİ VE PUANLAMA

3. Bayan kontenjanları dolmadığı taktirde kontenjanlar erkek adaylardan tamamlanacaktır.
4. Milli ve engelli kontenjanı dolmadığı takdirde eksik kalan kontenjanlara diğer adaylar alınacaktır.
5. Milli kontenjanından girecek adaylar sınavın ön eleme aşamasından muaf tutulacaktır. Branş puanı olarak adayların millilik
durumları dikkate alınacaktır.
6. Engelli adaylar sınavın ön eleme, koordinasyon testi uygulama sınavından muaftır. Engelli adaylar başvuru sırasında belirtmiş oldukları branş sınavına gireceklerdir. Branş sınav puanın %50’ si ve Spor Özgeçmişinden alacakları puanın %50 si toplanarak değerlendirmeye alınacaktır. Spor özgeçmiş kriterleri ve puanları Fakültemiz 2018-2019 ÖYGS kılavuzunda verilmiştir.
7. Adaylar istediği taktirde birden fazla bölüm tercihinde bulunabileceklerdir.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Selçuk Üniversitesi Özel Yetenek Sınavında aşağıdaki belgeler istenmektedir.
1. 2018 YKS Sonuç Belgesi (İnternetten alınan yazıcı çıktısı),
2. Aslı ibraz edilmek şartıyla T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya onaylı fotokopisi,
3. Resmi Sağlık Kurumlarından Alınacak “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavlarına girmesinde sakınca yoktur” veya “Spor Yarışmalarına Girmesinde Sakınca Yoktur” Açıklamalı Sağlık Belgesi (tüm adaylar getirecektir),
4. 2 Adet 4×6,5 cm. ebadında fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak),

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

5. Milli sporcuların fotoğraflı Milli Sporcu Belgesi. (12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ‘Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik’ e uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı Milli Sporcu Belgesi,
6. Engelli adayların en az iki yıllık sporcu lisansı ve spor özgeçmişi belgesi,
7. Engelli adayların engel durumunu ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren Adli Tıp Sağlık Kurum Raporu. Bu rapor sınav kurulunca müracaat sırasında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu adayların müracaatlarını şahsen yapmaları tavsiye edilmektedir.
8. 30.03.2012 tarih itibarıyla bir mesleğe yönelik (Spor Liseleri) program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden mezuniyet tarihini gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU

Ön kayıt için başvuru, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Alaeddin Keykubat Kampüsü KONYA adresindeki Fakülte binasında bulunan, Öğrenci
İşleri Bürosuna 01 – 05 Ağustos 2018 tarihleri ile 09.00-12.00 veya 13.30-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.
İLETİŞİM TELEFONU: 0 332 223 47 94 – 0 332 223 47 95 – 0 332 223 47 96 – 0 332 223 47 97
NOT: Adayların kendisi veya bir yakını ön kayıt yaptırabilecek, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.

selçuk üniversitesi spor bilimleri fakültesi özel yetenek sınav kılavuzu 2018

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın