Antrenörlerin Çalışma Usul ve Esasları Nedir?

Antrenörlerin çalışma usul ve esasları yönergesi, GSB merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan branşı doğrultusunda sporcu yetiştiren antrenörlerin çalışma şekillerini ve yaptıkları işleri belirlemektedir. GSB Spor Genel Müdürlüğü, Antrenörlerin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi ‘nin kapsamı şu şekildedir. GSB merkez ve…