Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yüksek Lisans Eğitim Programlarına Kabul Şartları Nelerdir?

Türkiye’de her üniversite yüksek lisans programlarına özel kabul şartları belirtmektedir. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans eğitim programlarına kabul şartları da farklılık göstermektedir. Aynı zamanda yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları öğrenci kabul koşullarında kullanmaları…