Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans  Programına 20  yüksek lisan öğrencisi, Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programına 10 doktora öğrenci alınacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans  Programına başvuracak … Read More