Spor Yönetiminde İnsan İlişkileri

Sosyalleşme Sosyalleşme; bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürünü, değerlerini, normlarını, öğrenme ve benimseme sürecidir. Her birey içinde yaşadığı toplumun kültürel kimliğini yansıtır. Bu nedenle bir Türk bir İtalyan’dan farklıdır. Bireyin sosyalleşme … Read More