Spor Yönetiminde İnsan İlişkileri

Sosyalleşme Sosyalleşme; bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürünü, değerlerini, normlarını, öğrenme ve benimseme sürecidir. Her birey içinde yaşadığı toplumun kültürel kimliğini yansıtır. Bu nedenle bir Türk bir İtalyan’dan farklıdır. Bireyin sosyalleşme sürecinde ilk ve en etkili süreci ailesi ile olmaktadır. Çocukluk…